Канюк Василь Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Канюк Василь Миколайович
Kanyuk vm.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 29 травня 1949 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Міцність згинаних залізобетонних елементів завантажених в межах висоти поперечного перерізу.

Використання неметалевої арматури для армування бетонних конструкцій. Особливості роботи буронабивних палів.

Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Клименко Федір Єлисейович,професор кафедри «Будівельні конструкції та мости» Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи = Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра будівельних конструкцій та мостів

Канюк Василь Миколайович - кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних конструкцій та мостів Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічні дані

Дата народження 29 травня 1949 року

На кафедрі з серпня 1999 р.

Випуск(керівництво): 11 магістрів.

Перелік навчальних дисциплін

 • Залізобетонні конструкці
 • Інженерні вишукування

Наукова робота

Тема кандидатської дисертації

Міцність залізобетонних згинаних елементів, завантажених в межах висоти перерізу [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Канюк Василь Миколайович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2001. — 143 арк. — арк. 117-125

Науковий керівник — Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Клименко Федір Єлисейович,професор кафедри «Будівельні конструкції та мости» Національного університету «Львівська політехніка»

Напрямки наукових інтересів

 • Міцність згинаних залізобетонних елементів завантажених в межах висоти поперечного перерізу.
 • Використання неметалевої арматури для армування бетонних конструкцій.
 • Особливості роботи буронабивних палів.

Видавнича діяльність

Статей — 16 , методичні розробки — 6.

 1. Оныськив Б.Н., Канюк В.Н. Влияние продольной рабочей арматуры в изгибаемых элементах при работе на отрыв//Резервы прогресса в архитектуре и строительстве // Вестник : ЛПИ. — 1988. — № 223. —С. 78 —80.
 2. Оныськив Б.Н., Канюк В.Н. Несущая способность железобетонных изгибаемых элементов, нагруженных в пределах высоти сечения// Строительные конструкции. —Киев: НИИСК.—1993. — № 45 — 46. — С.64-66.
 3. Канюк В.М. Вплив поперечної арматури на міцність залізобетонних балкових елементів при роботі на відрив//Ресурсоекономні матеріали,конструкції, будівлі та споруди. — Рівне: РДТУ. —1999 . — № 3.-С136-140.
 4. Ониськів Б.М., Канюк В.М. Напружено-деформований стан бетону на ділянках відриву при роботі залізобетонних балок, завантажених у межах висоти перерізу//Архітектура і сільськогосподарське будівництво. —Львів: ЛДАУ. —2000. —№ 1. —С.170-175.
 5. Ониськів Б.М., Канюк В.М. Робота поздовжньої арматури на ділянці прикладання зосередженого навантаження в межах висоти перерізу//Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. — Рівне: РДТУ.—2000. — № 5. — С221—226.
 6. Канюк В.М. Напружено-деформований стан залізобетонних балковихелементів, завантажених у межах висоти перерізу // Ресурсоекономні матеріали,конструкції, будівлі та споруди. — Рівне: РДТУ. — 2001 . — № 6. — С167-172.
 7. Клименко Ф., Ніщенко І., Барабаш В., Шмиг Р., Ониськів Б., Канюк В.Застосування методу скінчених елементів при моделюванні роботи згинаних залізобетонних елементів з врахуванням реальних діаграм деформування матеріалів//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна освіта і наука на початку третього тисячоліття»-том ІІ.-Львів: ЛДАУ.- 2001.-С. 367-374.
 8. Залізобетонні та кам’яні конструкції : лаборатор. практикум для студ.баз. вищ. освіти за напрямами 6.0921 «Будівництво» та 6.0928 «Пожеж. безпека» /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: М. М. Шпак, В. М. Канюк, М. І.Стасюк, П. Ф. Холод, Я. В. Сорока, Р. А. Шуляр]. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — 60 с. — Бібліогр.: с. 59 (11 назв).

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 208

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-24

E-mail: ibid-dyrekcia@lp.edu.ua