Закаулова Юлія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Закаулова Юлія Володимирівна
Zaka.jpg
Дата народження 31.10.1978
Спеціальність теорія і методика професійної освіти
Науковий ступінь кандидат педагогічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи доцент кафедри іноземних мов

Професійний розвиток:

- 25 листопада 2003 – 25 грудня 2003 – стажування в університеті «Сілезька політехніка»(Польща), кафедра залізничного транспорту; проведення досліджень в рамках дисертаційної роботи; проведення семінарських та практичних занять з англійської мови для аспірантів та студентів кафедри;
- березень 2008 – стажування на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка;
- з 1 грудня 2010 по 27 жовтня 2011 – аспірант кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка».
- 20 квітня 2012 року захистила дисертацію за темою«Розвиток системи професійної освіти Бельгії в умовах євроінтеграції» у Хмельницькому національному університеті.
Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток системи професійної освіти Бельгії в умовах євроінтеграції»,спеціальність 13.00.01 – «загальна педагогіка та історія педагогіки»
Напрями наукових зацікавлень:
- порівняльна педагогіка;
- проблеми викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах.

Участь у міжнародних конференціях:


2003
1. І Міжнародна науково-практична конференція «Львівський Ставропігіон» (Львів, 2003);
2. Міжнародна науково-практична конференція «TEFL Innovations and Challenges» (Khmelnytsky, 2003);
2006
3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в наукових дослідженнях та навчальному процесі»
(Луганськ, 2006);
2009
4. Україна наукова: шоста всеукраїнська інтернет-конференція(Київ, 2009)
2010
5. Сучасна наука у мережі Інтернет: шоста всеукраїнська інтернет-конференція (Київ, 2010);
2011
6. Международная заочная научно-практическая конференция «Теория и практикасовременной педагогики» (Новосибирск: 2011);
7. Международная научно-практическая конференция «Инновации и современныетехнологи в системе образования» (Пенза – Ереван –Шадринск, 2011);
8. Международная заочная научно-практическая конференція «Педагогическая наука: прошлое, настоящее, будущее». Часть 1. (30 марта 2011 г., Новосибирск, 2011);
9. ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція «Актуальніпитання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (Рубіжне –Луганськ – Житомир – Новочеркаськ – Ніш, 2011).
2012
10. Международная научно-практическая конференция «Научные исследования и ихпрактическое применение. Современное состояние и пути развития 2012» (2-12 жовтня, Одеса 2012).
11. XXVIII Международная научно-практическая конференция по философским,филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим,социологическим и политическим наукам (Украина, г. Горловка, 13-14 декабря 2012 г.)
2017
12. ХІІІ Науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні" (Львів, 27.03.2017 – 31.03.2017).

Публікації:

Навчальні посібники та підручники

2006
1. Спілкуємося англійською мовою (За ред. І. Байбакової, О.Гасько, М. Федоришина). Байбакова І.М., Балацька Л.П., Барабаш О.В., Бусько М.Б. та інші. – Львів: Видавництво «Растр – 7», 2006. – 236 с.
2007
2. Англійська мова для менеджерів: Навч. посібник з анг­лійської мови професійного спрямування для студентів напряму “Менеджмент” вищих навчальних закладів. Частина 1 / За ред. Н.В. Мукан; Н.В. Мукан; М.В. Гаврилюк, Н.М. Ільчишин, С.Ф. Кравець, Л.В. Лінник-Паммер, І.С. Миськів, О.В. Мукан, Ю.В. Сасенюк. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 320 с.
2008
3. Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) (За ред. І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина). Видання третє (відредаговане і доповнене).Підручник. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2008. – 252 с.
4. Англійська мова для логістів: Навч. Посібник / Н.В. Мукан, Ю.В. Закаулова, М.В. Гаврилюк та ін. [За ред. Н.В. Мукан]. – Львів: РАСТР-7, 2008.– 280 с.
2009
5. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для менеджерів): Підручник / За ред. Н.В. Мукан. – К.: Знання, 2009. – 595 с.
6. Спілкуємося англійською мовою (вищий рівень) [За ред. І.Байбакової, М. Федоришина, О. Гасько]. – Вид-во «РАСТР-7», 2009. – 215 с. (для спеціальностей: соціологія, соціальна робота, культура, енергетика, механіка,транспортні технології, архітектура, геодезія).
7. Спілкуємося англійською мовою (вищий рівень) [За ред. І. Байбакової, М. Федоришина, О. Гасько]. – Вид-во «РАСТР-7», 2009. – 169 с. (для спеціальностей: технічний переклад, математика, електроніка, радіотехніка,телекомунікації, комп’ютерні технології, автоматика, метрологія, хімічні технології, будівництво, водні ресурси).

2010
8. Англійська мова для логістів: Навч. Посібник / Н.В. Мукан; І.М. Вислободська, М.В. Гаврилюк, Ю.В. Закаулова, М.І. Запотічна, С.Ф. Кравець, З.Т. Магдач, О.В. Мукан, І.В. Сай; За ред. Н.В. Мукан. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 304 с.
2011
9. Розвиток університетської освіти Бельгії в умовах євро інтеграційних процесів: навч. посібник / Ю.В. Закаулова. – Львів: Видавництво
Львівської політехніки, 2011. – 76 с.
2017
10. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для спеціальності «Видавництво та поліграфія»): навчальний посібник / Н. В. Мукан, М. І. Гавран, Н. Є. Жорняк, Ю. В. Закаулова, О. М. Камінська, С. Ф. Кравець, О. М. Фучила. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 460 c.

Навчально-методичні розробки

2003
1. Лабораторії: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів всіх спеціальностей. /Укл. Сасенюк Ю.В., Кравець С.Ф., Байбакова І.М., Балацька Л.П., Василик С.В., Вдовін В.В., Вислободська І.М., Гасько О.Л. та ін. Національний університет „Львівська політехніка” – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2003 р. – 34 с.
2004
2. Науково-дослідна робота студента: Практичні завдання зрозвитку навичок усного мовлення з англійської мови для студентів ІІ курсу всіх напрямів та спеціальностей. /Укл.: Мукан Н.В., Кравець С.Ф., Байбакова І.М.,Балацька Л.П., Василик С.В., Вдовін В.В., Вислободська І.М., Гасько О.Л.,Запотічна М.І., Ільницька Л.В., Ільчишин Н.М., Казимира З.І., Магдач З.Т.,Мазур О.П., Миськів І.С., Морська Н.О., Олексів Г.Д., Пастирська І.Я., Савченко О.М., Сасенюк Ю.В., Хімяк Г.М., Ярема О.В., Яремко Г.В. Національний університет „Львівська політехніка” – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 40 с.
3. Менеджмент: контролювання та управління: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів І курсу напряму „Менеджмент”. / Укл. Сасенюк Ю.В., Мукан Н.В., Мукан О.В., Лінник Л.В. Національний університет „Львівська політехніка” – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”,2004. – 32 с.
2006
4. Управління людськими ресурсами: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів I курсу напряму „Менеджмент” /Укл.:Н.В. Мукан, Л.В. Лінник, Ю.В. Сасенюк, О.В. Мукан – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 35 с.
2012
5. Методичні вказівки до виконання екзаменаційної контрольної роботи із дисципліни «Іноземна мова» для студентів базового напряму «Міжнародні відносини» (1 курс) / Укл.: Р.Д. Карамишева, Ю.В. Закаулова. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2012. – 14 с.
6. Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи №1 із дисципліни «Іноземна мова» для студентів базового напряму «Міжнародні відносини» (1 курс) / Укл.: Р.Д. Карамишева, Ю.В. Закаулова. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2012. – 73 с.
7. Методичні вказівки до виконання підсумкової контрольної роботи із дисципліни «Іноземна мова» для студентів базового напряму «Міжнародні відносини» (1 курс) / Укл.: Р.Д. Карамишева, Ю.В. Закаулова. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2012. – 75 с.
8. Методичні вказівки до роботи з текстами, що містять культурно зумовлені реалії, в межах дисципліни«Іноземна мова» для студентів базового напряму «Міжнародні відносини» (1 курс)/ Укл.: Р.Д. Карамишева, Ю.В. Закаулова. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2012. – 17 с.
2013
9.AI Systems: History, Research, and Ethical Application. Part 1. Навчально-методичний посібник за напрямом «Системний аналіз» / Укладач: Ю.В. Закаулова. – Львів, 2013. 10. AI Applications. Part 2. Навчально-методичний посібник за напрямом «Системний аналіз» / Укладач: Ю.В. Закаулова. – Львів, 2013.
11. Neural Networks and Introduction into Robotics. Part 3. Навчально-методичний посібник за напрямом «Системний аналіз» / Укладачі: Ю.В. Закаулова, Р.Д. Карамишева. – Львів, 2013.

Монографії

2018
1. Zakaulova Y. Формування професійної компетентності студентів в освітньому процесі вищої школи / Y. Zakaulova // Approaches, methods and findings in the context of foreign language teaching: modern universities' dimention. Vol. 1 : колективна монографія. – Lviv: ZUKC, 2018. – c.7–29.


Наукові статті у фахових виданнях

2003
1. Сасенюк Ю.В. Learning English with the Help of Computer Based Programs // Збірник статей. - TESOL, 2003.– 9 ст.
2008
2. Закаулова Ю.В. Характерні особливості системи професійної освіти та підготовки фахівців у Фландрії // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка та психологія. – Зб. статей. – Ялта: РВВКГУ, 2008. - Вип. 17. – Ч. 1. – 232 с. – с. 104-110.
3. Закаулова Ю.В. Особливості функціонування та розвитку системи вищої професійної освіти франкомовної спільноти Бельгії //
Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Сер.: Педагогіка та психологія. – Зб. статей. –Ялта: РВВКГУ, 2008. Вип. 19. – Ч.2. – 200 с. – с. 14-18.
4. Закаулова Ю.В. Болонський процес: створення європейського освітнього простору // Вісник № 811. – Вип. 65 Харківського Нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна, 2008. – 194 с. – с. 161-165.
2010
5. Закаулова Ю.В., Мукан Н.В. Характеристика дошкільної та початкової освіти у німецькомовній спільноті Бельгії // Наукові записки: збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.– Випуск LXXXVII (87). – 276 с. – (Серія педагогічні та історичні науки). – с. 99.
6. Закаулова Ю.В., Мукан Н.В. Характеристика середньої та початкової професійної освіти у німецькомовній спільноті Бельгії // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / Редкол.: Огневюк В. О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л. – К.: Киівськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – № 2 (14). – 100 с. – с. 22-27.
2011
7. Закаулова Ю.В. Розвиток академічних програм провідних університетів Бельгії. Педагогіка і психологія професійної освіти //Науково- методичний журнал. – 2011. - № 2. – 214 с.
2012
8. Закаулова Ю.В. Особливості підготовки педагогічних працівників у системі вищої професійної й академічної освіти Бельгії // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Научные исследования и ихпрактическое применение. Современное состояние и пути развития 2012». – Выпуск 3. Том 14. – Одесса. КУПРИЕНКО, 2012. – 97 с. – с. 14-21.
9. Закаулова Ю.В. Особливості підготовки педагогічних працівників у системі вищої професійної й академічної освіти Бельгії // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3. Том 14. – Одесса. КУПРИЕНКО, 2012. – 97 с. – с. 14-21.
2013
10. Засади розвитку системи професійної освіти Бельгії // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Науковий журнал. – 2013. - № 1 (254). – 151. - с. – 25-28.
11. Закаулова Ю.В. Неперервне навчання як інструмент розвитку професійної компетентності сучасного фахівця Бельгії //Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. – 2013. - №2.- 278 с. – с. 233-241.
2014
12. Закаулова Ю.В., Захарчук М.Є. Аналіз системи підготовки педагогів інклюзивної школи у США / М. Захарчук, Ю. Закаулова // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету, серія: Педагогіка, 1(12), 2014. – 351 с. – с. 21-28.
13. Закаулова Ю.В., Зинчук И.В. Особенности формирования педагогической компетентности преподавателя в системе университетского образования // Европейский журнал социальных наук. – 2014.-№ 2(41) том 2. – 568 с. – с. 73-79.
2015
14. Закаулова Ю. В. Професійна освіта у суспільстві знань на початку ХХІ століття / Ю. В. Закаулова, (І. В. Зінчук) // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2015. – 1(14). – С. 191-199.
15. Закаулова Ю. В. Середня та початкова професійна освіта в Бельгії на рівні загальноосвітньої школи / Ю. В. Закаулова // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки : наук. журн. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2015. – № 13 (346). – С. 144-150.
2017
16. Закаулова Ю. В., Зінчук І. В. Розвиток системи професійної освіти Бельгії за часів глобалізації / Ю. В. Закаулова, І. В. Зінчук // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки. – 2017. – Т.75, № 2. – C. 101–107. (Index Copernicus International).
17. Закаулова Ю. В., Зінчук І. В. Розвиток системи професійної освіти Бельгії за часів глобалізації // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 75, т. 2. – С. 101–107. (Index Copernicus International).
2018
18. Закаулова Ю. В., Гаврилюк М. В. Професійна компетентність педагога в освітньому процесі вищої школи // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 81, т. 3. – С. 146–151. (Index Copernicus International).
19. Закаулова Ю. Передумови та структурно-функціональні особливості формування сучасної системи професійної освіти університетського рівня у Фландрії // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – 2018. – Вип. 21, т. 1. – С. 159–166. (Index Copernicus International, Scientific Indexing Services (USA)).
20. Закаулова Ю. В., Зінчук І. В. Розвиток системи професійної освіти Бельгії за часів глобалізації // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 75, т. 2. – С. 101–107. (Index Copernicus International).

Інші праці

2003
1. Сасенюк Ю.В. Використання комп'ютерних технологій у вивченні англійської мови для студентів факультету економіки і менеджменту Національного Університету “Львівська політехніка”.Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції «Львівський Ставропігіон». – Львів, 2003 р. – 2 ст.
2. Сасенюк Ю.В. Learning English Using Computer Based Programmes. // TEFL Innovations and Challenges. Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції. – Khmelnytsky, 2003. – c.33.
2006
3. Sasenjuk J, Kushnir J, Zakaulov A. Computer Aided Systems for Target Language Simplification. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в наукових дослідженнях та навчальному процесі» (14=16 листопада 2006 р.) – Луганськ, 2006. – 220 ст. (Том 1)
2009
4. Закаулова Ю.В. Особливості системи професійної освіти та підготовки фахівців німецькомовної спільноти Бельгії // Україна наукова:Матеріали шостої всеукраїнської інтернет-конференції 21-23 грудня 2009 р. – ТОВТК «Меганом». – 68 с. – с.26-28.
2010
5. Закаулова Ю.В. Функціональні особливості профільного навчання у франкомовній спільноті Бельгії // Сучасна наука у мережі Інтернет:Матеріали шостої всеукраїнської інтернет-конференції 25-27 лютого 2010 р. –Київ, 2010. – 84 с. (с.48-51).
2011
6. Закаулова Ю.В. К вопросу о развитии высшего профессионального образования Фландрии в условиях евроинтеграции // «Теория и практика современной педагогики»: материалы международной заочной научно-практическойконференции. Часть 1. (25 января 2011 г.) – Новосибирск: Изд. «ЭНСКЕ», 2011. – 198 с. – с. 42-47.
7. Закаулова Ю.В. Предпосылки становлення современнойсистемы профессионального образования в Бельгии // Инновации и современные технологии в системе образования: материалы международной научно-практической конференции (20-21 февраля 2011 г.) – Пенза – Ереван –Шадринск: научно-издательский центр «Социосфера», 2011. – 317 с. – с. 21.
8. Закаулова Ю.В. Исторические предпосылки становленнясовременной системы профессионального образования в Бельгии // Педагогическаянаука: прошлое, настоящее, будуще: материалы международной заочнойнаучно-практической конференции. Часть 1. (30 марта 2011 г.) – Новосибирск: Изд.«Энске», 2011. – 162 с. – с. 37.
9. Закаулова Ю.В. Спільноти Бельгії у контексті функціонування системи професійної освіти // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі:національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. к.філос. н. М.А.Журби – Частина ІІ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011 –332 с. – с. 43.
2012
10. Закаулова Ю.В. Компетентність як невід’ємна складова професійної освіти сучасного фахівця // Генерация новых идей для научной работы: материалы XXVIII международной научно-практической конференции по философским,филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим,социологическим и политическим наукам (Украина, г. Горловка, 13-14 декабря 2012 г.). Горловка: ФЛППантюх Ю.Ф., 2012. – 120 с. – с. 47-52.
11. Закаулова Ю.В. Компетентність якневід’ємна складова професійної освітисучасного фахівця // Генерация новых идей для научной работы: материалы XXVIII международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Горловка, 13-14 декабря 2012 г.). Горловка: ФЛППантюх Ю.Ф., 2012. – 120 с. – с. 47-52.
2017
12. Зінчук І. В., Закаулова Ю. В. Тлумачення поняття "педагогічна етика" у контексті особистості педагога-професіонала // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – C. 146–148.

Контакти

email: zakaulov@gmail.com