Каганов Вадим Оскарович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Каганов Вадим Оскарович
Дата народження 8 вересня 1956 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів 1. Технологія виготовлення вібропресованих дрібнозернистих бетонних виробів підвищеної архітектурної виразності.

2. Бетони на основі наджорстких сумішей для індустріального виробництва. 3. Сучасні методи влаштування нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг з використанням безавтоклавного пінобетону. 4. Технологія влаштування нежорстких дорожніх покриттів з дрібноштучних бетонних елементів мощення

Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1985 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра будівельного виробництва

Каганов Вадим Оскарович — кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».

Тема дисертації

Трещиностойкость железобетонных элементов при регулировании начального напряжения в арматуре в процессе изготовления 1985 , дис..канд.техн.. наук ,Москва Код спец. : 05.23.01 — Строительные конструкции, 235 с.

Перелік навчальних дисциплін

 • Основи виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій
 • Виробнича база будівництва
 • Технологія бетонних та залізобетонних конструкцій
 • Проектування підприємств будівельної індустрії
 • Основи виробництва залізобетонних конструкцій та виробів

Напрями наукових досліджень

 • Технологія виготовлення вібропресованих дрібнозернистих бетонних виробів підвищеної архітектурної виразності;
 • Бетони на основі наджорстких сумішей для індустріального виробництва;
 • Сучасні методи влаштування нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг з використанням безавтоклавного пінобетону.

Наукові розробки кафедри

розробка проблем теорії та практичного застосування ефективних способів ущільнення наджорстких бетонних сумішей для сучасного вібропресувального обладнання в умовах індустріального виробництва бетону

Вибрані статті

 1. Стенд для изготовления предварительно-напряженных железобетонных изделий и конструкций (Патент SU 1148950): E04G21/12 — укладка арматуры; предварительное напряжение арматуры (каналы для арматуры E04C 5/10;средства для анкеровки E04C 5/12; соединительные элементы для арматуры,распорки E04C 5/16) 3481779/29-33 (22) 13.08.82 (46) 07.04.85. Бюл. № 13 (72)А. Д. Козлов, Н. А. Маркаров, Б. Г. Веснин, В. О. Каганов, С. П. Радошевич и С.В. Бусел (71) Научно-исследовательский институт бетона и железобетона Госстроя СССР (53) 693.565.621.866 (088.8)
 2. Руководство по технологии изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций. М., Стройиздат, 1975
 3. Бетони на основі наджорстких сумішей / Л. Й. Дворкін, В. В. Житковський, В. О. Каганов // - Рівне: видавництво РДЦНТЕІ, 2006, - 179 с.
 4. Експлуатаційні характеристики морозозахисного прошарку дорожнього одягу нежорсткого типу з монолітного безавтоклавного пінобетону /В. О. Каганов, І. Б. Горніковська, І. С. Івасів // Строит. материалы и изделия.— 2010. — № 3 (62). — С. 21-23. -Бібліогр.: 7 назв.
 5. Забезпечення морозостійкості конструкції дорожнього одягу таземляного полотна автомобільних доріг / В. О. Каганов, І. Б. Горніковська //Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський.— Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 201-204. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 662). — Бібліогр.: 3 назви.
 6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Бетони та розчини» для студентів спеціальності 7.092104“Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» / Нац. ун-т «Львів. політехніка»;Уклад.: В.В. Ілів, В.О. Каганов, М.С. Тимощук. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2002.– 24 с. – Бібліогр.: с. 22 (8 назв).
 7. Механічне обладнання підприємств будівельної індустрії: Метод. вказівки до практ.занять для студ. спец. 7.092104 «Технологія буд. конструкцій, виробів і матеріалів” (рівень бакалаврату 6.0921) / Нац. ун-т «Львів.політехніка»; Уклад.: В.О. Каганов, В.М. Терлецький, І.В. Маргаль, І.І. Костюк. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2002. – Ч. 1. – 24 с. – Бібліогр.: с. 23 (10 назв).
 8. Обстеження і відновлення зовнішніх стін цеху № 2 з випуску книжково-журнального паперу Жидачівського ЦПК / М.В. Котів,І.Ю. Балагурак, В.О. Каганов, В.В. Ілів // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2002. – № 462: Теорія і практика буд-ва. – С. 89–92.
 9. Виробнича база будівництва, конспект лекцій (віртуальне середовище), 2017; С.-142.

Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 418

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-41; 067-341-41-93 (моб.)

E-mail: ibid-bv@polinet.lviv.ua, kahanov@ukr.net

kaganov@polynet.lviv.ua