Дончак Володимир Андрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дончак Володимир Андрійович
Дата народження 8 квітня 1953 року.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1975 р.
Спеціальність хімічна технологія
Галузь наукових інтересів Олігоестери з функціональними первинно-третинними пероксигрупами
Кваліфікаційний рівень хімік-технолог
Науковий ступінь доктор хімічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра органічної хімії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Дончак Володимир Андрійович— доктор хімічних наук, доцент кафедри органічної хімії, Інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 8 квітня 1953 року.

Освіта:

кандидат хімічних наук

Навчально-методична робота

Лекційні курси:

 • Основи товарознавства продовольчих товарів та косметичних засобів
 • Проектування виробництв харчових добавок та косметичних засобів
 • Органічна хімія

Наукова діяльність

Олігоестери з функціональними первинно-третинними пероксигрупами

Вибрані публікації

 1. Дослідження адсорбції альбуміну на поверхні модифікованого скла методом еліпсометрії / Ю. Стецишин, А. Коструба, О. Жолобко, Т. Курисько,В. Дончак, Х. Гаргай, Л. Ріпак, С. Воронов // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.біологічна. 2010. — Вип. 54. — С. 51-58. — Бібліогр.: 16 назв.
 2. Модифікація поверхні скла гетерофункціональними пероксидними олігоестерами / Ю. Стецишин, О. Жолобко, В. Дончак, Х. Гаргай // Хімія,технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й.Ятчишин. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 351-355. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 667). — Бібліогр.: 13 назв.
 3. Структура та властивості олігоестерного термочутливого наношару прищепленого до поверхні скла / О. Жолобко, І. Бегей, Ю. Стецишин, А. Коструба,Ю. Земла, К. Форнал, В. Дончак, Х. Гаргай, А. Будковскі, С. Воронов // Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : матеріали всеукр. конф.молодих вчен., 20-21 жовт. 2010 р. / Луц. нац. техн. ун-т, Волин. нац. ун-т ім.Л. Українки. — Луцьк, 2010. — С. 200-201.
 4. Олігоестери з функціональними первинно-третинними пероксигрупами / В. Дончак, Х. Гаргай, С. Воронов // V Наук.-техн. конф.«Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» : зб. тез доп.,Львів, 9-12 черв. 2009 р. — Л., 2009. — С. 275-276.
 5. Modification of poly(ethylene terephtalate) surface byattached dextran macromolecules / Yu. Stetsyshyn, V. Donchak, K. Harhay, S.Voronov, J. Raczkowska, A. Budkowski // Polymer Intern. 2009. — Vol. 58. — P.1034-1040. — Bibliogr.: 20 titles.
 6. Poly(ethylene terephtalate) surface modification peroxideoligomers and dextran / V. Donchak, Yu. Stetsyshyn, K. Harhay, S. Voronov, O.Zholobko // V Наук.-техн. конф. «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» : зб. тез доп., Львів, 9-12 черв. 2009 р. — Л., 2009. — С.77-79.
 7. Нові гідрогелі для іммобілізації клітин / Р. Юр’єв, В.Дончак, В. Новіков, О. Швед // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України : Матеріали VI Нац. з’їзду фармацевтів України,28-30 верес. 2005 р., Харків. — Х. : НФаУ, 2005. — С. 383-384.
 8. Особливості кінетичних закономірностей взаємодії трет-бутилгідропероксиду з піромелітовим діангідридом / Х.І. Гаргай, В.А.Дончак // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». −2005. — № 529: Хімія,технологія речовин та їх застосув. — С. 76-79. — Бібліогр.: 3 назви.

Контакти

пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 208

Номер(и) телефону: +38 (032)258-25-50 ; +38 (032) 258-27-71