Добош Назар Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Добош Назар Миколайович
Dobosh.jpg
Дата народження 1984 р
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені І. Франка
Дата закінчення 2006 р.
Спеціальність Фінанси
Галузь наукових інтересів Принципи формуваннята управління капіталу страхових організацій
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Плиса Володимир Йосипович, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи кафедра фінансів (ІППТ), Інститут підприємництва та перспективних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Добош Назар Миколайович — кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів (ІППТ), Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження 1984 р.

Освіта

Вищу освіту здобув у 2006 році, закінчивши Львівський Національний університет імені Івана Франка, економічний факультет,спеціальність «Фінанси».

Протягом 2006-2010 років проходив підготовку в аспірантурі Львівського Національного університету імені Івана Франка (без відриву від виробництва).

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління фінансовою стійкістю страховика» за спеціальністю 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит.

Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Плиса Володимир Йосипович, Львівський національний університет імені Івана Франка

Професійна діяльність:

З 2006 по 2011 рр. працював на посаді керівника філії ТзОВ «Страховий брокер «Експерт» в сфері страхування.

З 2012 по даний час — старший викладач кафедри фінансів (ІППТ) Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «Страхування»,
 • «Податкова система»,
 • «Податковий менеджмент».

Наукові інтереси

Принципи формування та управління капіталу страхових організацій

Вибрані публікації

Опублікував понад 30 наукових праць,

серед яких:

 1. Добош Н. М. Оцінка фінансової стійкості страховика / Н. М.Добош // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. — Львів:Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. — Вип. 19. — С.207–212.
 2. Добош Н. М. Вдосконалення регулювання страхового ринку тайого вплив на фінансову стійкість страхових організацій / Н. М. Добош //Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. — Вип. 21. — С. 135–140.
 3. Добош Н. М. Диверсифікація структури джерел капіталу страховиків — один з аспектів впливу на їх фінансову стійкість / Н. М. Добош //Науковий вісник Національного Лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. — Львів: Національний Лісотехнічний університет України,2010. — Вип. 20.4. — С. 196–201.
 4. Добош Н. М. Управління ризиком втрати фінансової стійкості страхових організацій / Н. М. Добош // Науковий вісник Національного Лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. — Львів:Національний Лісотехнічний університет України, 2010. — Вип. 20.11. — С.138–146.
 5. Добош Н. М. Стратегія формування фінансового потенціалу страховика. / Н. М. Добош // Вісник Львівського університету. Серія економічна.— Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. — Вип.43. — С. 687–691.
 6. Добош Н. М. Алгоритм розпізнавання рівня фінансовоїстійкості страховика / Н. М. Добош // Формування ринкової економіки в Україні :Науковий збірник. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. — Вип. 22. — С. 107–113.
 7. Добош Н. М. Тіньове страхування в Україні: причини виникнення, шляхи подолання / Н. М. Добош // Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку: матеріали міжвузівської студентської наукової-практичної конференції / Національний університет «Острозька академія»— Острог, 2004. — С. 193–200.
 8. Добош Н. М. Основні аспекти фінансової стійкості страховикав умовах сучасного стану економіки України / Н. М. Добош // Економіко-правові та інформаційно-технологічні аспекти національного розвитку України:досягнення, проблеми та перспективи: матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих науковців / Львівський національний університет імені Івана Франка — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. — С. 59–61.
 9. Добош Н. М. Майно страхової компанії як один з елементів управління її фінансовою стійкістю / Н. М. Добош // Україна — ЄС — Європа: новівиклики та модернізація відносин: матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців /Українська академія зовнішньої торгівлі — Київ:УАЗТ, 2007. — С. 358–361.
 10. Добош Н. М. Перестрахування як фактор впливу на фінансову стійкість страхових організацій / Н. М. Добош // Світова економічна криза:причини, наслідки та перспективи подолання: матеріали міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції / Львівський національний університет імені Івана Франка —Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. — С.146—148.
 11. Добош Н. М. Державне регулювання фінансової стійкості страховиків в Україні / Н. М. Добош // Науковий вісник Національного Лісотехнічного університету України : зб. науково-технічних праць. — Львів :Національний Лісотехнічний університет України, 2010. — Вип. 20.2. — С.160–165.
 12. Добош Н. М. Цільова орієнтація управління фінансовоюстійкістю страхової організації. / Н. М. Добош // Вісник Львівського університету. Серія економічна. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. — Вип. 44. — С. 58–63.
 13. Добош Н.М. Основні принципи формування та управліннякапіталу страхових організацій / Н.М. Добош // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Менеджмент і підприємництво в Україні:етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів. — 2013. — № 767. — C. 132-140.

Контакти

вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 308

Tел. +38 (032) 258-25-68

E-mail: kafedrafn@i.ua