Демків Наталія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Демків Наталія Іванівна
1971-01-26IMG 0077.jpg
сташий викладач
Дата народження 26 січня 1971 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 1994 р.
Спеціальність економічне і соціальне планування
Галузь наукових інтересів суть та особливості організації аудиторських фірм в зарубіжних країнах.
Кваліфікаційний рівень економіст
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Демків Наталія Іванівна — старший викладач кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 26 січня 1971 року.

 • у 1994 році закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю: економічне і соціальне планування, присвоєно кваліфікацію — економіст;
 • у 2001 році закінчила Український заочний економічний інститут за спеціальністю: бухгалтерський облік, присвоєно кваліфікацію — бухгалтер.

Досвід роботи:

 • з 1990—2002 р.р. працювала на посадах інспектора та методиста в деканаті Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки;
 • з 2002 р. на посаді старшого лаборанта, з 2005р. — інженер ІІ кат., а з 2017 р. – інженер І кат. кафедри обліку та аналізу ІНЕМ;
 • з 2003 р. асистент (за сумісництвом) кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка».

Наталія Іванівна у 2007 році нагороджена дипломом Національного університету «Львівська політехніка» — «За успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю на благо Львівської політехніки».

Працює на посаді інженера І кат. кафедри та за сумісництвом ст. викладачем. Виконує обов’язки секретаря кафедри та ін.


Професійна діяльність

Викладацька діяльність

Викладає курси:

Проводить практичні заняття з дисципліни «Аудит».

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів: особливості організації аудиту в зарубіжних країнах.

Вибрані публікації

Опублікувала у співавторстві 8 навчально-методичних видань, 1 монографію. У співавторстві опубліковано 4 статті та 14 тез доповідей на наукових конференціях.

 1. Аспекти розвитку системи соціального аудиту в Україні / Л. М. Полякова, Н. І. Демків // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. С 475-479. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 647). — Бібліогр.: 9 назв.
 2. Методика аудиту : конспект лекцій з курсу «Орг. і методика аудиту» для студ. баз. напряму 6.0501 «Економіка та підприємництво» спец. 7.050106 «Облік і аудит» / Л. М. Полякова, В. С. Мохняк, Н. І. Демків ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — Ч. 2 — 120 с. — Бібліогр.: с. 118-119 (34 назви).
 3. Правове забезпечення аудиторської діяльності в умовах економічної кризи в Україні / Л. М. Полякова, Н. І. Демків // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : тези доп. наук.-практ. конф. (Львів, 23-24 жовт. 2009 р.) / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 123-125.
 4. Методика формування управлінської звітності підприємства / А.І. Ясінська, Н.І. Демків // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. - 2017. - № 862. – 348 с. (С. 305-313).
 5. Ясинская А.И., Демкив Н.И. Учетно-информационное обеспечение управления трансакционными издержками предприятия. - Развитие бухгалтерского учета и аналитического инструментария предприятия: коллективная монография / Под ред. проф. И.Й. Яремко и проф. Г. Ронэка – Львов: Издательство Львовской политехники, 2014. – 208 с. (С. 165-173).
 6. Аудит підтвердження фінансової звітності підприємства щодо порушення справи про банкрутство / Н.І. Демків, А.І. Ясінська // Прогнозування економічного та соціального розвитку національної економіки: мат. доп. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 22 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – 152 с. (С. 140-143).
 7. Стратегічний управлінський облік як основа для управління економічним розвитком підприємства / А.І. Ясінська, Н.І. Демків // Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств: мат. ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, 27-28 квітня 2016). – Одеса: ОНПУ, 2016. –161 с. (С. 33-34).
 8. Основні вимоги щодо інформації для прийняття інноваційних управлінських рішень /А.І. Ясінська, Н.І. Демків //Перспективи розвитку національної економіки: збірник мат. ІІІ. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 вересня 2016 р.). – Запоріжжя: Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016. – 132 с. (С. 128-129).
 9. Демків Н.І., Полякова Л.М. Розвиток аудиту енергозбереження в Україні /Н.І. Демків, Л.М. Полякова // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 квітня 2017 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 308 с. (С. 85-86).
 10. Структурування управлінської звітності підприємства /А.І. Ясінська, Н.І. Демків // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 квітня 2017 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 308 с. (С. 299-300).

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: nataliia.i.demkiv@lpnu.ua