Дарміць Ростислав Зеновійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дарміць Ростислав Зеновійович
Дарміць.jpg
старший викладач
Дата народження 1 жовтня
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів формування апарату управління підприємств, професійне і кар"єрне зростання менеджера, ризик у менеджменті, психологічні аспекти менеджменту
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Дарміць Ростислав Зеновійович — старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 1 жовтня

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Міжнародні страхові послуги
 • Менеджмент.

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси – формування апарату управління підприємств, професійне і кар"єрне зростання менеджера, ризик у менеджменті, психологічні аспекти менеджменту

Вибрані публікації

 1. Менеджмент за допомогою графічно-логічних засобів [Текст] : [навч. посіб.] / [[[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін]] та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Інститут дистанційного навчання. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. — 191 с. : рис., табл. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 64). — Назва обкл. : Менеджмент. Графічна і таблична візуалізація. — Бібліогр.: с. 185-186. — 200 экз. — ISBN 978-617-607-641-4
 2. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація [Текст] : [навч. посіб.] / [[[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін]] та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». 2-е вид, випр. і доп. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 208 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 184-185. — 200 экз. — ISBN 978-617-607-720-6
 3. Менеджмент. Практичні і лабораторні заняття : навч. посіб. / Олег Євгенович Кузьмін, Ірина Степанівна Процик, Христина Станіславівна Передало, Ростислав Зеновійович Дарміць, Нац. ун-т «Львівська політехніка».— 3-тє вид, доп. і перероб.— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2012.— 168 с.— Бібліогр.: с. 153-155 . — ISBN 978-617-607-321-5 :
 4. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття : навч. посібник для студ. усіх форм навчання галузей знань «Менеджмент і адміністрування» / Олег Євгенович Кузьмін, Ірина Степанівна Процик, Христина Станіславівна Передало, Ростислав Зеновійович Дарміць; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка».— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009.— 168 с.ISBN 966-553-830-1
 5. Міжнародна економіка: прикладний аспект : Навчальний посібник / Андрій Остапович Босак, Олександр Юрійович Григор’єв, Ростислав Зеновійович Дарміць, Олександр Станіславович Скибінський; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка».— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006.— 228 с.ISBN 966-553-532-3 :
 6. Планування, організування та мотивування зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник для студ. спец. 7.050206, 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Олег Євгенович Кузьмін, Андрій Остапович Босак, Ростислав Зеновійович Дарміць; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка» .— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009.— 320 с. ISBN 966-553-835-6 :
 7. Вплив ризиків у системі реалізації інвестиційних проектів / Р. З. Дарміць, Г. В. Лещук // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2009. — Вип. 19.2. -С. 172-177. — Бібліогр.: 10 назв.
 8. Діагностика в системі реалізації інвестиційних проектів / Р. З. Дарміць, Г. В. Лещук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Економічні науки. — 2009. — Т. 3, № 4. — С. 133-139.
 9. Оферти в зовнішньоекономічній діяльності: класифікація, характеристика, особливості застосування / Р. З. Дарміць, Л. І. Ханчинська // Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 15 квіт. 2009 р., Сімферополь / Крим. ін-т бізнесу [та ін.]. — Сімф., 2009. -С. 127-130. — Бібліогр.: 3 назви.
 10. Роль і вплив оферт на рівень кредиторської заборгованості підприємства в умовах ЗЕД / Р. З. Дарміць, Л. І. Ханчинська // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : ІІ Міжнар. конф. молодих учених і студ. : тези доп. / Терноп. нац. екон. ун-т, Укр.-нідерланд. ф-т економіки та менедж., Консультац.-тренінг. центр «Клен». — Т. : Комп’ютер.-інформ. центр «ПРІНТ-ОФІС», 2009. -С. 331-333. — Бібліогр.: 2 назви.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ; +38 (032) 258-22-89 ; +38 (032) 258-27-24 ; +38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua;