Казимира Ірина Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Казимира Ірина Ярославівна
Kazymyra.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 1983 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1994 р.
Спеціальність «Системи автоматизованого проектування»
Галузь наукових інтересів розробка моделей, методів та програмних засобів забезпечення ефективності автоматизованого проектування електронних та мікроелектронних засобів, розробкою навчально-дослідних програмних систем.
Кваліфікаційний рівень інженер-системотехнік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор Коваль Володимир Олександрович
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра загальної екології та екоінформаційних систем

Казимира Ірина Ярославівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри загальної екології та екоінформаційних системі Національного університету «Львівська політехніка», інституту екології,природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола.

ОСВІТА

У 1994 році закінчила з відзнакою Державний університет «Львівська політехніка» (факультет комп’ютерної техніки та інформаційних технологій) за спеціальністю «Системи автоматизованого проектування». Кваліфікація за дипломом:інженер-системотехнік.

У 1994-1997 роки — навчалася в аспірантурі на кафедрі систем автоматизованого проектування Державний університет «Львівська політехніка».

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Державного університету «Львівська політехніка»,здобула науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.12 «Системи автоматизації проектування».

Тема дисертації:«Методи та засоби забезпечення ефективності процедур оптимального проектування ІС на схемотехнічному етапі».

Науковий керівник: доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,професор Коваль Володимир Олександрович.

У 2003 р. присвоєно вчене звання доцента. Атестат доцента кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань отримала у Національному університеті «Львівська політехніка».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Читає лекції та проводить лабораторні/практичні заняття з таких навчальних дисциплін:

 • Чисельні методи (для студентів 2 курсу базових напрямів «Комп’ютерні науки» та «Комп’ютерна інженерія»)
 • Об’єктно-орієнтоване програмування (для студентів 2 курсу базового напряму «Комп’ютерні науки»)
 • Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем (для студентів 3 курсу базового напряму «Комп’ютерні науки»)
 • Технології програмування (для студентів 2 курсу базового напряму «Управління інформаційною безпекою»)
 • Інженерія програмного забезпечення (для студентів 4 курсу базового напряму «Комп’ютерні науки»)

Керує дипломними роботами, курсовим проектуванням,науково-дослідною роботою студентів.

НАУКОВА РОБОТА

Тематика наукової роботи пов’язана із розробкою моделей,методів та програмних засобів забезпечення ефективності автоматизованого проектування електронних та мікроелектронних засобів, розробкою навчально-дослідних програмних систем.

Нещодавно зацікавилась також методами і програмними засобами інтелектуальної обробки даних.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано більше 70 наукових та науково-методичних праць, одному зяких присвоєно гриф Міністерства освіти та науки.

Серед них:

 1. Когут В.М., Костюк І.В., Стасевич С.П. Моделювання вимушених коливань пластинчастих конструкцій РЕЗ // Вісник Львів. політехн. ін-ту № 280. Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв.- Львів: Вища школа. Вид-но при Львів. ун-ті, 1994.-С.32-36.
 2. Когут В.М., Костюк І.В., Стасевич С.П. Ієрархічна модель віброізольованих радіоелектронних засобів // Вісник ДУ ЛП № 289. Теорія і проектування напівпровідникових і радіоелектронних пристроїв. — Львів: Вища школа. Вид-вопри Львів. ун-ті, 1995.-С. 43-46.
 3. Костюк І.В., Стасевич С.П. Моделювання теплового стану ділянки тіла людини при НВЧ опроміненні з використанням гнучких плоских іплікаторів //Электроника и связь, № 11, Киев, 2001.-С.71-73.
 4. Костюк І.В., Кулінченко О.Ю., Стасевич С.П. Структура програмної реалізації теплового моделювання тіла людини // Вісник НУ "ЛП" «Радіоелектроніка та телекомунікації» — Львів: Вид-во НУ"ЛП«, 2002. -№ 443.- С.20-24.
 5. Казимира І.Я., Стасевич С.П. Методика синтезу спрощених моделей електронних схем // Збірник наукових праць ЛДІНТУ ім. В. Чорновола. Серія: «Фізико-математичні та технічні науки». — Вид-во ЛДІНТУ ім. В. Чорновола,Львів, 2009. — № 2. — С.64-75.
 6. Нємкова О.А., Стасевич С.П., Шандра З.А. Дослідження завадостійкості криптографічного захисту інформації на основі криптографічних перетворень //Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. № 9 (151).Ч.1. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010.- С.39-44.
 7. Козак Л.І., Костюк І.В., Стасевич С.П. Основи програмування // Навч.Посіб. — Львів: Вид-во ЛДІНТУ ім. В. Чорновола; Новий Світ −2000, 2011. — 328С.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Українська і російська мови — володіє вільно, англійська — на розмовному рівні.

КОНТАКТИ

м. Львів , вул. Ген. Чупринки, 79057, 1-ий корпус, кім. 313, 314

і_kazymyra@ukr.net