Досягнення кафедри ІСМ

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Щороку кафедрою публікується науковий збірник Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі», котрий включено ВАК України до переліку фахових видань для публікації основних результатів дисертаційних досліджень.

Кафедра є ініціатором видання підручників та навчальних посібників в межах двох освітніх серій:. Зокрема в серії «Інформатика» видані наступні підручники з грифом МОН України, авторами яких є викладачі та науковці кафедри ІСМ: «Організація баз даних та знань»; «Дискретна математика»; «Теорія прийняття рішень». Подано до друку у видавництво BHV рукописи підручників «Сховища даних» та «Управління ІТ-проектами».

В серії «Комп’ютинґ» викладачами кафедри ІСМ підготовлені та видані наступні підручники та навчальні посібники з грифом МОН України: «Сховища даних»; «Системи баз даних та знань»; «Інтелектуальні системи»; Дискретна математика«; «Дослідження операцій»; Системний аналіз«.

Подано до друку рукописи підручників «Web-дизайн» та «Охорона праці в галузі ІТ», які теж схвалені Міністерством освіти та науки. Здобуті грифи МОН України ще на 15 видань підручників та посібників серії «Комп’ютинґ», в яких викладачі та науковці кафедри ІСМ є авторами, або співавторами. Загалом серія включатиме 50 найменувань підручників та посібників.

Фахівці кафедри ІСМ входять до складу ряду робочих груп МОН України по розробці державних стандартів освіти.

Викладачі кафедри «Інформаційні системи та мережі» є учасниками міжнародних проектів, грантів та міжнародних виставок, зокрема:

  • «Дистанційна освіта молоді з особливими потребами» (Грант президента України молодим вченим, Голощук Р.О., Сєров Ю.О.);
  • «ІТ для слабочуючих «Українська мова жестів» (експозиція на CEBIT, м. Ганновер, Німеччина, Нікольський Ю.В., Давидов М.В.);
  • «ІТ для незрячих. Серія книг в DAISY-форматі для незрячих учнів та студентів» (грант Шведського інституту співробітництва м. Хапаранда, Швеція, Голощук Р.О., Думанський Н.О., Лозицький О.В.);
  • «ІТ для музейних, бібліотечних та архівних систем» (розробка на замовлення Української асоціації музеїв, Гулка Т.Б., Думанський Н.О., Жежнич П.І., Завалій Т.І., Кунанець Н.Е., Нікольський Ю.В., Пелещишин А.М., Ришковець Ю.В., Тарасов Д.О.);
  • «ІТ для медичної галузі» (зокрема система аналізу імунних хвороб, на яку одержані відповідні сертифікати та рекомендації МОЗ України (Завалій Т.І., Нікольський Ю.В.)

Доктор технічних наук, вихованець наукової школи кафедри ІСМ Пелещишин А.М. став наймолодшим професором «Львівської політехніки».