Карівець Ігор Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Карівець Ігор Володимирович
DSC01693.JPG
д-р.філос.наук, доцент
Дата народження 21 лютого 1968 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 1997 р.
Спеціальність філософія
Галузь наукових інтересів проблеми соціальної філософії, філософської антропології, дидактики філософії, філософії свідомості та аналізу повсякдення.
Науковий ступінь доктор філософських наук
Науковий керівник доктор філософських наук, доцент КАРАСЬ Анатолій Феодосійович, завідувач кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра філософії Інститут гуманітарних та соціальних наук

Карівець Ігор Володимирович — доктор філософських наук, доцент кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 21 лютого 1968 року

Вищу освіту здобував у Львівському політехнічному інституті на радіотехнічному факультеті (1986-1992), після чого закінчив також філософський факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1992-1997).

Навчався в аспірантурі при кафедрі філософії Львівського національного університету імені Івана Франка (1997-2000).

З 1998 по 2005 роки працював вчителем філософії Приватного Ліцею імені Климентія Шептицького.

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію «Семантика трансцендентного в соціальному бутті людини» за спеціальністю «соціальна філософія та філософія історії».

Науковий керівник: доктор філософських наук, доцент КАРАСЬ Анатолій Феодосійович, завідувач кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка

На кафедрі філософії Національного університету «Львівська політехніка» працює з 2002 року (у 2002-2006 рр. — на посаді старшого викладача, з 2006 р. — на посаді доцента).

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.

Ініціатор та співорганізатор щодворічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «На шляху до синтезу філософії, науки і релігії» (проводиться з 2007 р.).

Член правління Львівського філософського товариства імені Казимира Твардовського.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Філософія (загальний курс)
 • Філософія та методологія науки (практичні заняття для аспірантів)
 • Philosophy in English

Наукові інтереси

У коло наукових інтересів входять проблеми соціальної онтології, постнекласичної науки, філософської антропології, дидактики філософії, філософії свідомості та аналізу повсякдення, історія Львівської філософської школи (1895-1939 рр.)

Вибрані публікації

Монографія:

 1. Карівець І. В. Повсякдення: між трансценденталізмом і дивовижністю. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 256 с.

Переклади:

 1. Джидду Крішнамурті. Свобода від знаного [Текст] / Джидду Крішнамурті; пер. з англ. Ігоря Карівця. - Львів: Видавництво Terra Incognita, 2018. - 112 с.
 2. Джидду Крішнамурті.Перша й остання свобода [Текст] / Джидду Крішнамурті; пер. з англ. Ігоря Карівця. - Львів: Видавництво Terra Incognita, 2019. - 256 с.
 3. Казимир Твардовський. Образи і поняття / Твардовський К. Вибрані твори / Казимир Твардовський; пер. і післямова М. Боднарчука, О. Гончаренко, С. Іваника, І. Карівця; відп. ред. В. Кебуладзе. - Харків: Фоліо, 2018. - С. 331-435
 4. Казимир Твардовський. Про сутність понять / Твардовський К. Вибрані твори / Казимир Твардовський; пер. і післямова М. Боднарчука, О. Гончаренко, С. Іваника, І. Карівця; відп. ред. В. Кебуладзе. - Харків: Фоліо, 2018. - С.610-635


Статті:

 1. Карівець Ігор.Проблемне навчання філософії (на прикладі Національного університету «Львівська політехніка» // Філософія освіти. – 2018 – Т. 22 (1). – С. 180-198.
 2. Карівець Ігор (2017). Революція гідності у гуманітаристиці України . Філософська думка, №6. с. 80-89.
 3. Карівець І.В. Сутність філософії, або чому ненавидять філософію // Гуманітарні візії. - №1 (5). – 2017. – С. 81-85
 4. Карівець І.В.Метафілософія Григорія Сковороди // Гуманітарні візії. – №1(3). – 2016. – С. 87-90
 5. Карівець І.В. Позатілесний досвід, чисте буття та метафізика // Антропологічні виміри філософських досліджень. Збірник наукових праць. – Випуск 10. – 2016. – С. 7-16
 6. Карівець І.В. Післямова до лекції Казимира Твардовського «Чому знання – це сила?» // Sententiae. – XXXV. – (2/2016). – C. 159-161
 7. Карівець Ігор.Свідомість, релігія та буття. На шляху до ненаукового та неантропологічного розуміння свідомості // Philosophy & Cosmology 2016 (Vol.16) The Academic Journal. – C.135-143
 8. Карівець І.В. Ліберальний індивідуалізм та реформи // Лібералізм, посткомунізм і реформи [Тест]: цикл конференцій «Людвіґ фон Мізес і сучасні суспільства»: зб. наук. пр. / за наук. ред. А. Ф. Колодій, М. З. Буника, І. Б. Кіянки. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. – С. 160-167
 9. Карівець І. В., Кудлик З. В. Філософські особливості екологічної свідомості // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України та Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 27. – Київ-Полтава, 2012. – С. 80-90
 10. Динамічна рівновага життєсвіту людини // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012. – Випуск 58 (№3). – С. 274-278
 11. Інтуїція і «чуття буденності» // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К: ВІР УАН, 2012. – Випуск 61 (№6). – С. 266-270
 12. Некласична філософія, повторення і повсякдення // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред.. В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012. – Випуск 64 (№9). – С.218-221
 13. Чому капіталізм неможливий за олігархії? Людвіѓ фон Мізес про світоглядні основи капіталізму // Економіка та бюрократія у відкритому суспільстві: до 130-ї річниці з дня народження Людвіѓа фон Мізеса: зб. наук. пр. / за ред. М. З. Буника, І. Б. Кіянки. – Львів: ЛРіДУ НАДУб 2012. – С. 178-186
 14. "Євангеліє від Юди" як пам'ятка гностицизму: Методичні вказівки до другої частини модуля "Філософія" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання / Укл. І.В.Карівець. - Львів: вид. Львівська політехніка, 2007. - 16 с.
 15. Початки мислення // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис. - №17. - 2007. - С.160-174.
 16. Повсякденність: феноменологічний аналіз // Філософські пошуки. - Вип. ХХІІІ. - Львів-Одеса, 2007. - С.170-182.
 17. Осмислення тіла в постмодерністській французькій філософії // Вісник Нац. ун-т «Львів. політехніка». - №578. Філософські науки. - 2007. - С. 29-34.
 18. Типи філософувань, або як і для чого мислять? // Вісник Нац. ун-т «Львів. політехніка». - №550. Філософські науки. - 2006. - С. 23-30.
 19. Філософія штучного інтелекту: історія, засади, перспективи: Методичні вказівки до поглибленого вивчення теми "Некласична сучасна філософія" для студентів комп'ютерних спеціальностей / Укл.: І.В.Карівець. - Львів: В-во НУ «Львівська політехніка», 2005. - 16 с.
 20. Кант о феномене Другого // Философия и будущее цивилизации: Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса (Москва, 24-28 мая 2005 г.): В 5 т. - Т.2. - М.: Современные тетради, 2005. - С.19-20.
 21. Людське пізнання: між образом і схемою // Вісник НУ «Львівська політехніка». - №525. Філософські науки. - 2005. - С.17-24.
 22. Що таке спільне? // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис. - 2004. - №11. - С.80-94.
 23. Навчання філософії в середній школі та природа мислення // Філософські пошуки. - Вип. ХХ. - Львів-Одеса, 2004. - С.33-43.
 24. Про мислення і мислителя // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис. - 2002. - №10. - С.35-45.

Контакти

вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів 4-й корпус, кімната 328

тел..: +38 (032) 258-26-41

E-mail: ihor.v.karivets@lpnu.ua