Демидов Іван Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Демидов Іван Васильович
DemidovL Lviv.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 13 березня 1985 р..
Місце народження м. Львів .
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2006 р.
Спеціальність «Інформаційні мережі зв’язку».
Галузь наукових інтересів транспортні телекомунікаційні мережі, управління потоками, мережі наступного покоління.
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Климаш Михайло Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри «Телекомунікації»
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра телекомунікацій

Демидов Іван Васильович - кандидат технічних наук, доцент кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 13 березня 1985 р. в м. Львові.

В 2006 р. закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку».

З вересня 2006 по грудень 2007 рр. працював на кафедрі «Телекомунікації» на посаді інженера, стажиста-дослідника.

З 2007 р. навчався в аспірантурі при кафедрі телекомунікацій.

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності управління потоками в транспортних мережах з мультипротокольною комутацією за мітками».

З 2008 року працює на посаді асистента кафедри.

З 2011 року обраний за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри, а з 2014 року — є доцентом кафедри телекомунікацій.


Одружений, виховує сина.

Тема дисертації

Підвищення ефективності управління потоками в транспортних мережах з мультипротокольною комутацією за мітками [Текст] : дис. ... канд.техн. наук : 05.12.02 / Демидов Іван Васильович ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». - Л., 2010. - 185 арк. :рис., табл.

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Климаш Михайло Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри «Телекомунікації»

Наукові інтереси

 • транспортні телекомунікаційні мережі, управління потоками, мережі наступного покоління, хмаркові технології та сервісно-орієнтована архітектура.

Наукові досягнення

cтворення концепції аналізу топологічних властивостей графів телекомунікаційних мереж з обґрунтуванням математичного апарату у вигляді 6 теорем, як базової для створення нових та покращення існуючих методик мережевого аналізу, зокрема таких, що можуть використовуватися у якості основи для алгоритмів мережевої маршрутизації

Видавнича діяльність

Автор понад 60 публікацій у фахових виданнях, матеріалах міжнародних конференцій, іноземних наукових журналах, а також 10 методичних розробок.

Виступає рецензентом міжнародних наукових часописів видавництваInderscience (Швейцарська Конфедерація):

 • International Journal of Services, Economics and Management;
 • International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing;

видавництва Springer Verlag (ФРН):

 • Journal of Service Science Research.

Вибрані публікації

 1. Деклараційний патент на корисну модель, МПК (2009) H04J 13/02. Cпосіб оптичного передавання з кодовим розділенням каналів / Климаш М.М., Демидов І.В., Андрухів Т.В., Романчук В.І. (Україна). U200907598; Заявл. 20.07.2009; Опубл. 10.11.2009. Бюл. № 21, 2009. — 3 с.
 2. Особливості розвитку архітектури низькорівневих платформ передавання даних для мультисервісних мереж нового покоління / Климаш М.М., Демидов І.В., Андрухів Т.В., Самер Аввад // Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. К., 2008. — Вип.49. —— С.188-195.
 3. Системний підхід до оптимізації мережно-залежних рівнів транспортних мереж наступного покоління / Климаш М.М., Демидов І.В. // Радиотехника. — 2008. — Вып. 155. — С.87 — 90.
 4. Дослідження розвитку технологій радіодоступу та інтегрованої 4G-WiMAX-Wi-Fi архітектури / Климаш М.М., Демидов І.В., Самер Аввад // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. — К., 2008. — Вип.49. — С. 58-63.
 5. Дослідження особливостей розвитку архітектури та технологій WiMAX-орієнтованих інтегрованих радіомереж доступу 4G / Климаш М.М., Демидов І.В., Самер Аввад // Наукові записки УНДІЗ. — К., 2008, — № 4 (6). — С.37-47.
 6. Дослідження ефективності апріорних підходів до маршрутизації потоків в транспортних оптичних мережах / Климаш М.М., Демидов І.В., Андрухів Т.В. // Наукові записки УНДІЗ. — К., 2008, — № 1 (3). — С.19-22.
 7. Деклараційний патент на корисну модель, МПК (2006) H04J 13/02. Cпосіб оптичного передавання з кодовим розділенням каналів / Климаш М.М., Демидов І.В., Андрухів Т.В. (Україна). U200800011; Заявл. 02.01.2008; Опубл. 10.06.2008. Бюл. № 11, 2008. — 3 с.
 8. Аналіз та дослідження механізмів маршрутизації в транспортних інфокомунікаційних мережах / Климаш М.М., Демидов І.В. // Радиотехника. — 2007. — Вып. 151. — С.49 — 56.
 9. Метод оптимізації конфігурації розподілених підсистем управління інформаційними транспортними мережами з використанням підходів матричного топологічного аналізу / Климаш М.М., Демидов І.В. // Технічні науки. Вісник Хмельницького національного університету. — Хмельницький, 2007. — Т.2(90), № 2. — С.185-188.
 10. Анализ и исследование эффективности совмещения потоковых и пакетных технологий в транспортных сетях / Климаш М.Н., Демидов И.В. // Радиотехника. — 2007. — Вып. 148.— С.107 — 111.
 11. Керування структурою потоків оптичної транспортної мережі за топологічними критеріями / Климаш М.М., Демидов І.В., Андрухів Т.В. // Зв’язок. — 2007. — № 1. — С.10 — 12.
 12. Аналіз якості функціонування транспортних оптичних DWDM систем / Климаш М.М., Демидов І.В., Олексін М.І. // Зв’язок. — 2006. — № 7. — С.9-13.
 13. Аналіз конфігурації та параметрів DWDM систем оптичних магістральних трактів / Климаш М.М., Демидов І.В., Чайковський І.Б. // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів, 2006. — № 557. — С.85-94.
 14. Матричний метод оптимізації топологій мережевих структур / Климаш М.М., Демидов І.В. // Комп’ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр. — Львів: Українська Академія Друкарства, 2006. — № 16. — С. 211-220.
 15. Ефективність управління інформаційними потоками в MPLS-мережах / Демидов І.В., Климаш М.М. // Матеріали ІІІ Міжнародного науково-технічного симпозіуму «Нові технології в телекомунікаціях», 2-5 лютого 2010 р.: Збірник тез. К.: ДУІКТ, 2010. — С. 19-20.
 16. Demydov I.V. An Approach to the Flexible Information/Service Workflow Managing in Distributed Networked Architectures / Demydov I.V., Kryvinska N., Klymash M.M. // The International Workshop on Design, Optimization and Management of Heterogeneous Networked Systems (DOM-HetNetS’09), in conjunction with the 38th International Conference on Parallel Processing (ICPP-2009), September 22nd −25th, 2009. — Vienna, Austria, 2009. — P. 236-242.
 17. The Tasks of Physically-Channel Architectural Synthesis in the Process of the 4G Computer-Integrated Mobile Network Systems Development / [Ivan Demydov, Mykhailo Klymash, Samer Awwad] // Матеріали 10-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці». — Львів — Поляна, Україна, 2009. — P. 223 — 224.

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 302 ,

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-27 43; +38 (032) 258-24-44; +38 (032) 258-27-43

E-mail ivan.demydov@gmail.com.