Кандидатські дисертації, захищені за науковим керівництвом професора Крикавського Є.В.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

1. Дейнега Олександр Вікторович – «Економічне обґрунтування технологічних інновацій у системі відтворення основних засобів», 1997 р.

2. Третьякова Людмила Іванівна – «Структуризація комплексу маркетингу в системі виробничого менеджменту промислових підприємств», 1999 р.

3. Акіншина Олена Василівна – «Економічна оцінка та інвестування розвитку енергетичних об’єктів (на прикладі гідроенергокомпаній)», 1999 р.

4. Косар Наталія Степанівна – «Адаптація енергопостачальних компаній до ринкових умов господарювання на засадах маркетингу», 1999 р.

5. Гринів Наталія Теодозіївна – «Матеріально-технічне постачання підприємств в системі логістичного менеджменту», 2000 р.

6. Таранський Ігор Петрович – «Управління інвестиційним забезпеченням підприємств», 2001 р.

7. Чорнописька Наталія Вікторівна – «Управління промисловим підприємством на засадах удосконалення інформаційного забезпечення матеріальних потоків», 2002 р.

8. Шандрівська Олена Євгенівна – «Управління газотранспортними компаніями на засадах маркетингу та логістики», 2002 р.

9. Савіна Наталія Борисівна – «Економічна оцінка і прогнозування ефективності інвестицій», 2002 р.

10. Васелевський Мирослав – «Управління матеріальними потоками в логістичних збутових мережах», 2002 р.

11. Кищун Володимир Андрійович – «Маркетингова товарна політика операторів ринку легкових автомобілів», 2003 р.

12. Попко Олена Володимирівна – «Економічна оцінка та регулювання експлуатаційних витрат засобів логістичної інфраструктури підприємства», 2004

13. Кубів Степан Іванович – «Маркетингова концепція формування системи ”підприємства та роздрібні клієнти – комерційний банк”», 2005 р.

14. Дейнега Інна Олександрівна – «Інформаційне забезпечення оцінювання та планування споживання основних засобів на підприємствах», 2005 р.

15. Титаренко Валерій Євгенович – «Оцінювання та розвиток конкурентоспроможності промислових підприємств», 2005

16. Дмитрук Михайло Михайлович – «Маркетингова стратегія підприємства на ринку продуктів харчування в умовах сезонних коливань попиту», 2006 р.

17. Довба Микола Олексійович – «Стратегія розвитку логістичної інфраструктури прикордонних територій», 2006 р.

18. Якимишин Лілія Ярославівна – «Ідентифікація та оцінка ланцюга пропозиції промислового підприємства», 2007 р.

19. Люльчак Зореслава Стефанівна – «Стратегії розвитку та регулювання регіонального ринку теплової енергії», 2007 р.

20. Іньшина Ольга Вячеславівна – «Управління фінансовими потоками в системі державних закупівель зерна на засадах логістики, 2008 р.