Желізняк Роман Йосифович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Желізняк Роман Йосифович
Zhelrj.png
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2005
Спеціальність Фінанси
Поточне місце роботи старший викладач кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2005 – дотепер асистент кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Інноваційний розвиток підприємства. 2. Інноваційна діяльність підприємства

 1. Желізняк Р.Й. Визначення ефективності впливу податку на прибуток на інноваційну діяльність підприємства / Желізняк Р.Й. // Науковий журнал Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського «Культура народів Причорномор’я» – Симферополь, 2012 – №220 – С.34-38.
 2. Желізняк Р.Й. Податкові пільги в механізмі податкового стимулювання інноваційної діяльності / Желізняк Р.Й. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України – К., 2012 – №2(14). – С. 150-154.
 3. Желізняк Р.Й. Визначення етапів податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств України / Алєксєєв І.В., Мороз А.С., Желізняк Р.Й.// Науковий журнал. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава, 2011. – №30-С – С.262-265.
 4. Желізняк Р.Й. Оцінка податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств України / Алєксєєв І.В., Мороз А.С., Желізняк Р.Й.// Формування ринкової економіки в Україні: Збірник наукових праць– –Вип. 23 ч.1 – Л: Львівський національний Університет ім. Івана Франка, 2011.– С.3-9.
 5. Желізняк Р.Й. Європейський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності / Алєксєєв І.В., Желізняк Р.Й. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління» – Л., 2012 –№725 – С.7-16.
 6. Желізняк Р.Й. Північноамериканський та азійський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності / Алєксєєв І.В., Желізняк Р.Й. // Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету «Економічний аналіз» – Тернопіль, 2011. – Ч.2., №9 – С. 24-28.
 7. Желізняк Р.Й. Деякі аспекти визначення ефективності податкового стимулювання інноваційної діяльності / Желізняк Р.Й. // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва» - Харків, 2013 - №4/2(12) – С.43-47 (Ulrich's Periodicals Directory, DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Index Copernicus (Польща), РИНЦ (Росія), ResearchBib, Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat).
 8. Желізняк Р.Й. Важливість правильного підбору податкових пільг та шляхів їх надання при податковому стимулюванні інноваційної діяльності підприємств / Алєксєєв І.В., Желізняк Р.Й. // Журнал Бізнес Інформ – Харків, 2014. - №2 – С.314-320 (Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals, CiteFactor (США), Academic Journals Database (Швейцарія), Research Bible (Японія), Соціонет (Росія), Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).
 9. Желізняк Р.Й. Податки, що впливають на інноваційну діяльність підприємств. / Желізняк Р.Й. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми економіки і менеджменту»], (м. Львів 10-12 листопада 2011р.). – Л: Видавництво Львівської політехніки, 2011. –С.606-607.
 10. Желізняк Р.Й. Оцінювання ефективності податкового стимулювання інноваційної діяльності як засобу податкової конкуренції / Алєксєєв І.В., Желізняк Р.Й.// Збірник матеріалів наук.-практ. круглого столу [Напрями підвищення конкурентоспроможності податкової політики в Україні], (м. Ірпінь, 23 березня 2012 р.) – Ірпінь: Нац. унів. ДПС України, 2012. – С. 11-13.
 11. Желізняк Р.Й. Особливості надання податкових пільг при стимулюванні інноваційної діяльності /Алєксєєв І.В., Червінська О.С., Желізняк Р.Й.// Тези доповідей ХІІ міжнародної науково-практичної конференції Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського [«Стан і проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень»], (м. Донецьк 24-26 листопада 2012р.). – Донецьк: Видавництво ТОВ «Цифрова типографія», 2012. –С.20-24 (0,29 д.а.).

3. Фінансова санація та банкрутство підприємств. 4. Управління фінансовою санацією

 1. Желізняк Р.Й. Выбор направлений инновационной деятельности для программ налогового стимулирования / Алексеев И.В., Желизняк Р.Й. // Науковий збірник «Наукові праці НДФІ» - К. 2013 - №2(63) – С.56-65.
 2. Желізняк Р.Й. Організація роботи з податкового стимулювання інноваційної діяльності на підприємствах України / Алєксєєв І.В., Мороз А.С., Желізняк Р.Й.// Економічний вісник університету: Збірник наукових праць. – Вип. №16/1 – Переяслав – Хмельницький: Переяслав-Хельницький ДПУ імені Григорія Сковороди –С.334-337.


5. Менеджмент персоналу фінансових служб

 1. Желізняк Р.Й. Підвищення якості персоналу, як складова покращення конкурентоспроможності підприємства /Желізняк Р.Й. // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»], (м.Львів 4-6 листопада 2010р.). –Л: Видавництво Львівської політехніки, 2010. –С.161-162.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

Працює над дисертацією на тему: "Податкове стимулювання інноваційної діяльності підприємств", 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Участь у держбюджетних темах

 • «Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер державної реєстрації 0106U000027), 2006р.;
 • «Проблеми моніторингу податкового навантаження і фінансового стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні та приладобудуванні» (номер державної реєстрації 0108U010403), 2008р.

Підвищення кваліфікації

 • 2009 - ПАТ «Кредобанк»
 • 2014 - ТзОВ «Торговий дім «Міст-Експрес»

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / О. М. Рудницька, О. Й. Вівчар, Р. Й. Желізняк, І. Я. Цигиль. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 208 с.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

*Публікації у наукових фахових виданнях:

 1. Желізняк Р.Й. Визначення ефективності впливу податку на прибуток на інноваційну діяльність підприємства / Желізняк Р.Й. // Науковий журнал Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського «Культура народів Причорномор’я» – Симферополь, 2012 – №220 – С.34-38 (0,47 д.а.).
 2. Желізняк Р.Й. Выбор направлений инновационной деятельности для программ налогового стимулирования / Алексеев И.В., Желизняк Р.Й. // Науковий збірник «Наукові праці НДФІ» - К. 2013 - №2(63) – С.56-65 (0,79 д.а.) (особистий внесок автора: запропоновано критерії вибору напрямів інноваційної діяльності для податкового стимулюванн).
 3. Желізняк Р.Й. Податкові пільги в механізмі податкового стимулювання інноваційної діяльності / Желізняк Р.Й. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України – К., 2012 – №2(14). – С. 150-154 (0,33 д.а.).
 4. Желізняк Р.Й. Визначення етапів податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств України / Алєксєєв І.В., Мороз А.С., Желізняк Р.Й.// Науковий журнал. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава, 2011. – №30-С – С.262-265 (0,44 д.а.) (особистий внесок автора: узагальнено теоретико-практичні підходи щодо формування етапів податкового стимулювання інноваційної діяльності).
 5. Желізняк Р.Й. Організація роботи з податкового стимулювання інноваційної діяльності на підприємствах України / Алєксєєв І.В., Мороз А.С., Желізняк Р.Й.// Економічний вісник університету: Збірник наукових праць. – Вип. №16/1 – Переяслав – Хмельницький: Переяслав-Хельницький ДПУ імені Григорія Сковороди –С.334-337 (0,48 д.а.) (особистий внесок автора: проаналізовано роботу з податкового стимулювання інноваційної діяльності на підприємствах різної величини).
 6. Желізняк Р.Й. Оцінка податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств України / Алєксєєв І.В., Мороз А.С., Желізняк Р.Й.// Формування ринкової економіки в Україні: Збірник наукових праць– –Вип. 23 ч.1 – Л: Львівський національний Університет ім. Івана Франка, 2011.– С.3-9 (0,45 д.а.) (особистий внесок автора: удосконалено метод визначення ступеня розвитку податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств на основі показника інноваційної місткості податку на прибуток ).
 7. Желізняк Р.Й. Європейський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності / Алєксєєв І.В., Желізняк Р.Й. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління» – Л., 2012 –№725 – С.7-16 (0,62 д.а.) (особистий внесок автора: проаналізовано основні програми податкового стимулювання інноваційної діяльності Франції та Великобританії).
 8. Желізняк Р.Й. Північноамериканський та азійський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності / Алєксєєв І.В., Желізняк Р.Й. // Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету «Економічний аналіз» – Тернопіль, 2011. – Ч.2., №9 – С. 24-28 (0,52 д.а.) (особистий внесок автора: проаналізовано основні програми податкового стимулювання інноваційної діяльності США, Канади, Японії та Китаю).

*Публікації у періодичних наукових виданнях, що входять в наукоментричні бази даних:

 1. Желізняк Р.Й. Деякі аспекти визначення ефективності податкового стимулювання інноваційної діяльності / Желізняк Р.Й. // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва» - Харків, 2013 - №4/2(12) – С.43-47 (Ulrich's Periodicals Directory, DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Index Copernicus (Польща), РИНЦ (Росія), ResearchBib, Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat) (0,79 д.а.).*
 2. Желізняк Р.Й. Важливість правильного підбору податкових пільг та шляхів їх надання при податковому стимулюванні інноваційної діяльності підприємств / Алєксєєв І.В., Желізняк Р.Й. // Журнал Бізнес Інформ – Харків, 2014. - №2 – С.314-320 (Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals, CiteFactor (США), Academic Journals Database (Швейцарія), Research Bible (Японія), Соціонет (Росія), Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна) (0,90 д.а.) (особистий внесок автора: обґрунтовано підходи щодо вибору шляхів надання податкових пільг при стимулюванні інноваційної діяльності підприємств)- журнал також є науковим фахових виданням.

* Опубліковані праці апробаційного характеру:

 1. Желізняк Р.Й. Податки, що впливають на інноваційну діяльність підприємств. / Желізняк Р.Й. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми економіки і менеджменту»], (м. Львів 10-12 листопада 2011р.). – Л: Видавництво Львівської політехніки, 2011. –С.606-607 (0,18 д.а.)
 2. Желізняк Р.Й. Оцінювання ефективності податкового стимулювання інноваційної діяльності як засобу податкової конкуренції / Алєксєєв І.В., Желізняк Р.Й.// Збірник матеріалів наук.-практ. круглого столу [Напрями підвищення конкурентоспроможності податкової політики в Україні], (м. Ірпінь, 23 березня 2012 р.) – Ірпінь: Нац. унів. ДПС України, 2012. – С. 11-13 (0,20 д.а.) (особистий внесок автора: запропоновано індекси оцінки якості податкового стимулювання інноваційної діяльності в залежності від різних інтересів).
 3. Желізняк Р.Й. Особливості надання податкових пільг при стимулюванні інноваційної діяльності /Алєксєєв І.В., Червінська О.С., Желізняк Р.Й.// Тези доповідей ХІІ міжнародної науково-практичної конференції Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського [«Стан і проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень»], (м. Донецьк 24-26 листопада 2012р.). – Донецьк: Видавництво ТОВ «Цифрова типографія», 2012. –С.20-24 (0,29 д.а.) (особистий внесок автора: удосконалено теоретико-практичні положення щодо різних шляхів надання податкових пільг).
 4. Желізняк Р.Й. Підвищення якості персоналу, як складова покращення конкурентоспроможності підприємства /Желізняк Р.Й. // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»], (м.Львів 4-6 листопада 2010р.). –Л: Видавництво Львівської політехніки, 2010. –С.161-162.

Додаткові відомості

 • Секретар ДЕК.

Кафедра фінансів