Докторські дисертації, захищені за науковим консультуванням професора Крикавського Є.В.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

1. Патора Роман – ректор Громадської Вищої школи підприємництва та управління (м. Лодзь, Республіка Польща), тема дисертації – «Ринок освіти в системі кадрового забезпечення стратегічного розвитку країни», 2002 р.

2. Чухрай Наталія Іванівна – проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка», тема дисертації – «Формування інноваційного потенціалу промислових підприємств на засадах маркетингу і логістики», 2003 р.

3. Мних Ольга Богданівна – Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри маркетингу і логістики, тема дисертації – «Маркетингова концепція формування вартості машинобудівного підприємства», 2009 р.

4. Васелевський Мирослав – Громадська Вища школа підприємництва та управління (м. Лодзь, Республіка Польща), тема дисертації «Ланцюг поставок продукції промислових підприємств: формування та системи забезпечення», 2012 р.

5. Карий Олег Ігорович – завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», професор, тема дисертації – «Стратегічне планування комплексного розвитку малих і середніх міст», 2013 р . 6. Ковальчук Світлана Володимирівна – Хмельницький Національний Університет, тема дисертації – «Маркетингові стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств», 2013 р.

7. Савіна Наталія Борисівна – Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне), тема дисертації «Управління інвестуванням у логістичні системи», 2013 р.

8. Якимишин Лілія Ярославівна – доцент, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, тема дисертації «Логістична парадигма формування ланцюгів поставок товарів повсякденного попиту», 2017 р.

9. Фалович Володимир Андрійович – доцент, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, тема дисертації «Формування та розвиток комплексу емерджентних якостей в ланцюгу поставок на ринку товарів промислового призначення», 2018 р.

10. Дейнега Олександр Вікторович – проректор з наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету, тема дисертації «Інформаційна підтримка прийняття маркетингових рішень промисловим підприємством в умовах невизначеності», 2018 р.

11. Петрик Ілона Владиславівна – ад’юнкт Краківської філії САН у м. Лодзь, тема дисертації «Реструктуризація бізнес-процесів у мережі поставок на засадах аутсорсингу», 2018 р.

12. Дейнега Інна Олександрівна, доцент Рівненського державного гуманітарного університету, тема дисертації «Формування комплексу маркетингових комунікацій закладів вищої освіти: теорія, методологія, практика», 2019 р.

13. Завербний Андрій Степанович, доцент Національного університету «Львівська політехніка», учений секретар спеціалізованої вченої ради, тема дисертації «Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції», 2019 р.