Дністрянська Наталія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дністрянська Наталія Іванівна
Dnistrjnska1.png
к.г.н., асистент
Дата народження 1968 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І. Франка
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність Географія
Галузь наукових інтересів Туристичний потенціал малих міських поселень, етнічний туризм, туристичне краєзнавство.
Кваліфікаційний рівень Географія, викладач
Науковий ступінь кандидат географічних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола, Кафедра туризму

Дністрянська Наталія Іванівна — кандидат географічних наук, асистент кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка», Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола.

Загальні відомості

Кандидат географічних наук (з 2013 р.).

Тема кандидатської дисертації : «Місце і роль селищ міського типу в системі розселення України (на прикладі Львівської області)».

Навчальна робота

Читає лекційні курси та веде практичні заняття з дисциплін:

 • «Туристичне країнознавство».
 • «Оцінка туристичних ресурсів».
 • «Картографічне забезпечення туристичної діяльності».

Основні публікації

 1. Дністрянська Н. Географічні параметри та функціональні можливості мережі селищ міського типу Львівської та Івано-Франківської областей // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. 2008. Вип. 35. С. 66 — 72.
 2. Дністрянська Н. Проблеми понятійно-термінологічного означення селищ міського типу як окремої категорії міських поселень // Вісн. Львів. ун.-ту. Сер. географ. 2009. Вип. 36. С. 122-126.
 3. Дністрянська Н. Роль селищ міського типу Львівської області в соціальному обслуговуванні сільської місцевості / Н. Дністрянська // Вісн. Львів. ун.-ту. Сер. географ. 2012. Вип. 40. Ч. 1. С. 195 — 201.
 4. Дністрянська Н. І., Дністрянський М. С. Дуже малі міські поселення Львівської області: суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку: Монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. — 198 с.

Монографія:

Дністрянський М., Дністрянська Н. Стійкість та мінливість містечок Львівщини (просторова структура та функції) // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін: монографія / за ред. К.Мезенцева, Я.Олійника, Н.Мезенцевої. – Київ: Видавництво «Фенікс», 2017. – С. 98-120.

Статті:

 1. Дністрянська Н. І., Дністрянський М. С. Геокультурний потенціал та історико-культурні туристичні ресурси дуже малих міських поселень Львівської області.// Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2015. Вип. 49. С.58 - 67.
 2. Дністрянська Н. Етнографічний туризм як резерв соціально-економічного розвитку Українських Карпат. // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016. Вип. 50. С.141 - 147.

Матеріали конференцій:

 1. Дністрянська Н.І. Історико-культурні туристичні ресурси містечок Львівської області. // Матеріали конференції «Сучасні тенденції розвитку туризму»: Зб.тез Ч.1. – Миколаїв : ВП «МФ КНУКІМ», 2016. – С. 36-38
 2. ДністрянськаН. І.Проблеми картографічного забезпечення маркетингу туристичних послуг в Українських Карпатах// Матеріали міжн. науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі», – К., 2017. – С. 168-169
 3. Дністрянська Н.І. Туризм як перспективна галузь економічного розвитку Бойківщини // Матеріали семінару «Сталий розвиток – погляд у майбутнє», Львів, 2017.- С. 63.
 4. Дністрянська Н.І. Туристичний потенціал пам’яток народної архітектури Тернопільської області / Н. І. Дністрянська, Л. Я. Чорненька // Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV’2018. – Львів, 2018. – С. 308-309.
 5. Дністрянська Н.І. Розвиток етнічного туризму в Подільських областях України як чинник збереження їхньої культурної спадщини /Н. І. Дністрянська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Синергія в культурному просторі сучасності». – К., 2018. – С.77-79.


Контакти

вул. Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус E-mail: n_dnistrjanska@ukr.net