Задерецька Роксолана Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Задерецька Роксолана Іванівна
Zaderetskari.jpg
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Спеціальність «Фінанси»
Поточне місце роботи асистент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2011 – дотепер - асистент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2008 - 2011 - навчання в аспірантурі

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Гроші та кредит

 1. Задерецька Р.І. Визначення особливостей залучення коштів на машинобудівні підприємства / Р.І.Задерецька // Економіка і держава №4 – 2015. - с. 128-131.
 2. Партин Г.О., Задерецька Р.І. Обґрунтування необхідності врахування критерію поверненості при систематизації залучених коштів підприємства\\ Науковий вісник НЛТУ 19.10. – Львів – 2010р. – 134-143.
 3. Партин Г. О. Управління грошовими потоками підприємства та оцінювання його ефективності / Г.О. Партин Р.І. Задерецька, Г.Б. Галечко// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. Праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – с.102-108.


2. Фінансовий контролінг

 1. Партин Г. О. Формування системи контролю за процесами залучення коштів на машинобудівних підприємствах/Г.О. Партин, Р.І. Задерецька// Бізнес Інформ №8. – Харків, - 2014. - c. 51 – 54
 2. Задерецька Р.І. Застосування системи бюджетування для покращення ринкової позиції вітчизняних підприємств. «Управління розвитком»: Збірник наукових робіт, №5 (145). – Харків, ХНЕУ.2013 –с.164-167.
 3. Задерецька Р.І. Застосування бюджетування та бюджетного контролю в процесі залучення коштів на підприємство. /Задерецька Р.І.// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку Національного Університету «Львівська політехніка». - № 722- Львів: видавництво Львівської політехніки. – 2012р. – с.76-81
 4. Задерецька Р.І. Застосування економічної діагностики при визначенні потреби в залученні коштів на машинобудівні підприємства. \\ Економічний простір: Збірник наукових праць. №39. – Дніпропетровськ:ПДАБА.2010. – с.202 -211.

3. Страхування

4. Інвестування

 1. Партин Г.О. Переваги і недоліки первинного публічного розміщення акцій як інструмента формування інвестиційних ресурсів підприємства/ Г.О. Партин, Р.І. Задерецька, І.І. Бирка// Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова Т.19. Вип.2/5. Економіка. – 2014. – с.123-126.


Науково-дослідна робота

Участь у кафедральних темах

 • «Проблеми моніторингу податкового навантаження і фінансового стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні» (номер державної реєстрації 0108U010403), Механізм впливу залучених коштів на на формування прибутку та податку на прибуток, як основного результату виробничо-господарської діяльності, 2011р.

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Фінансовий контролінг : навч. посіб. / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 232
 2. Бюджетна система: навчальний посібник у схемах, формулах і таблицях/ В.М. Крочук, М.П. Політило, Р.І. Задерецька, О. І. Познякова. – Львів: Видавництво ПП Сорока Т.Б., 2014. – 174 с.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Задерецька Р.І. Визначення особливостей залучення коштів на машинобудівні підприємства / Р.І.Задерецька // Економіка і держава №4 – 2015. - с. 128-131.
 2. Партин Г. О. Формування системи контролю за процесами залучення коштів на машинобудівних підприємствах/Г.О. Партин, Р.І. Задерецька// Бізнес Інформ №8. – Харків, - 2014. - c. 51 - 54
 3. Партин Г.О. Переваги і недоліки первинного публічного розміщення акцій як інструмента формування інвестиційних ресурсів підприємства/ Г.О. Партин, Р.І. Задерецька, І.І. Бирка// Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова Т.19. Вип.2/5. Економіка. – 2014. – с.123-126.
 4. Партин Г. О. Управління грошовими потоками підприємства та оцінювання його ефективності / Г.О. Партин Р.І. Задерецька, Г.Б. Галечко// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. Праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – с.102-108.
 5. Задерецька Р.І. Застосування системи бюджетування для покращення ринкової позиції вітчизняних підприємств. «Управління розвитком»: Збірник наукових робіт, №5 (145). – Харків, ХНЕУ.2013 –с.164-167.
 6. Задерецька Р.І. Застосування бюджетування та бюджетного контролю в процесі залучення коштів на підприємство. /Задерецька Р.І.// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку Національного Університету «Львівська політехніка». - № 722- Львів: видавництво Львівської політехніки. – 2012р. – с.76-81
 7. Задерецька Р.І. Застосування вартісного підходу до оцінювання зміни конкурентоспроможності підприємства в результаті залучення коштів.\\ «Управління розвитком»: Збірник наукових робіт, №5 (102). – Харків, ХНЕУ.2011 –с.136-138.
 8. Партин Г.О., Задерецька Р.І. Управління залученням коштів та його вплив на конкурентні переваги машинобудівних підприємств.\\ Науковий журнал Економіка промисловості. №3. . – Дніпропетровськ. -2011р. – с.245-253
 9. Партин Г.О. Задерецька Р.І. Вплив залучення коштів на прибуток машинобудівних підприємств// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.\\ Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». - № 691- Львів: видавництво Львівської політехніки. – 2011р. – с.407-412
 10. Задерецька Р.І. Застосування економічної діагностики при визначенні потреби в залученні коштів на машинобудівні підприємства. \\ Економічний простір: Збірник наукових праць. №39. – Дніпропетровськ:ПДАБА.2010. – с.202 -211.
 11. Партин Г.О., Задерецька Р.І. Проблеми залучення коштів у машинобудівну галузь на прикладі підприємств Львівського регіону. \\ Науковий журнал Економіка ринкових відносин. №5. –Київський університет ринкових відносин - 2010р. – с.316-322.
 12. Партин Г.О., Задерецька Р.І. Обґрунтування необхідності врахування критерію поверненості при систематизації залучених коштів підприємства\\ Науковий вісник НЛТУ 19.10. – Львів – 2010р. – 134-143.

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Бюджетна система. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 8.030508 “Фінанси і кредит”// Ярошевич Н.Б., Крочук В.М., Чушак-голобородько А.М., Задерецька Р.І. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – Сертифікат № 00429 від 14.10.2013р.
 2. Фінансовий контролінг. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 8.03050801 “Фінанси і кредит”// Партин Г.О., Задерецька Р.І. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – Сертифікат № 00285 від 30.05.2013р.

Додаткові відомості

 • Член організаційного комітету щорічних студентських науково-технічних конференцій та олімпіад.

Кафедра фінансів