Кандидатські дисертації, захищені за науковим керівництвом професора Крикавського Є.В.- продовження

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

21. Гасанов Гікмат – «Економічне регулювання функціонування електроенергетики в умовах конкуренції (на прикладі енергосистеми Азербайджанської Республіки)», 2008 р . 22. Нікшич Світлана Міланівна – «Оцінювання слабоструктурованих складових логістичних витрат машинобудівних підприємств», 2008

23. Петецький Ігнацій – «Формування та розвиток систем управління підприємствами з виготовлення машинобудівної продукції індивідуального замовлення», 2009 р.

24. Білик Ірина Іванівна – «Оцінювання і регулювання товарних запасів в дистрибуційній мережі», 2009 р.

25. Шот Анна Петрівна – «Логістичне управління використання потенціалу енергогенеруючих підприємств в умовах оптового ринку електроенергії», 2009 р

26. Сорока Мар’яна Володимирівна – «Ресурсно-інфраструктурне забезпечення інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств на засадах маркетингу і логістики», 2009 р.

27. Ваховська Маргарита Юріївна – «Оптимізація матеріальних потоків регіону на засадах створення регіонального логістичного центру», 2010 р.

28. Кузяк Вікторія Вікторівна – «Стратегія обслуговування клієнтів приладобудівного підприємства», 2011 р.

29. Шарчук Тетяна Володимирівна – «Сервіс електронного торговельного обладнання на логістичних засадах», 2011 р.

30. Фалович Володимир Андрійович – «Планування функціонування ланцюга поставок машинобудівної продукції», 2011 р.

31. Васильців Надія Михайлівна – «Управління матеріальними потоками машинобудівного підприємства у складі глобальної організації», 2011 р.

32. Похильченко Олена Анатоліївна – «Концепція кластера у формуванні потенціалу конкурентоздатності деревообробних підприємств», 2011 р.

33. Циран Ян – «Маркетингове управління лояльністю інституціональних клієнтів машинобудівних підприємств», 2012 р.

34. Фігун Назар Васильович – «Логістика замінних частин автомобілебудівних підприємств», 2013 р.

35. Дмитрів Анна Ярославівна – «Маркетингове забезпечення розвитку вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг», 2013 р.

36. Леонова Софія Володимирівна – «Ідентифікація і оцінювання трансформації потенціалу працівників в людський капітал промислового підприємства», 2013 р. 37. Вороніна Роксолана Михайлівна – «Організування первинного фінансового моніторингу в банківській системі України», 2013.

38. Мащак Наталія Михайлівна – «Екологізація логістичних процесів на підприємстві», 2014 р.

39. Довгунь Оксана Степанівна – «Формування системи договірних відносин у процесі інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств», 2015 р.

40. Чухрай Андрій Ігорович – «Адаптування бізнес-моделей машинобудівних підприємств до умов динамічних ринків», 2015 р.

41. Гайванович Наталя Василівна – «Стратегія розвитку бізнес-суб’єктів в системі дистрибуції, 2016 р.

42. Русановська Орися Андріївна – «Контролінг логістичної діяльності в системі управління підприємством», 2016 р.

43. Савченко Юлія Теодозіївна – «Стратегія розвитку підприємств в ланцюгу створення складно-технічних систем», 2019 р.

44. Стець Оксана Мефодіївна – «Стpaтегiя мapкетингу цiннoстi у фopмувaннi пoтенцiaлу кoнкуpентoспpoмoжнoстi пiдпpиємствa нa pинку мoлoкoпpoдуктiв», 2019 р.