Дідух Оксана Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дідух Оксана Володимирівна
Didykhov5.jpg
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 2010
Спеціальність «Фінанси», кваліфікація магістр з фінансів
Галузь наукових інтересів Розвиток аутсорсингової діяльності на машинобудівних підприємствах
Науковий ступінь к.е.н.
Науковий керівник к.е.н., професор Партин Галина Остапівна
Дата присвоєння н.с. ДК № 028124 від 28.04.2015
Поточне місце роботи старший викладач кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2013 – дотепер асистент кафедри фінансів
 • 2010 - 2013 - навчання в аспірантурі


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінансовий менеджмент

 1. Дідух О. В. Управління ризиками аутсорсингу на основі розроблення механізму розподілу сподіваних витрат між підприємством-замовником і аутсорсером / О.В. Дідух // Бізнес-Інформ. – №10. – Харків, 2013. – C. 379-383
 2. Дідух О.В. Аналіз ефективності використання аутсорсингу у господарській діяльності підприємств / О.В. Дідух // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». - № 739. – Львів: видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 82-87.
 3. Partyn H.O. The outsourcing operation risk management by the corporate customer / H.O. Partyn, O.V. Didukh// Economics, Entrepreneurship, Management. – №1. – Lviv, 2014. – C. 45-49.

2. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

 1. Партин Г.О. Система показників оцінювання ефективності впровадження і реалізації аутсорсингових операцій / Г.О. Партин, О.В. Дідух // Економіка сьогодення актуальні питання та перспективи. - № 2. – Дніпропетровськ, 2013. – С.11-22.
 2. Дідух О.В. Аналіз ефективності використання аутсорсингу у господарській діяльності підприємств / О.В. Дідух // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». - № 739. – Львів: видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 82-87.

3. Страхування. 4. Страховий менеджмент

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

Розвиток аутсорсингової діяльності на машинобудівних підприємствах.

Участь у кафедральних темах

 • «Проблеми моніторингу податкового навантаження і фінансового стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні та приладобудуванні» (номер державної реєстрації 0108U010403);
 • «Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління» (номер державної реєстрації 0112U000800).

Основні публікації

Монографії

 1. Partyn H.O. Diduch O.V. Metrics formation of effectiveness evaluation of outsourcing application in enterprise business activity / Accounting and analytical support of the management system of an enterprise: collective monograph / Edited by: prof. A. Zahorodniy and prof. H. Ronek. – Lviv: Publishing House of Lviv Politechnic, 2013. – C. 218-235.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 • Статті у фахових та наукометричних і іноземних виданнях:
 1. Дідух О.В. Фінансове забезпечення здійснення виробничої реструктуризації машинобудівних підприємств / О.В. Дідух, Р.І. Задерецька, І.О. Кривецький // «Глобальні та національні проблеми економіки» – електронне наукове фахове видання, Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. - №5. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://global-national.in.ua.
 2. Дідух О.В. Розвиток аутсорсингової діяльності в ході здійснення виробничої реструктуризації машинобудівних підприємств / О.В. Дідух, І.О. Кривецький // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – Київ, 2014. – № 12. – С. 120-124.
 3. Дідух О.В. Оцінювання підприємством-замовником ефективності аутсорсингової діяльності за основними видами аутсорсингу / Г.О. Партин, О.В. Дідух // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – №794. – С. 313-321.
 4. Партин Г. О. Ризики аутосрингу та їх оцінювання / Г. О. Партин, О.В. Дідух // Технологічний аудит і резерви виробництва. - № 3/2(11). – Харків,2013. – С. 45-48 (видання належить до таких баз науково-метричних даних: Ulrich's Periodicals Directory (США), DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (Німеччина), Index Copernicus (Польща), РИНЦ (Росія), ResearchBib, WorldCat).
 5. Дідух О. В. Управління ризиками аутсорсингу на основі розроблення механізму розподілу сподіваних витрат між підприємством-замовником і аутсорсером / О.В. Дідух // Бізнес-Інформ. – №10. – Харків, 2013. – C. 379-383 (міжнародні наукометричні бази: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals, Соціонет (Росія).
 6. Дідух О.В. Сутність аутсорсингу та перспективи його застосування в Україні / О.В Дідух // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 54. – Дніпропетровськ: ПДБАБА, 2011. – С. 173-182.
 7. Дідух О.В.Аналізування тенденцій розвитку аутосрингових операцій на світовому та українському ринках / О.В. Дідух// Часопис економічних реформ: науково-виробничий журнал. – № 3(7). – Луганськ, 2012. – C.10-16.
 8. Дідух О.В. Основні види аутсорсингу у господарській діяльності підприємств / О.В. Дідух // Вісник Хмельницького національного університету. – № 2, Т.1. – Хмельницький, 2012. – С. 29-33.
 9. Дідух О.В. Аналіз ефективності використання аутсорсингу у господарській діяльності підприємств / О.В. Дідух // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». - № 739. – Львів: видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 82-87.
 10. Партин Г.О. Система показників оцінювання ефективності впровадження і реалізації аутсорсингових операцій / Г.О. Партин, О.В. Дідух // Економіка сьогодення актуальні питання та перспективи. - № 2. – Дніпропетровськ, 2013. – С.11-22.
 11. Партин Г.О. Організаційно-економічні аспекти впровадження аутсорсингу у господарську діяльність підприємств / Г.О. Партин, О.В. Дідух // Економіка і управління. – 3. – Київ, 2012. – С. 54-61.
 12. Дідух О.В. Визначення основних переваг та недоліків використання аутсорсингу у господарській діяльності підприємств / О.В. Дідух // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – № 3(41). – Тернопіль, 2013. – С. 128-132.
 13. Партин Г.О. Основні аспекти оцінювання ефективності впровадження аутсорсингових операцій у господарську діяльність підприємств / Г.О. Партин, О.В. Дідух // Міжнародна економічна політика. – Спеціальний випуск, Частина 2. – Київ, 2012. – С. 261-268.
 14. Partyn H.O. The outsourcing operation risk management by the corporate customer / H.O. Partyn, O.V. Didukh// Economics, Entrepreneurship, Management. – №1. – Lviv, 2014. – C. 45-49.
 • ТЕЗИ:
 1. Didukh O. V. Etapy dzialalnosci outsourcingowej przedsiebiorstwa i ocean jej efektywnosci / H.O. Partyn, O.V. Didukh // Miedzynarodowa konferencja naukowa [Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie], (Lublin, 21-22 maja 2015 r.). – Lublin, 2015. – P.26-27.
 2. Дідух О.В. Вплив аутсорсингової діяльності на фінансові результати машинобудівних підприємств / Г.О. Партин, О.В. Дідух // Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції [Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку], (м.Острог, 13-14 червня 2014 р.). – Острог. Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 167-170.
 3. Дідух О.В. Оцінювання ефективності аутсорсингової діяльності на машинобудівних підприємствах / О.В. Дідух // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства], (м.Львів 24-25 жовтня 2014 р.). – Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2014. – C. 69-73.
 4. Дідух О.В. Переваги та недоліки використання аутсорсингових операцій у господарській діяльності підприємств / О.В. Дідух // Збірник наукових праць [«Фінансова система держави: проблеми і перспективи розвитку»](30-31 березня 2011 р.). – Київ: ТОВ «ДКС центр», 2011. – С. 118-119.
 5. Дідух О.В. Сутність поняття аутсорсингу як інноваційної форми ведення і управління діяльністю підприємства / О.В. Дідух // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами»] (12-18 вересня 2011 р.). –Харків, 2011. – C. 93-95.
 6. Партин Г.О. Основні види аутсорсингу та їх застосування в управлінні діяльністю підприємства/ Г.О. Партин, О.В. Дідух // Тези доповідей Міжнар. Наук. – практ. Конференції [Сучасні проблеми економіки і менеджменту] (11-12 листопада 2011 р.) – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 637-639.
 7. Партин Г. О. Перспективи розвитку аутсорсингу інформаційних технологій в Україні/ Г.О. Партин, О.В. Дідух // Матеріали VIII науково-технічної конференції науково-педадогічних працівників [«Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні»] (26-31 березня 2012 р.). – Львів: Видавничий відділ навчально-наукового інституту підприємництва та песпективних технологій Національного університету Львівська політехніка, 2012. – C. 128-129
 8. Дідух О.В. Основні перешкоди і переваги розвитку аутсорсингу в умовах вітчизняної економіки / О.В. Дідух // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [Актуальні проблеми фінансової системи України] (6 квітня 2012 р.). – Черкаси, 2012 – Т.2. – C. 24 – 26.
 9. * Дідух О.В.Основні принципи формування системи показників визначення ефективності аутсорсингу / О.В. Дідух // Тези доповідей VIміжнародної наукової конференції молодих учених і студентів [Інноваційні процеси економічного та соціального-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід] (25-26 квітня). – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С.237-239.
 10. Дідух О.В. Дослідження особливостей використання аутсорсингу будівельними підприємствами Львівської області / О.В. Дідух // Матеріали IX науково-практичної конференції [«Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні»] (15-20 квітня 2013 р.). – Львів. Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету Львівська політехніка,2013. – С. 207-209.
 11. Партин Г.О. Вплив аутсорсингу на фінансово-економічні показники діяльності машинобудівних підприємств/ Г.О. Партин, О.В. Дідух // Матеріали X науково-технічної конференції [«Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні»] (31 березня-5 квітня 2014 р.). – Львів. Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету Львівська політехніка, 2014. – С. 116-119.

Додаткові відомості

 • Член організаційного комітету щорічних студентських науково-технічних конференцій та олімпіад.

Кафедра фінансів