Дзелендзяк Уляна Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дзелендзяк Уляна Юріївна
61636442d2.jpg
к.т.н.,доцент
Дата народження 08.09.1967 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1989 р.
Спеціальність автоматика і телемеханіка
Галузь наукових інтересів розроблення нових методів математичного моделювання стаціонарних та перехідних процесів електромаґнетних пристроїв систем керування, які дозволяють враховувати гістерезиселектромаґнетних зв’язків, а також взаємний вплив маґнетних та електричних кіл змінної структури, що містять напівпровідникові вентилі.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор, Самотий Володимир Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи кафедра комп’ютеризованих систем автоматики, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Дзелендзяк Уляна Юріївна — кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютеризованих систем автоматики, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Тема дисертації: Розроблення методу аналізу режимів роботи перетворювачів напруги систем керування, що описуються жорсткими рівняннями [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.05 /Дзелендзяк Уляна Юріївна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 180 арк. — арк. 150-169

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, Самотий Володимир Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»

Педагогічна робота

Читає лекції та веде практичні заняття з наступних дисциплін:

 • «Комп’ютерні методи дослідження систем керування»,
 • «Алгоритмічні мови та програмування»,
 • «Операційні системи»
 • «Бази даних».

Керує дипломним проектуванням та магістерськими роботами.

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — розроблення нових методів математичного моделювання стаціонарних та перехідних процесів електромаґнетних пристроїв систем керування, які дозволяють враховувати гістерезиселектромаґнетних зв’язків, а також взаємний вплив маґнетних та електричних кіл змінної структури, що містять напівпровідникові вентилі.

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій: 44 публікації, з них 32 наукові статті та 12 тез доповідей на конференціях.

Основні наукові праці:

 1. Дзелендзяк У.Ю., Самотий В.В., Математична модель паралельного тиристорного iнвертора, що описується жорсткими рівняннями //Вісник НУ «Львівська політехніка», Автоматика, вимірювання та керування. 2007. — № 574. — С. 23-29.
 2. У. Дзелендзяк, В. Самотий, Дискретна математична модель мостового паралельного тиристорного інвертора// Зб. наук. праць Української академії друкарства «Комп’ютерні технології друкарства». — Львів. 2007. — №18. — с. 155-164.
 3. Самотий В.В., Дзелендзяк У.Ю. Аналіз режимів роботи несиметричної схеми випрямлення з подвоєнням напруги, що описується жорсткими диференціальними рівняннями Вісник НУ «Львівська політехніка», Автоматика, вимірювання та керування. 2006. — № 551. — С. 106-113.
 4. Дзелендзяк У.Ю. Аналіз усталених режимів безконтактного фазочутливого випрямляча екстраполяційним алгоритмом // Міжвідомчий збірник наукових праць Національної АН України «Відбір і обробка інформації». — 2006. — Вип. № 24 (100). — С. 66-70.
 5. Дзелендзяк У., Самотий В. Дискретна математична модель однофазного мостового випрямляча // Вісник НУ «Львівська політехніка», Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — 2005. — № 543. — С. 95-102.
 6. Самотий В.В., Дзелендзяк У.Ю., Гудим В.І. Аналіз перехідних та усталених режимів роботи двопівперіодного випрямляча з середньою точкою за неявною схемою // Вісник НУ «Львівська політехніка», Автоматика, вимірювання та керування. — 2005. — № 530. — С. 90-99.
 7. Самотий В., Дзелендзяк У. Дискретна математична модель симетричної схеми випрямлення з подвоєнням напруги // Збірник наукових праць Української академії друкарства «Комп’ютерні технології друкарства». — Львів. 2005. — № 13. — С. 126-136.
 8. Самотий В.В., Дзелендзяк У.Ю. Дискретна математична модель трифазного однопівперіодного випрямляча // Вісник ВПІ. — 2005. — № 5. — С. 67-71.
 9. Samotyy V., Dzelendzyak U. Mathematical model of thyristor’s system control of DC motor with independent excitation // Czasopismo Techniczne. Automatyka. vol. 1-AC(2)/2013, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, p. 79-91.
 10. Dzelendzyak U., Samotyy V., Dzelendzyak I. Some dependence of Fibonacci’s numbers and golden chopping // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: Вісник НУ "Львівська політехніка" – 2013. – №771 – С. 323-332.
 11. Дзелендзяк У., Самотий В. Система автоматизованого розпізнавання рухів // Автоматика, вимірювання та керування: Вісник НУ "Львівська політехніка" – 2014. – №802 – С. 28-36.
 12. Samotyy V., Dzelendzyak U. Optimization of system parameters controlling electric furnace temperature using genetic algorithms // Technical Transactions. Electrical Engineering, vol. 2-E/2015, pp. 211-224.
 13. Дзелендзяк У., Самотий В. Багатовимірний аналіз даних у білінговій системі з використанням OLAP-кубів // Збірник наукових праць «Вісник ЛДУ БЖД» – 2016. – №13 – С. 32-38.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-йкорпус, кімната 603

тел.: +38(032)258-24-64, +38(032)258-21-97

E-mail: ksa@lp.edu.ua