Жеплинський Тарас Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Жеплинський Тарас Богданович
Жеплинський Т.Б..jpg
к.т..н., доцент
Дата народження 4 квітня 1960 року.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1982 р.
Галузь наукових інтересів Розроблення енергоощадного методу гартування листового скла.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1988 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1995 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімічної технології силікатів, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Жеплинський Тарас Богданович — кандидат технічних, доцент кафедри хімічної технології силікатів, Інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 4 квітня 1960 року.

Освіта:

Дата закінчення вищого навчального закладу: 06.1982 р.

Дата захисту кандидатської дисертації — 1988 р. у Ленінградському технологічному інституті

Дата присудження вченого звання доцента — 1995 р.

Навчально-методична робота

Лекційні курси:

 • Технологія нафтохімічних та силікатних виробництв
 • Технологія скляних виробів

Наукова діяльність

Напрямок і тема наукових досліджень — Розроблення енергоощадного методу гартування листового скла.

Вибрані публікації

 1. Технологія силікатів [Текст] : навч. посібник для студ. дистанц. форми навч. хім. та буд. напрямів / Боровець, Зеновій Іванович; Жеплинський, Тарас Богданович; Пона, Мирон Григорович; Якимечко, Ярослав Богданович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». Інститут дистанційного навчання. — Л. : Видавництво Львівс. політехніки, 2007.— 128 с.: рис. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 42). — Бібліогр.: с. 127. — ISBN 978-966-553-673-6
 2. Технологія скла [Текст] : підручник для студ. спец. «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» вищ. навч. закладів: У 3. ч. /Й. М. Ящишин. — Л. : Національний ун-т «Львівська політехніка», 2001.
 3. Ч. 2 : Основи технології скляної маси / Й. М. Ящишин [идр.]. — Л. : Бескид Біт, 2004. — 256 с.: рис. — Бібліогр.: с. 245-247. — ISBN966-8450-08-6
 4. Термічне оброблення і напруження у склі [Текст] : підруч.для студ. вищ. навч. закл. / С. І. Дяківський [та ін.] ; ред. Й. М. Ящишин ;Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2003. — 196 с.: рис. — Бібліогр.: с.169-170. — ISBN 966-553-287-1
 5. Технологія скла [Текст] : у 3 ч. : підруч. для студ. вищ.навч. закл. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України. — Л. : [б. и.], 2008 — 2011.
 6. Ч. 3 : Технологія скляних виробів / Ящишин Й. М., Вахула Я.І., Жеплинський, Т. Б., Козій О. І. ; за ред. Ящишина Й. М. — [Б. м.] :Растр-7, 2011. — 415 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 404-407.— ISBN978-966-2004-47-2
 7. Основи теорії і практики гартування скла [Текст] : [навч.посіб.] / Жеплинський Т. Б., Дяківський С. І. — Л. : Растр-7, 2011. — 111 с. :рис., табл. — Бібліогр.: с. 107-108. — ISBN 978-966-2004-55-7
 8. Вплив величини залишкових напружень на густину та мікротвердість листового гартованого скла / М. М. Ковальчук, Т. Б. Жеплинський // I Междунар.конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», Харьков, 23-24 марта 2009 г. : материалы конф. — Харьков,2009. — С. 67.
 9. Установка для гартування скла/ Номер патенту: 85788 |Автори: Боровець Зенон Іванович, Жеплинський Тарас Богданович, Серкіз Оксана Костянтинівна | Опубліковано: 25.11.2013 | МПК: C03B 27/00
 10. Спосіб термохімічної обробки порожнистих скловиробів/ Номерпатенту: 9966 | Автори: Бабаджанова Ольга Федорівна, Жеплинський Тарас Богданович, Віноградов Гєннадій Гєоргієвіч, Вахула Ярослав Іванович, Ящищин Йосип Миколайович, Кутукова Єлєна Сєргєєвна |Опубліковано: 30.09.1996 | МПК:C03C 23/00
 11. ZheplynskyyТ.В. Influence of Thermal Treatment on the Surface Properties of Float Glass / Т.В. Zheplynskyy, O.K. Serkiz // 34th International Conference on Vacuum Microbalance and Thermoanalytical Techniques: тези доповідей. – Київ, 2014. – P. 52.
 12. Zheplynskyy T. Features of Stressed State and Properties of Glass Tempered by Contact Method / T. Zheplynskyy, O.Serkiz // 3rd International Conference of Young Scientists CCT-2013: матеріали конференції. – Львів, 2013. – P. 190-191.
 13. Zheplynskyy Т. Toughening of glass surfaces by air and contact method / Т. Zheplynskyy, O. Serkiz, M. Golovchuk, M. Ois // Glass International. – September 2015. http://www.glass-international.com/features/view/toughening-of-glass-surfaces-by-air-and-contact-methods

Контакти

пл. св. Юра, 9, Львів-13, 79013; 9 -й корпус, кімн.114

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-67

E-mail: KhTS.dept@lpnu.ua