Дорошенко Анастасія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дорошенко Анастасія Володимирівна
Doroshenko 01.jpg
доцент кафедри АСУ, к.т.н.
Дата народження 18 травня
Місце народження м. Львів
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2004 р.
Спеціальність Інформаційні управляючі системи та технології
Галузь наукових інтересів наукові дослідження в області обчислювального інтелекту, інтелектуальний аналіз даних
Кваліфікаційний рівень магістр з комп'ютерних наук
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник д.т.н., проф., Ткаченко Роман Олексійович
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Поточне місце роботи кафедра автоматизованих систем управління Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національний університет «Львівська політехніка».

Дорошенко Анастасія Володимирівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизованих систем управління, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка»

Біографічна інформація

Дата народження: 18 травня.

Знання мов: українська, російська, англійська— відмінний рівень; польська — добрий рівень.

Досвід: 14 років наукової та 11 років науково-педагогічної діяльності.

Освіта

2008 р. — Кандидат наук (технічні науки) Національний університет «Львівська політехніка».

Тема дисертації: Методи та інформаційні технології класифікації для завдань видобування даних [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: [спец.] 05.13.06 «Інформаційні технології» / Дорошенко Анастасія Володимирівна ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2008. — 161 с.

2004 — 2007 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління, аспірантка

2003 — 2004 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, спеціальність – інформаційні управляючі системи та технології. Форма навчання – денна. Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр з комп'ютерних наук. Диплом з відзнакою.

1999 — 2003 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, напрям підготовки – комп'ютерні науки. Форма навчання – денна. Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр з комп'ютерних наук. Диплом з відзнакою.

Досвід роботи

Навчальна діяльність

Має досвід викладання таких курсів:

 • Проектування інформаційних систем
 • Системи штучного інтелекту
 • Технології баз даних та сховищ даних
 • Основи автоматизованого проектування складних об'єктів та систем
 • Технології захисту інформації
 • Об'єктно-орієнтоване програмування

Методична діяльність

Міжнародні освітні проекти:

 • 2017 — до сьогодні — виконавець міжнародного гранту за програмою Erasmus+ "Structuring Cooperation in Doctoral Research, Transferrable Skills Training, and Academic Writing instruction in Ukraine's regions (DocHub)" (номер проекту: 8 574064-EPP- 1-2016- 1-LT- EPPKA2-CBHE- SP)
 • 2016 — до сьогодні — виконавець міжнародного гранту за програмою Erasmus+ "Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems (MASTIS)" (номер проекту: 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP)

Методичні розробки:

 • Ознайомлення із середовищами UML-проектування Enterprise Architect та Borland Together : методичні вказівки до лабораторної роботи з навчальної дисципліни “ Основи автоматизованого проектування складних об’єктів та систем ” для студентів спеціальностей 6.050101 “Комп’ютерні науки”/ укладач А.В. Дорошенко. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2009. – 17 с.
 • Моделювання прецедентів засобами UML: методичні вказівки до лабораторної роботи з навчальної дисципліни “ Основи автоматизованого проектування складних об’єктів та систем ” для студентів спеціальностей 6.050101 “Комп’ютерні науки”/ укладач А.В. Дорошенко. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2009. – 25 с.
 • Моделювання видів діяльності засобами UML: методичні вказівки до лабораторної роботи з навчальної дисципліни “ Основи автоматизованого проектування складних об’єктів та систем ” для студентів спеціальностей 6.050101 “Комп’ютерні науки”/ укладач А.В. Дорошенко. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2009. – 20 с.
 • Моделювання класів засобами UML: методичні вказівки до лабораторної роботи з навчальної дисципліни “ Основи автоматизованого проектування складних об’єктів та систем ” для студентів спеціальностей 6.050101 “Комп’ютерні науки”/ укладач А.В. Дорошенко. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2009. – 17 с.
 • Моделювання послідовностей засобами UML: методичні вказівки до лабораторної роботи з навчальної дисципліни “ Основи автоматизованого проектування складних об’єктів та систем ” для студентів спеціальностей 6.050101 “Комп’ютерні науки”/ укладач А.В. Дорошенко. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2009. – 19 с.
 • Побудова діаграми станів засобами UML: методичні вказівки до лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Основи автоматизованого проектування складних об’єктів та систем ” для студентів спеціальностей 6.050101 “Комп’ютерні науки”/ укладач А.В. Дорошенко. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2009. – 17 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт № 1-2 «Моделювання бізнес-процесів у середовищі AllFusion® Process Modeler» з дисципліни “Проектування інформаційних систем” для студентів спеціальності - шифр 6.050101 “Комп’ютерні науки” / Укл. Дорошенко А.В., Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2015. – 32 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт № 3-4 «Побудова діаграм DFD та IDEF3 у середовищі AllFusion Process Modeler. Створення звітів в AllFusion Model Navigator. Вартісний аналіз» з дисципліни “Проектування інформаційних систем” для студентів спеціальності – шифр 6.050101 “Комп’ютерні науки” / Укл. Дорошенко А.В., Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2015. – 20 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт № 5-8 «Побудова IDEF1 діаграм у середовищі ERwin. Побудова логічної та фізичної моделей інформаційної бази системи» з дисципліни “Проектування інформаційних систем” для студентів спеціальності - шифр 6.050101 “Комп’ютерні науки” / Укл. Дорошенко А.В., Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2015. – 47 с.


Наукова робота

Наукові інтереси

 • наукові дослідження в області обчислювального інтелекту та інтелектуального аналізу даних

Профіль у:

Науково-дослідні роботи

 • 2017 — 2018 рр. — виконавець фундаментальної НДР "Розвиток теорії синтезу нейронних мереж на НВІС-структурах для обробки сигналів в робототехнічних системах" (номер державної реєстрації: 0112U001204).

Вибрані публікації

 1. Медиковський М. О. Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління: монографія / М. О. Медиковський, І. Г. Цмоць, Р. О. Ткаченко, Ю. В. Цимбал, А. В. Дорошенко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 280 c.
 2. Roman Tkachenko , Hakan Cutucu, Ivan Izonin, Anastasіya Doroshenko, Yurii Tsymbal: Non-iterative Neural-like Predictor for Solar Energy in Libya. In: Ermolayev, V., Suárez-Figueroa, M. C., Ławrynowicz, A., Palma, R., Yakovyna, V., Mayr, H. C., Nikitchenko, M., and Spivakovsky, A. (Eds.): ICT in Education, Research and Industrial Applications. Proc. 14-th Int. Conf. ICTERI 2018. Volume I: Main Conference. Kyiv, Ukraine, May 14-17, pp.35-45, 2018, CEUR-WS.org 
 3. Tkachenko R., Doroshenko A., Ivan Izonin,Tsymbal Y., Havrysh B.: Imbalance Data Classification via Neural-like Structures of Geometric Transformations Model: Local and Global Approaches In: Hu, Z.B., Petoukhov, S., (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, Cham, vol.754, pp.112-122, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_12
 4. Аналіз нейромережних методів Data Mining як складової технології Business intelligence / А. Дорошенко // Комп’ютерні науки таінформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. :Вид-во Львів. політехніки, 2009. С 178-184. — (Вісник / Нац. ун-т«Львів. політехніка» ; № 650). — Бібліогр.: 16 назв.
 5. Вдосконалення нейромережних методів видобування даних для задач бізнес-аналізу / А. Дорошенко // Комп’ютерні науки та інформаційнітехнології : матеріали 4-ї Міжнар. наук.-техн. конф. GSIT’2009, 15-17 жовт.2009, Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т комп’ют. наук та інформ. технологій. — Л., 2009. — С. 59-63. — Парал. тит. арк. англ.
 6. Нейроподібні структури машини геометричних перетворень у завданнях інтелектуального аналізу даних / Р. Ткаченко, А. Дорошенко //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2009. — С. 179-184.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 638). -Бібліогр.: 8 назв.
 7. Нейроподібні структури машини геометричних перетворень у завданнях інтелектуального аналізу даних / А. В. Дорошенко, Р. О. Ткаченко //Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту» ISDMCI’2009 : зб. наук. пр. у 2 т., 18-22трав. 2009 р., Євпаторія, Україна. -Херсон, 2009. — Т. 2. — С. 309-314.
 8. Дорошенко А.В. Нейромережний розв’язок задач класифікації в умовах неповноти інформаційного базису // Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону. — 2006. — Вип.3. — С.114—122.
 9. Дорошенко А.В. Методи класифікації на основі моделі геометричних перетворень для завдань інтелектуального аналізу даних// Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — 2007. — № 598. — С. 206 —213.
 10. Ткаченко Р.О., Дорошенко А.В. Нейромережні технології класифікації для систем інтелектуального аналізу даних // Відбір і обробка інформації. — 2006. — № 25 (101). — С. 109–115
 11. Ткаченко Р., Дорошенко А., Заграй А., Поліщук У. До проблемикласифікації в завданнях видобування даних// Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — 2006. — № 565. —С.73—80.
 12. Ткаченко Р.О., Дорошенко А.В. База моделей на основі моделі геометричних перетворень для систем підтримки прийняття рішень // Комп’ютерн ітехнології друкарства. — 2007. — № 17. — С. 21–28.
 13. Ткаченко Р.О., Дорошенко А.В. Вдосконалення нейромережних методів класифікації в завданнях інтелектуального аналізу даних за допомогоюметоду імітації відпалу металу // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»:Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. — 2007. — № 591. —С.33—37.
 14. Дорошенко А.В. Нейромережна інформаційна технологія для аналізу фінансової стійкості підприємств // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій» (ISDMIT’ 2005). — Т.5. — С.34—37.
 15. Дорошенко А.В. Нейромережна інформаційна технологія прогнозування й аналізу фінансових показників та економічного стану підприємств// Збірник матеріалів відкритої науково-технічної конференції молодих науковціві спеціалістів фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України(2005). — С.414—418.
 16. Дорошенко А.В. Нейромережна інформаційна технологія для аналізу фінансової стійкості підприємств // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій» (ISDMIT’ 2005). — Т.5. — С.34—37.
 17. Дорошенко А.В. Нейромережний розв’язок задач класифікації в умовах неповноти інформаційного базису // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій» (ISDMIT’ 2006). — Т.2. — С.203—206.
 18. Дорошенко А.В. Вдосконалення нейромережних методів класифікації в завданнях видобування даних за допомогою методу імітації відпалу металу // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій»(ISDMIT’ 2007). — Т.2. — С.203 — 206.
 19. Дорошенко А.В. Нейромережні методи класифікації на основі моделі геометричних перетворень для завдань інтелектуального аналізу даних //Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції «Комп’ютерні науки таінформаційні технології» (CSIT’ 2007). — С.100 — 101.

Суспільна діяльність

Нагороди

 • 2008 р. — лауреат премії облдержадміністрації та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області


Контакти

вул. Ст.Бандери, 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 806

Tел.: +38 (032) 258-27-79

e-mail: anastasia.doroshenko@gmail.com; anaastasiia.v.doroshenko@lpnu.ua