Демкович Ігор Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Демкович Ігор Володимирович
61835420.jpg
старший викладач
Дата народження 9 квітня 1953 року
Місце народження с. Свірж Перемишлянського району Львівської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І.Я.Франка
Дата закінчення 1975
Спеціальність Прикладна математика
Галузь наукових інтересів математичне моделювання взаємодії лазерного випромінювання з гетерогенними структурами
Кваліфікаційний рівень математик
Поточне місце роботи НУ «Львівська політехніка»
Державні нагороди Значок «Изобретатель СССР»

Демкович Ігор Володимирович — старший викладач кафедри фотоніки Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічні дані

Народився 9 квітня 1953 року в с. Свірж Перемишлянського району Львівської області.

У 1970 році закінчив Львівську середню школу № 74 із золотою медаллю.

З 1970 року по 1975 рік навчався на факультеті механіки і математики Львівського державного університету ім. І.Я.Франка за спеціальністю «Прикладна математика».

1975-1981 рр. — старший інженер відділу термонапруженого стану конструкцій інституту прикладних проблем механіки та математики АН УРСР.

1981-1993 рр. — керівник групи математичного моделювання фізичних процесів Центру математичного моделювання інституту прикладних проблем механіки та математики АН України.

1993-2020 рр. — старший викладач кафедри фотоніки НУ «Львівська політехніка».

Захоплення: туризм, гірські лижі.

Педагогічна робота

На кафедрі фотоніки читає курси лекцій з дисциплін:

 • Обчислювальна техніка та програмування до задач фотоніки та лазерної інженерії,
 • Теорія оптимізації і числові методи в лазерній техніці та фотоніці,
 • Комп’ютерне моделювання пристроїв і технологій в оптоелектроніці,
 • Комп’ютерний дизайн оптичних і оптико-механічних систем.

Наукова робота

Наукові інтереси

 • числове моделювання,
 • нові методи вимірювання теплофізичних та оптичних властивостей твердих тіл,
 • математичне моделювання взаємодії лазерного випромінювання з гетерогенними середовищами.

Наукові публікації

Автор 18 патентів в галузі лазерної технології і оптоелектроніки, термопружності конструкцій. Опублікував біля 100 наукових праць, серед яких:

 1. Фототепловий метод визначення коефіцієнта поглинання дзеркальних покрить / Г.А. Петровська,І.В. Демкович, Я.В. Бобицький // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Електроніка. − 2005. — №532. — С.170-178. — Бібліогр.: 12 назв.
 2. Measurement photothermal method of covering thickness / I. Demkovych, H. Petrovska, Ya.Bobitski // ІІІ Int. conf. on materials testing: Proceedings, Nurnberg, Germany, 10-12 May 2005. — Nurnberg, 2005. — P.151-158. — Bibliogr.: 3 titles.
 3. Thephotothermal method for testing of parameters of thin-film coatings / H.Petrovska, I. Demkovych, Ya. Bobitski // Proc. of the II Int. conf. on advanced optoelectronics and lasers, Yalta, Crimea, Ukraine, Sept. 12-17, 2005. — Yalta, 2005. — Vol.2. — P.290-293. - Bibliogr.: 4 titles.
 4. Дослідження температурних полів в твердих тканинах зуба з врахуванням обмеженої швидкості поширення тепла / І.В. Демкович, А.Я. Бариляк // Ювіл. 10-та відкрита наук.-техн. конф. проф.-викл. складу Ін-ту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки НУ «Львівська політехніка» з проблем електроніки: тези доп., 3–5 квіт. 2007 р. — Л.: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. — С.18.
 5. Фототепловий метод для діагностики та ідентифікації конструкційних матеріалів / Я.В.Бобицький, І.В. Демкович, Г.А. Петровська // Машиностроение и техносфера ХХІ века: сб. тр. XIV Междунар. науч.-техн. конф., 17–22 сент. 2007 г., Севастополь. — Донецк, 2007. — T.1. — С.95-102. — Бібліогр.: 10 назв

Нагороди та відзнаки

Інформація для контактів

Електронна пошта
idemkov на lp.edu.ua

Адреса
м. Львів, пл. Св. Юра 1, 79013,
3-й навч. корпус, 2-й поверх, кімната 215.

Телефон
+38 (032) 258-25-81