Драпалюк Галина Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Драпалюк Галина Степанівна
WP 20150331 004 (1).jpg
Дата народження 15.05.1961
Поточне місце роботи старший викладач кафедри іноземних мов

Професійний розвиток:


- Березень – квітень 1995 р. - стипендіатка за програмою TEMPUS-TACIS. Вольфенбюттель - Брауншвайг(Німеччина);
- Жовтень- листопад 1997 р. - стипендіатка за програмою TEMPUS-TACIS Цвікау (Німеччина);
- 10.10.2013 р. - 22.12.2013 р. - стажування кафедра іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка.

Напрями наукових зацікавлень:
- перекладознавство
- проблеми викладання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах.

Участь у міжнародних конференціях


1. 3-я Міжнародна наукова конференція “Комп'ютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов у вищому навчальному закладі “Особливості роботи з підручником“Комунікативна німецька мова”,(Львів,1998)
2. 3-я Міжнародна наукова конференція “Комп'ютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов у вищому навчальному закладі „Читання як основа комунікативної діяльності студентів у технічному вузі”,(Львів,1998).
3. 5-а Міжнародна наукова конференція «Проблеми українськоїтермінології. Слово Світ “98”«Проблеми підбору термінологічних одиниць в роботі над створенням навчального посібника “Комунікативна німецька мова" Ч. ІІ», (Львів,1998).
4. Третя Міжнародна наукова конференція ”Комп”ютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов уВНЗ”, в рамках
Освітянського форуму „Від здорової особистості - шлях до здорового суспільства” „Педагогічні аспекти профілактики алкогольних,наркотичних та токсичних зловживань серед студентської молоді”, (Львів,1998).
5. 7-а Міжнародна наукова конференція германістів, "Hören als Intensivie-rungsmöglichkeit der Kommunikation im DAF-Unterricht." (Чернівці, 1999р.)
6. 7-а Міжнародна наукова конференція германістів “ Послідах німецької мови та культури в Україні” “ Аудіювання як одна з можливостей інтенсифікації комунікації на заняттях німецької мови”, (Чернівці,1999).
7. Третя Міжнародна наукова конференція ”Комп'ютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов у ВНЗ”, в рамках Освітянського форуму„Від здорової особистості-шлях до здорового суспільства” „Деякі аспекти виховання здорової особистості студента”,(Львів,2001).
8. 8-а Міжнародна наукова конференція германістів „Методичне і дидактичне забезпечення заняття з німецької мови як другої іноземної в Національному університеті „Львівська політехніка”, (Біла Церква, 2001).
9. Міжнародна ювілейна науково-практична конференція германістів „Elflein”– вірш з одинадцяти слів ( методичний прийом в процесі викладання іноземної мови на основі посібника „Комунікативна німецька мова”)”, (Львів,2003).
10. Міжнародна конференція „Треті Каразінські читання. Методика та лінгвістика на шляху до інтеграції.”(Харків,2003).
11. VІІ Міжнародна науково-технічна конференція CADSM 2003. (Львів-Славське,2003).
12. Міжнародна науково-практична конференція германістів “Посібник “Комунікативна німецька мова” (ч.І-ІІ) в системі модульної освіти Національного університету “Львівська політехніка” (Харків, 2004)
13. 8-а Міжнародна наукова конференція “Проблеми української термінології” (Львів, 2004)
14. УІІІ Міжнародна науково-практична конференція CADSM 2005
15. Міжнародна науково-практична конференція германістів Kognitiv-konstruktivistisches Lernen im fremdsprachlichen Unterricht (Львів,2005).
16. Міжнародна науково-практична конференція «Роль самостійної роботи в процесі вивчення іноземної мови (на прикладі німецької як другої іноземної)», (Дніпропетровськ,2006).
17. Міжнародна наукова конференція «Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи»,(Тернопіль,2006).
18. XIII Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів «Гуманізація та гуманітаризація – актуальний чинник у вивченні іноземних мов», (Львів, 2006).
19. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів» «Сучасні техніки читання в процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування», (Тернопіль, 2007).
20. XIV Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів „Probleme wissenschaftlich- technischer Übersetzung im Rahmen des Lehrfaches „Fachdeutsch für Magister“ (an technischen Universitäten)“, (Донецьк,2007).
21. Каразінські читаннях “Людина.Мова.Комунікація”, (Харків, 2007 р).
22. ІІ Міжнародна наукова конференція «Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи», (Тернопіль,2008).
23. XV Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів "DaF-Unterricht in Theorie und Praxis: Entwicklungsperspektiven", (Тернопіль, 2008).
24. VI Міжнародна науково-практична конференція «Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи», (Київ, 2009);
25. XVІ Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів, (Чернівці, 2009).
26. ІX Міжнародна наукова конференція «Каразинські читання. Людина. Мова. Комунікація», (Харків, 2010).
27. XVІІ Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів “Präsentationen im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts“, (Львів.2010).
28. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті К.Я.Кусько, Львів, 24-25листопада 2011 р.
29. ХІ Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація.», (Харків, 3лютого 2012).
30. ІХ науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні», (Львів, 15-20 квітня 2013 р.).
31. ХІІІ наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: людина, мова, комунікація», (м. Харків, 7 лютого 2014 р.).
32. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічні та психологічні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень», (м.Одеса, 17-18 жовтня 2014 р.).
33. V Міжнародна науково-практична конференція «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології», (Київ, 30 жовтня 2015 р.).
34. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування», (Львів, 23-24 жовтня 2015 р.).
35. ХІV наукова конференція з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”, (Харків, 27 березня 2015 р.).
36. ХVI Наукова конференція з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 03.02.2017).
37. ІІІ Міжнародна наукова конференція "Людина. Комп’ютер. Комунікація" (Львів, 20.09.2017 – 22.10.2017).
38. ХІІІ Науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні" (Львів, 27.03.2017 – 31.03.2017).
39. ХVІІ наукова конференція з міжнародною участю "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація", Харків, 02.02.2018.
40. Міжнародна наукова Інтернет конференція "Вища освіта: удосконалення якості підготовки фахівців", Київ, 26.04.2018 – 27.04.2018.

Навчальні посібники, підручники, словники, розмовники

1998
1. Комунікативна німецька мова.: - Навч. посібник з німецької мови. Частина.1/За ред. В. В.Задорожного,Т. Зайферта, Ф. Шпіцнера, М. П. Весни; М. П. Весна,Г. С. Драпалюк, В. В.Задорожний, М. В. Качор, Т. М .Нестерова, О. В. Пилипів,О. Т. Романишин, Л. М. Фітьо. – Львів: Видавництво «БАК», 1998. – 162с.
2003
2. Комунікативна німецька мова.: - Навч. посібник з німецької мови. Частина.2/За ред. М. П. Весни, В. В.Задорожного,Т. Зайферта; М. П. Весна, Г. С.Драпалюк, В. В.Задорожний, О. Т.Романишин, Л. М. Фітьо. – Львів: Видавництво «Поділля -2000», 2003. – 160с.
2009
3. «Робота в лабораторії» - Навчальний посібник з розвитку мовлення іноземною мовою за професійним спрямуванням для студентів усіх спеціальностей, Львів, видавництво «Растр-7», - 68 с.
2010
4. „Deutsch für den Beruf“: Підручник для студентів усіх спеціальностей за редакцією М. Весни, В.Задорожного – Львів, видавництво «Растр-7», 2010 р. , 275 с.
5. „Auf der wissenschaftlichen Konferenz“ Посібник для студентів усіх спеціальностей) ч.1, видавництво «Растр-2», 31 с.
2011
6. Німецька мова за професійним спрямуванням. Збірник тестових завдань для вступників на рівень магістра. / За заг. ред. Ю.Я.Бобала, З.Г.Піха; М. П. Весна, Г. С. Драпалюк, М.М.Кімакович, О.В.Смеречинська, Н.І.Пиндик, Л. М. Фітьо. – Львів: Видавництво Національного університету“Львівська політехніка”, 2011. – 260 с.

Навчально-методичні розробки

1993
1. Моя сім"я" Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення німецькою мовою для студентів І-ІІ курсів усіх факультетів. /Львів, ЛПІ, 1993/Укл. Задорожний В.В., Драпалюк Г.С. та інші - 27с.
1994
2. Моя біографія" Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення німецькою мовою для студентів І-ІІ курсів усіх факультетів. Львів, ЛПІ, 1994
(у співавторстві)- 26 с.
3. “ Мій робочий день” Практичні завдання з розвитку розмовних навичок з нім. мови для студентів І- го курсу/Укл.: М.П. Весна, М.С. Нагірний, Г.С. Драпалюк та ін.. // Львівський політехнічний інститут” – Львів:, 1994. –26с.
4. “Київ” Практичні завдання з розвитку розмовних навичок з нім. мови для студентів І-ІУ курсів /Укл.: М.П. Весна,В.В. Задорожний, Г.С. Драпалюк та ін..// Львівський політехнічний інститут” –Львів:, 1994. – 28с.
1995
5. Німецькомовні держави /Австрія, Швейцарія, Люксембург, Ліхтенштайн" Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення німецькою мовою для студентів І-ІІ курсів усіх факультетів"- Укл.: М.П. Весна,В.В. Задорожний, Г.С. Драпалюк та ін.. - Львів, ЛПІ, 1995 - 26 с.
6. “Київ” Практичні завдання з розвитку розмовних навичок з нім. мови для студентів І-ІУ курсів /Укл.: М.П. Весна,В.В.Задорожний, Г.С.Драпалюк та ін.. //Львівський політехнічний інститут” –Львів:, 1995. – 28с.
7. “Професійна етика фахівця” Практичні завдання з розвитку розмовних навичок з нім. Мови для студентів ІІ-го курсу/Укл.: М.П. Весна, Т.М.Нестерова, Г.С.Драпалюк та ін.. // Львівський політехнічний інститут” – Львів:, 1995. –26с.
1996
8. «На науковій конференції» Практичні завдання з розвитку розмовних навичок з німецької мови для ІІ-го курсу/Укл.:М.П. Весна, В.В.Задорожний, Г.С.Драпалюк та ін.. // Державний університет«Львівська політехніка»” – Львів:, 1996. – 26с.
1998
9. "Моя сім"я". Комунікативна німецька мова". Частина 1. Укл.: М.П.Весна, В.В.Задорожний та ін.. СП"БаК" Львів 1998, - 30с. 10. "Навчальний день студента". Комунікативна німецька мова. Частина 2. Укл: М.П.Весна, В.В.Задорожний,Г.С.Драпалюк та ін.. СП "БаК"- Львів 1998, -34 с.
17. Навчання в університеті". Комунікативна німецька мова. Частина 3. Укл: М.П.Весна,В.В.Задорожний, Г.С.Драпалюк та ін.. СП"БаК" - Львів 1998, - 33 с.
11. "Україна."Комунікативна німецька мова. Частина 4. Укл: М.П.Весна, В.В.Задорожний,Г.С.Драпалюк та ін.. СП "БаК"- Львів 1998, - 32 с.
12. "Німеччина."Комунікативна німецька мова." Частина 5. Укл: М.П.Весна, В.В.Задорожний , Г.С.Драпалюк та ін.. СП "БаК" - Львів 1998,- 32с.
13. "Подорож."Комунікативна німецька мова. Частина 6. Укл: М.П.Весна, В.В.Задорожний , Г.С.Драпалюк та ін.. СП "БаК" -Львів 1998,- 31 с.
2000
14. Видатні українці внауці та культурі”. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення для студентів другого курсу усіх спеціальностей”. Укл: Весна М.П., Г.С.Драпалюк та інші - НУ "Львівська політехніка" , 2000. - 24 с.
15. Науково-дослідна робота студентів” . Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення для студентів ІІ-го курсу/Укл.: Л.П.Балацька, М.П. Весна,Г.С.Драпалюк та ін.. // Державний університет «Львівська політехніка»” – Львів,2000. –38с.
2001
ё6. "Професійне майбутнє" Практичні завдання мовних навичок до теми для студентів ІІ курсу усіх спеціальностей". - Укл: Весна М.П.,Г.С.Драпалюк та інші - Львів, 2001 НУ "Львівська політехніка" - 40 с.
2002
17. Посібник “Kommunikatives Deutsch” , ч. ІІ “Етика та захист довкілля”Львів, 2002 - 32 с. М. П. Весна, Г. С. Драпалюк, В.В.Задорожний, М. В. Качор, Т.І.Нестерова, О. В. Пилипів, О. Т. Романишин, Л. М.Фітьо. – Львів: Видавництво «БАК», 2002. – 32 с
2003
18. Методичні вказівки до використання посібника “Комунікативна німецька мова. Ч.І. (Книга для вчителя) Ключі до вправ для викладачів та студентів І-х курсів усіх спеціальностей дистанційного навчання.- Укл. Весна, Г.С.Драпалюк та ін.друк Львів, 2003 - 16 с.
19. Методичні вказівки “Новий правопис німецької мови у світлі посібника “Комунікативна німецька мова І і ІІ”. - Укл. Весна М.П., Г.С. Драпалюк та ін. - Вид-во НУ “ЛП” , 2003 -24 с.
2004
20. „Sprich richtig aus” ( Фонетика німецької мови для початківців) Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення для студентів І-гокурсу/Укл.: М.П. Весна, Г.С.Драпалюк таін.. // Національний університет«Львівська політехніка»” – Львів:, 2004. –30с.
21. „Самонавчальна програма (Фонетика німецької мови для початківців)” Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення для студентів І-гокурсу/Укл.: М.П. Весна, Г.С.Драпалюк, П.І.Гладкий. // Інститут передових і прогресивних технологій– Львів:, 2004. –32с.
2005
22. Методичні вказівки до використання посібника “Комунікативна німецька мова. Ч. ІІ.” (Книга для вчителя). - Укл: Весна М.П., Драпалюк Г.С та ін., друк Львів, 2005 , -24 с.
2006
23. Практичні завдання з використання наукової лексики (для магістрів) /Укл.: М.П. Весна,Г.С.Драпалюк та ін. //Національний університет «Львівська політехніка»” – Львів:, 2006. –30с.
2007
24. Практичні завдання з розвитку реферування та анотування науково-технічної літератури за фахом (для магістрів та аспірантів усіх спеціальностей (ч.1) /Укл.: М.П. Весна, Г.С.Драпалюк та ін.. // Національний університет «Львівська політехніка»” –Львів:, 2007. –32с.
2008
25. Практичні завдання з використання наукової лексики (для студентів усіх спеціальностей) /Укл.: М.П. Весна, Г.С. Драпалюк та ін.. // Національний університет «Львівська політехніка»” –Львів:, 2008. –32с.
2009
26. «Робота в лабораторії» (для студентів усіх спеціальностей) Практичні завдання з розвитку мовлення іноземною мовою за професійним спрямуванням /Укл.: М.П. Весна, Г.С.Драпалюк та ін.. // Національний університет «Львівська політехніка»” –Львів:, 2009. –22с.
27. Практичні завдання з розвитку реферування та анотування науково-технічної літератури за фахом (для магістрів та аспірантів усіх спеціальностей (ч.2) /Укл.: М.П. Весна, Г.С.Драпалюк та ін.. // Національний університет «Львівська політехніка»” –Львів:, 2009. – 32 с.
2010
28. „Zukunftsorientierte neue Forschungsfelder“ Практичні завдання (длястудентів усіх спеціальностей) / Укл.: В.В. Задорожний, М.П. Весна, Г.С. Драпалюк, М.М. Кімакович, Н.І.Пиндик, О.Т. Романишин, О.В.Смеречинська, Л.М. Фітьо - Львів: Видавництво Національного університету«Львівська політехніка». 2010 - 34 с.
2011
29. Ukrainische Gelehrte (для студентів усіх спеціальностей) Практичні завдання / Укл, М.П. Весна, Г.С. Драпалюк, .: В.В. Задорожний, Н.І.Пиндик, О.Т. Романишин, Л.М. Фітьо - Львів: Видавництво „ Растр-7»,2011 - 43 с.
30. Technischer Fortschritt und Fachethik (для студентів усіх спеціальностей) Практичні завдання / Укл, М.П. Весна, Г.С. Драпалюк, .: В.В. Задорожний, Н.І.Пиндик, О.Т. Романишин, Л.М. Фітьо -Львів: Видавництво „ Растр-7», 2011 - 43 с.
31. Computer und Internet (для студентів усіх спеціальностей) / Укл, М.П. Весна, Г.С.Драпалюк, М.М. Кімакович, Н.І. Пиндик, О.В. Смеречинська, - Львів:Видавництво „ Растр-7», 2011 - 34 с.
2014
32. Самостійна робота студентів: організація, проведення й оцінювання». Методичні вказівки з навчальних дисциплін «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Фахова іноземна мова», «Ділова іноземна мова» для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст

Наукові статті у фахових виданнях


1997
1. Драпалюк Г.С. "Класичні традиції в сучасних методиках викладання іноземних мов" Вісник ДУ "Львівська політехніка", 1997 р. 3 с.
2000
2. Драпалюк Г.С. "Використання відео на занятті з іноземної мови." Вісник ДУ "Львівська політехніка", 2000 р. 4с.
2002
3. Драпалюк Г.С. “Подання елементів країнознавчої лексики на заняттях з іноземної мови у вищих технічних закладах” Вісник НУ “ЛП”№ 465, Львів,2002 с.110-112
2010
4. Драпалюк Г.С. «Сучасний підручник – запорука знань», Вісник НУ «Львівська політехніка», 2010 р.
2014
5. Драпалюк Г.С., Ільчишин Н.М. Інтеграційні процеси вищої освіти в технічних університетах. / Г. Драпалюк, Н. Ільчишин // Імідж сучасного педагога. Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал. – 2014. - №6 – С.31-33.
2015
6. Драпалюк Г. С. Діловий німецькомовний дискурс: лексичний і перекладацький аспекти / Г. С. Драпалюк, Н. М. Ільчишин, Н. І. Пиндик // Імідж сучасного педагога: науково-практичний освітньо-популярний журнал. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. – № 7 – С. 47-49.
2016
7. Драпалюк Г. С. Тестування студентів в університетах / / Г. С. Драпалюк, Н. М. Ільчишин, Н. І. Пиндик // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 2 (133) лютий 2016. – С. 118-122.
2018
8. Baybakova I., Drapaluk H. Negative aspects of similarity – a lingguistic analysis // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2018. – Вип. 33, т. 2. – С. 7–10. (Index Copernicus International).
9. Волошин М. М., Драпалюк Г. С. Миромоделирующие пространственные доминанты лирики В. Г. Малахиевой-Мирович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2018. – Вип. 32, т. 1. – С. 22–25. (Index Copernicus International).
10. Драпалюк Г. С., Пиндик Н. І. Способи формування іншомовної лексичної компетенції студентів // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 82, т. 3. – С. 129–132. (Index Copernicus International).

Інші публікації

1997
1. Драпалюк Г.С. Посібники"Themen I, II" та "Deutsch aktiv" в рамках системи модульного контролю" // Міжнародна конференція германістів. Виступ на конференції. Львів, 1997 (V з"їзд укр. германістів)
1998
2. Драпалюк Г.С. Переклад буклету "Державний університет "Львівська політехніка" Львів, ДУ"ЛП", 1998р. 36 стор. -Задорожний В.В. та інші.
1999 3. Драпалюк Г.С. Мета навчання: роль мультимедіа // Матеріали 2-ї західно-регіональної науково- методичної конференції, Тернопіль,1999.
4. Драпалюк Г.С. Виправлення помилок в процесі викладання іноземних мов. - Львів, Комерційна академія, 1999.
2000
5. Драпалюк Г.С. Деякі проблеми виховання майбутньої української інтелігенції // Матеріали міжрегіональної науково-методичної конференції . Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького, 26-27 жовтня 2000р.
2001 6. Драпалюк Г.С. Значення змісту навчального матеріалу в дидактичному процесі // Міжвузівська науково- практична конференція “Науково-практичні засади викладання іноземної мови у вищій школі” - 27.02.2001 р. (Львів, 2001)
2009
7. Драпалюк Г.С. Проекти як тренінг презентацій (в рамках Програми іноземної мови за професійним спрямуванням) // Зб. матер.Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми Викладання іноземних мов у немовному вузі» «Друга іноземна мова в рамках технічного ВНЗ». - Київ, 2009. - с. 50.
2010
8. Драпалюк Г.С. Роль читання в рамках Програм ми іноземної мови за професійним спрямуванням // Зб. матер.Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми Викладання іноземних мов у немовному вузі». - Київ, 2010. - с.19-22.
2011
9. Весна М.П.,Драпалюк Г.С., Фітьо Л.М. До питання інтерпретації та змісту сучасних підручників // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття: Збірник матеріалів конференції / Укл. А.І.Раду. – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С.262-263. 2012
10. Весна М.П., ДрапалюкГ.С., Фітьо Л.М. Сучасні посібники в світлі зіставного вивчення мов // Тези доповідей XI наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова.Комунікація” з міжнародною участю. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. –С.49-51.
2013
11. Драпалюк Г.С. Презентація як одна з форм фахово орієнтованих технологій навчання іноземної мови» // ХІІ Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання». - Харків, 2013 р., 2с
12. Драпалюк Г.С. Особливості вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням в технічному вузі // ІХ науково-практична конференція«Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» НУ «ЛП», 2013 р. 2с.
13. Драпалюк Г.С. Самостійна пізнавальна діяльність студентів як одна із необхідних умов
Болонського процесу» // УІ міжнародна науково-практична конференція, 11-15 червня 2013 р., Сімферополь-Судак, 2 с.
2014
14. Драпалюк Г.С. Інноваційні методи навчання іноземних мов за професійним спрямуванням / ДрапалюкГ.С., Ільчишин Н.М., Пиндик Н.І.// Зб. тез «Каразінські читання: людина, мова, комунікація», 7 лютого 2014 м.Харків. – С. 100-102.
15. Драпалюк Г.С. Професійна компетентність викладача / ДрапалюкГ.С., Ільчишин Н.М. // Зб. Матер. "Педагогічні та психологічні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень». - Одеса, 17-18 жовтня 2014.
2015
16. Драпалюк Г. С. Актуальність та нові підходи при вивченні другої іноземної (німецької) мови в технічному вузі / Г. С. Драпалюк, Н. І. Пиндик, Т. З. Тимняк // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 30 жовтня 2015 р.) – К. : ЦУЛ, 2015. – С. 48-50.
2016
17. Драпалюк Г. С. Інформаційний менеджмент при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням студентами напрямку «Менеджмент» / Г. С. Драпалюк, Н. М. Ільчишин, Н. І. Пиндик // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : Збірник тез доповідей ХІІ науково-практичної конференції. (Львів, 4–8 квітня 2016 р.) – Львів : Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка", 2016. – С. 235-237.
18. Драпалюк Г. С. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку інтелектуальних умінь студентів вузів / Г. С. Драпалюк, Н. М. Ільчишин, Н. І. Пиндик // Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 23-24 жовтня 2015 р.) – Львів, 2015. – С. 134-136.
2017
19. Драпалюк Г. С., Пиндик Н. І. Інноваційні технології у навчанні німецької мови, як другої іноземної студентів напрямку підготовки "туризм" // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – C. 155–156.
20. Драпалюк Г. С., Пиндик Н. І. Розвиток міжкультурної комунікативної компетенції при вивченні другої іноземної мови в технічному вузі // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей XVI Наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 3 лютого 2017 р.). – 2017. – C. 32–33.
21. Драпалюк Г. С., Олексів Г. Д., Шийка*** Ю. І. Білінгвізм як ознака функціонування сучасного полікультурного суспільства // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць міжнародної наукової конференції (Львів, 20-22 вересня 2017 р.). – 2017. – C. 185–187.
2018
22. Балацька Л. П., Драпалюк Г. С., Пиндик Н. І. Особливості викладання другої іноземної мови для студентів гуманітарних та технічних спеціальностей // Вища освіта: удосконалення якості підготовки фахівців : збірник тез міжнародної наукової Інтернет конференції, Київ, 26–27 квітня 2018 р. – 2018. – C. 160–162.
23. Драпалюк Г. С., Пиндик Н. І. Розвиток та формування мовленнєвої компетенції в письмі // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей XVII наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 2 лютого 2018 р.). – 2018. – C. 46–48.