Знак Зеновій Орестович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Знак Зеновій Орестович
Znak z.jpg
завідувач кафедри хімії і технології неорганічних речовин,

д.т.н., професор

Дата народження 23.04.1960 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівська політехніка
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність технологія переробки пластичних мас
Галузь наукових інтересів технології сірки та її сполук; технології кондиціювання води; плазмохімія; воднева енергетика
Кваліфікаційний рівень інженер хімік-технолог
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Яворський Віктор Теофілович
Дата присвоєння н.с. 2008 р..
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімії і технології неорганічних речовин, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»
Державні нагороди 1987 р. Нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР

Знак Зеновій Орестович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії і технології неорганічних речовин, Національного університету «Львівська політехніка»,інституту хімії та хімічних технологій.

Освіта

Львівський політехнічний інститут

 • хіміко-технологічний факультет, 1977-1982 рр.;
 • аспірантура, 1982-1985 рр.;
 • кандидатська дисертація «Інтенсифікація і оптимізація хінгідронного методу очистки газів від сірководню з одержанням сірки» [Текст] : дис... канд. техн.наук: 05.17.01 / Знак Зеновій Орестович; Львівський політехнічний інститут. – Львів, 1992. – 273 с.

Науковий керівник – заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Яворський Віктор Теофілович, Національний університет «Львівська політехніка»

 • докторантура, НУ «Львівська політехнііка», 2004–2007 рр.;
 • докторська дисертація «Теоретичні основи і технології полімерноїсірки із сірководню та продуктів його утилізації [Текст] : дис... докт. техн. наук:: 05.17.01 / Знак Зеновій Орестович; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 292 с.

Науковий консультант - заслужений діяч науки і техніки України,, доктор технічних наук, професор Яворський Віктор Теофілович, Національний університет «Львівська політехніка».

Професійна діяльність

 • 1984-1989 — молодший науковий співробітник у Львівському політехнічному інституті (ЛПІ);
 • 1990-1990 — асистент, старший викладач кафедри хімії і технології (ХТНР) ЛПІ;
 • 1995-2004 — доцент кафедри ХТНР;
 • 2004-2007 — докторант кафедри ХТНР;
 • 2007-2008 — доцент кафедри ХТНР;
 • 2016 – 2018 р.р. – в.о. завідувача кафедри ХТНР;
 • з 2018 р. – завідувач.а кафедри ХТНР.

з червня 2008 р. — професор каф. ХТНР.

Професійний досвід: 34 роки

1987 р. Нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР.

Навчальна робота

Лекційні курси:

 • «Загальна хімічна технологія»;
 • «Сучасні неорганічні технології у промисловості та охороні довкілля»;
 • «Гідрометалургія»;
 • «Інноваційні процеси у хімічній технології»;
 • «Перспективні водні технології».

Наукова робота

Наукові інтереси:

 • Технології сірки та її сполук;
 • Технології кондиціювання води;
 • Плазмохімія;
 • Воднева енергетика.

Основні публікації

 1. Znak Z.O. Reduction of the corrosiveness of liquid wastes of the production of chlorine and caustic soda [Text] / Z.O. Znak, O.I. Zin` // Materials Science. – 2017. – V. 53. – №1, July. – P.123–128.
 2. Savchuk L. Research of processes of purification flows of enterprises meat of processing industry by using flotation and coagulation [Text] / L. Savchuk, Z. Znak, O. Kurylets, R. Mnykh, R. Olenych // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Ecology. – 2017. – V.3. – № 10(87). – P. 4-9.
 3. Знак З.О. Зниження корозійної агресивності рідких відходів виробництва хлору та каустичної соди [Text] / З.О. Знак, О.І. Зінь // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2017. – Т. 53. – № 1, січень-лютий. – С. 108–112.
 4. Yavors’kyi V.Т. Energy Characteristics of Treatment of Corrosive Aqueous Media in Hydrodynamic Cavitators [Text] / V.Т. Yavors’kyi, Z.О. Znak, Yu.V. Sukhats’kyi, R.V. Mnykh // Materials Science. – 2017. – V.52. – № 4. – P. 595-600.
 5. Znak Z.O. Physicochemical Properties of Rubber Compositions Vulcanized by Polymeric Sulfur [Text] / Z.O. Znak, R.R. Olenych // Materials Science. – 2016. – V. 52. – № 3. – P. 407–413.
 6. Yavorskiy Victor. Investigations of cavitation processes in different types of emitters using sonochemical analysis [Text] / Victor Yavorskiy, Yuriy Suchatskiy, Zenoviy Znak, Roman Mnykh // Chemistry & chemical technology. – 2016. –V. 10. – № 4. – P. 507-513.
 7. Znak Z. The Brandon method in modeling the cavitation processing of aqueous media [Text] / Z. Znak, Yu. Sukhatskiy // Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies. Еnergy-saving technologies and equipment. – 2016. – V. 3, – № 8(81), – P. 37-42.
 8. Знак З.О. Корозійна агресивність рідких відходів хлорного та олефінового виробництв [Text] / З.О. Знак, О.І. Зінь // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів / Спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів». – № 11. – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України. – 2016. – С. 359-361.
 9. Знак З.О. Отримання стабілізованої полімерної сірки плазмохімічним способом [Text] / З.О. Знак, Р.Р. Оленич // Перспективні полімерні матеріали та технології: монографія / В.П. Плаван, В.З. Барсуков, Н.М. Резанова, О.П. Баула; за заг. ред. В.П. Плаван. – К.: КНУДТ, 2015. – С. 70-84.
 10. Знак З.О. Synthesis and Properties of Oligomers Based on Quinhydron [Text] / З.О. Знак, Р.Р. Оленич // Сучасні напрямки в хімії, біології, фармації та біотехнології: монографія / голов. ред. Володимир Новиков. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, – 2015. – С. 220-226.
 11. Знак З.О. Дослідження взаємодії натрію гіпохлориту з олефінами у кавітаційних полях [Text] / З.О. Знак, Н.М. Гнатишин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – Т.2, – № 6(74). – С. 49-54.
 12. Знак З.О. Дослідження залежності ефективності роботи гідродинамічного струменевого кавітатора від конструктивних параметрів кавітувального елемента [Text] / З.О. Знак, Ю.В. Сухацький, Р.В. Мних // Вібрації в техніці та технологіях. – 2015. –№ 2 (78), – С. 18-26.
 13. Яворський В.Т. Екологічний моніторинг виробництва червоного ферумоксидного пігмента [Text] / В.Т. Яворський, А.Б. Гелеш, Я.А. Калимон, З.О. Знак // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2014. – № 3. – С. 46-55.
 14. Яворський В.Т. Вплив кавітаційного оброблення на фізико-хімічні властивості кальцію гідроксиду [Text] /В.Т. Яворський, З.О. Знак, Р.В. Мних // Фізико-хімічна механіка матеріалів. –2013. –Т.49,– № 3, – С. 80-85.
 15. Курилець О.Г. Вилуговування олова із відходів білої жерсті у барабанному апараті [Text] / О.Г. Курилець, З.О. Знак, Л.В. Савчук // Энерготехнологии и ресурсосбережение. –2013. – № 6, – С.43-48.
 16. Пат. на винахід 108174 Україна, МПК (2006.01) В 05 В 3/12 Пристрій для механічного диспергування рідини / Яворський В. Т., Гелеш А. Б., Калимон Я. А., Знак З. О. − № а 2014 01212; заявл. 07.02.2014; опубл. 25.03.2015, Бюл. №6.
 17. Пат. на винахід 109946 Україна, МПК (2006.01) В 01 D 47/06, (2006.01) В 01 D 47/18 Масообмінний апарат / Яворський В. Т., Гелеш А. Б., Калимон Я. А., Знак З. О. − № а 2014 00032; заявл. 08.01.2014; опубл. 26.10.2015, Бюл. №20.
 18. Пат. на корисну модель № 112010. Гідродинамічний струменевий кавітатор / Яворський В.Т., Знак З.О., Сухацький Ю.В., Мних Р.В., Оленич Р.Р., Курилець О.Г., Грабаровська А.С. – № u2016 06772;заявл. 21.06.2016; опубл. 25.11.2016. Бюл. № 22.
 19. Пат. на корисну модель № 101525. Гідродинамічний струменевий кавітатор / Яворський В.Т., Знак З.О., Сухацький Ю.В., Мних Р.В., Оленич Р.Р., Курилець О.Г. – № а2015 01762; заявл. 16.07.2015; опубл. 25.09.2015. Бюл. № 18.
 20. Znak Z., Zin O. Investigation of disposal of liquid wastes from olefin production by sodium hypochlorite solutions // Chemistry & Chemical Technology. – 2017. – Vol.11, № 4. – P. 517–522. (SCOPUS).
 21. Знак З.О., Мерцало І.П., Буклів Р.Л. Електрохімічні характеристики кислотних розчинів відпрацьованих сольових хімічних джерел струму / Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2017. Т. 53, № 6 (листопад-грудень), - С. 57-61.
 22. Z.O. Znak, Yu.V. Sukhatskiy, O.I. Zin, S.V. Khomyak, R.V. Mnykh, A.V. Lysenko. The decomposition of the benzene in cavitation fields // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology). – 2018. – № 1 (116). – p. 72-77. (Scopus)
 23. Z.O. Znak, Yu.V. Sukhatskiy, R.V. Mnykh, Z.S. Tkach. Thermochemical analysis of energetic in the process of water sonolysis in cavitation fields / // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology). – 2018. – № 3 (118). – p. 64-69. (Scopus)
 24. Sukhatskiy Yu.V., Zin O.I., Znak Z.O., Mnykh R.V. Cavitation wastewater treatment from toluene // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Серія; Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2018. - № 886. – С. 67-72.
 25. Калимон Я.А., Знак З.О., Гелеш А.Б., Савчук Л.В. Дослідження процесу абсорбції кисню повітря в апараті з суцільним барботажним шаром // Вопросы химии и химической технологии. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. 2018, No. 5, pp. 102-110. (Scopus)
 26. Znak Z.O., Mertsalo, І.P., Bukliv, R.L. Electrochemical Characteristics of Acid Solutions of Spent Saline Chemical Current Sources // Materials Science. V. 53, Issue 6, 1 May 2018, pp. 805-810. (Scopus)

Контакти

79013, м. Львів , НУ «Львівська політехніка», пл. Святого Юра, 9, IX корпус, кімната 315. тел : +38(032) 258-21-72

E-mail: Zenovii.O.Znak@lpnu.ua

znak_zo@ukr.net