Данилків Христина Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Данилків Христина Петрівна
Danylkiv Khrystyna.jpg
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2011 р.
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 26.02.2015 р.
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу
Данилків Христина Петрівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

Науково-педагогічна діяльність

Тема кандидатської дисертації: "Фінансово-кредитні інструменти інноваційного розвитку малого підприємництва в Україні". Дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – "гроші, фінанси і кредит” захищено 27 листопада 2014 року у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.01 Львівського національного університету імені Івана Франка, отримано диплом від 26.02.2015 р.

Наукові інтереси

Науковий напрям – дослідження сучасного стану та тенденцій інноваційного розвитку малих підприємницьких структур в Україні.

 • розроблення рекомендації з удосконалення активізації підтримки та стратегії інноваційного розвитку малого підприємництва в Україні;
 • визначення державної ролі у фінансово-кредитній підтримці інноваційного розвитку вітчизняного підприємництва в умовах євроінтеграційних процесів;
 • окреслення зарубіжного досвіду використання ефективних інструментів стимулювання інноваційного розвитку малого підприємництва, де значна увага при цьому приділяється саме фінансовим питанням та кредитним інструментам;
 • проведення моніторингу інноваційної діяльності малих вітчизняних підприємницьких структур в областях України;
 • розкриття взаємодії фінансово-кредитних інструментів у рамках функціонування малого підприємництва та визначення напрямів взаємозалежності динаміки його розвитку в Україні;
 • удосконалення використання інструментарію фінансово-кредитного регулювання малих підприємницьких структур в Україні.

Стажування та підвищення кваліфікації

 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника у 2015-2016 н.р. (прослухано курс лекцій, проведено обговорення актуальних проблем педагогіки Вищої школи, успішно складено заліки, підготовлено та захищено курсову роботу).
 • Стажування без відриву від основного місця роботи в Стрийській міській раді м. Стрий з 19.10.2017 р. по 19.12.2017 р.
 • Стажування – Сертифікат про участь у роботі наукової конференції, проведеної у країні, що входить до ЄС "Restructuring Management. Development and Efficiency in the Face of Changes", Krynica-Zdroj, Poland, 17-20 жовтня 2018 р.
 • Стажування – Сертифікат про участь у роботі наукової конференції, проведеної у країні, що входить до ЄС "Innowacyjna edukacja jako skladowa inteligentnego miasta", Katowice, Poland, 15-16 вересня 2016 р.

Наукові профілі

 • ORCID: 0000-0003-1283-6844
 • ResearcherID: 4390-2017

Навчальна робота

Лекційні курси

 • Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансовий ринок

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 • Електронний навчально-методичний комплекс «Ринок фінансових послуг» (Лапішко М.Л., Данилків Х.П., Гембарська Н.Є.) Сертифікат №03433. Номер та дата реєстрації Е41-226-74/2020 від 08.10.2020р.
 • Електронний навчально-методичний комплекс «Фінансові технології» (Кльоба Л.Г., Тринчук В.В., Щербан О.Я., Данилків Х.П.) Сертифікат №02925. Номер та дата реєстрації Е41-223-63/2019 від 30.08.2019р.
 • Електронний навчально-методичний комплекс «Фінанси підприємства» (Данилків Х.П., Фаринович І.В.). Сертифікат №02391. Номер та дата реєстрації Е41-223-49/2018 від 21.06.2018р.
 • Електронний навчально-методичний комплекс «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» (Горбова Х.В., Данилків Х.П., Фаринович І.В.) Сертифікат №02389. Номер та дата реєстрації Е41-223-47/2018 від 21.06.2018р.
 • Електронний навчально-методичний комплекс «Фінансовий аналіз» (Данилків Х.П., Хома І.Б., Фаринович І.В.) Сертифікат №02393. Номер та дата реєстрації Е41-223-51/2018 від 21.06.2018р.
 • Електронний навчально-методичний комплекс «Фінансовий ринок» (Данилків Х.П., Горбова Х.В., Кльоба Л.Г.). Сертифікат №02392. Номер та дата реєстрації Е41-223-50/2018 від 21.06.2018р.
 • Електронний навчально-методичний комплекс «Управління фінансовими ризиками» (Кльоба Л.Г., Данилків Х.П., Щербан О.Я.) Сертифікат №02413. Номер та дата реєстрації Е41-223-54/2018 від 18.07.2018р.

Нагороди та відзнаки

 • Президією Комітету з Державних премій України, в галузі науки і техніки призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених (10 червня 2020 р.)
 • Нагороджена дипломом обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (11 липня 2016 р.)
 • Нагороджена дипломом Ректора Національного університету «Львівська політехніка» «Кращий молодий науковець року» (2015 р.)

Професійна діяльність

Національний університет "Львівська політехніка"

 • 18.02.2015 – 27.06.2015 – асистент кафедри обліку і аналізу;
 • 01.09.2015 – 30.07.2016 – асистент кафедри фінансів;
 • 01.09.2016 – 31.07.2017 – асистент кафедри фінансів, обліку і аналізу;
 • 01.09.2017 – 30.06.2018 – старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізу;
 • 03.09.2018 – 27.06.2019 – старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізу;
 • 02.09.2019 – 30.09.2020 – старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізу;
 • 30.09.2020 – 31.08.2021 – доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу.

Додаткові відомості

 • Заступник завідувача кафедри фінансів, обліку і аналізу

Основні публікації

Монографії

 • Khrystyna P. Danylkiv, Nataliia Ye. Hembarska, Khrystyna V. Gorbova. Concept of own pedagogical activity in higher education. Vzdelávanie a spoločnosť V. Prešovskej univerzity v Prešove, Slovensko. 2020. – 452 р. (Р. 186-196).
 • Khrystyna P. Danylkiv, Nataliia Ye. Hembarska, Khrystyna V. Gorbova. Social responsibility for business as an integrated sustainable development. Theoretical and applied aspects of sustainable development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograph 33. Katowice School of Technology, 2020. – 229 p. (P. 5-11).
 • Nataliia Hembarska, Khrystyna Danylkiv, Iryna Farynovych. Modern methods of receivables management: ways to reduce the risk of bad debts. Digital economy and digital society. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograph 22. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. – 336 p. (P. 7-13).
 • Khrystyna Danylkiv, Khrystyna Gorbova. Comprehensive assessment of financial condition of enterprise on the basis of performance reporting: calculated approach. Іnnovation technologies in economy and society. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 20. Za tekst, odwołania, materiały i ilustracje odpowiadają autorzy Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice, 2018. – 345 p. (P. 25-44).
 • Krystina P. Danylkiv. Financial and credit instruments innovation on of small business structure in Ukraine Innowacyjne instrumenty fi nansowe i kredytowe w małych strukturach biznesowych na Ukrainie. Іnnowacyjna edukacja jako składowa inteligentnego miasta, Za tekst, odwołania, materiały i ilustracje odpowiadają autorzy Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2017. – 140 p. (P. 11-23).
 • Galina Myskiv, Khrystyna Danylkiv. Conceptual bases and strategic directions of Ukraine credit market development / Galina Myskiv, Khrystyna Danylkiv. Modelling of the mechanisms to restore the national economy: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Wieslaw Olszewski, Svitlana Hrynkevych]. – Vol. 3. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2017. – 264 p. (P.188-209).

Статті

 • Kh.P. Danylkiv, N.Ye. Hembarska, V.Ya. Havran, I.I. Hrybyk. Economic and mathematical modeling of the efficiency estimation of current use assets through correlation and regression approach. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». – 2020. – Т. 4, № 1. – С. 1-10.
 • Khrystyna P. Danylkiv, Nataliia Ye. Hembarska, Khrystyna V. Gorbova. Disclosure of Off-Balance Sheet Accounting Data in the Enterprise’s Financial Statements. Облік і фінанси. – 2020. – №2 (88). – С. 12-17.
 • Khrystyna P. Danylkiv, Khrystyna V. Gorbova. Application of ABC and XYZ-analysis to optimize receivables (on the example of «Komunpostach» LLC). Інноваційна економіка. – 2020. – №1-2. – С. 59-64.
 • Данилків Х. П., Гавран В.Я., Гавран М. І., Грондскі. Managing Finances of Wholesale and Retail Trading Enterprises. Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2019. – № 910, вип. 6. – С. 81–89.
 • Х. П. Данилків, Х. В. Горбова. Дослідження якості страхового портфеля АСК «ІНГО Україна». Науковий вісник НЛТУ України. Серія Економічна. 2019, т. 29, № 5. С. 42–46.
 • Гембарська Наталія Євгеніївна, Данилків Христина Петрівна, Фаринович Ірина Володимирівна. Податкова оптимізація на підприємстві: сутність та організаційні заходи. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 8(52), ч. 1 – С. 33-38.
 • Farynovych I., Danylkiv Kh., Havran V. Peculiarities of the corporate culture development and its influence on the labour activity motivation of personnel. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління» Вип. 4. – 2019. – C. 129-135.
 • Iryna V. Farynovych, Khrystyna P. Danylkiv, Nataliia Y. Hembarska. Factors influence on the efficiency of management of the municipal enterprises, Ефективна економіка. – 2019. – Вип. 11. Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7419 (Accessed 02 Dec 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.67
 • Данилків Х. П., Горбова Х. В., Побурко О. Я. Інноваційний розвиток транспортної системи України. Науковий вісник НЛТУ України. Серія Економічна. 2018, т. 28, № 4. С. 31–35.
 • Добош Н. М., Данилків Х. П., Гориславець П. А. Формування доходів об'єднаних територіальних громад в умовах удосконалення податкового законодавства. Науковий вісник НЛТУ України. Серія Економічна. 2018, т. 28, № 4. С. 46– 51.
 • Лапішко М.Л., Данилків Х. П., Добош Н. М. Іmmatious-automatic simulation of processes in insurance activities. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 2, № 25 (2018). – с. 226-235. (Web of Science).
 • Nazar Dobosh, Khrystyna Danylkiv. Formation of investment potential of insurance companies within the insurance market of Ukraine. World of Real Estate Journal. 18 September 2018. Publication of issu no.106 (4). P. 5-12.
 • Данилків Х. П. Державна фінансово-кредитна підтримка інноваційного розвитку малого підприємництва в умовах євроінтеграційних процесів / Х. П. Данилків // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 3. – С. 278-283.
 • Данилків Х. П. Еволюційний розвиток поглядів вчених на поняття «інновація» / Х. П. Данилків // Молодий вчений. – 2015. – №2(17). – С. 1028-1031.
 • Данылкив К. П. Пути адаптации зарубежного опыта использования финансово-кредитных инструментов инновационного развития малых предприятий в условиях национальной экономики / К. П. Данылкив // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – Москва, 2015. – №16(250). – С. 16-26.
 • Данылкив К. П. Теоретические основы исследования финансово-кредитного регулирования инновационного развития в современной рыночной экономике // Современные технологии управления, 2015. – №4(52). – ISSN 2226-9339.
 • Данылкив К. П. Анализ деятельности инновационно активных малых предприятийв Львовской области / К. П. Данылкив // Журнал «Научное обозрение». – Москва, 2015. – №19. – С. 265-273.
 • Данилків Х. П. Оцінювання регіонального розвитку малого підприємництва в Україні / Х. П. Данилків // Світ фінансів. – 2015. – №2(43). – С. 164-173.

Конференції

 • Danylkiv K. Digital competences as a condition of formation of human capital quality. Бизнес. Образование. Экономика : Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2 апреля 2020 г. : сб. ст. В 2 ч. / редкол.: В. В. Манкевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Институт бизнеса БГУ, 2020. – Ч. 1. – 40-43 с.
 • Danylkiv Kh.P. Benefits and disadvantages of using blockchain technologies in business. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 28 квітня 2020 року. Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С. – 2020. – С. 32-33.
 • Danylkiv K.P. ANALYTICAL PROVISION OF ACTIVITIES OF SMALL ENTERPRISE STRUCTURES. Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 березня 2019 р. Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – с. 378-382.
 • Danylkiv K.P. INNOVATIVE POTENTIAL FOR SMALL ENTERPRISE STRUCTURES: EVALUATION AND RESERVES FOR IMPROVING THEIR EFFICIENCY. Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2019 року / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 140-144 с.
 • Danylkiv K.P. STIMULATION OF INVESTMENT AND INNOVATION DEVELOPMENT OF SMALL DOMESTIC BUSINESS STRUCTURES. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: збірник тез доповідей І міжнародної науково-практичної конференції присвячена 60-ти річчю ХНТУ, 25-26 квітня 2019 р. – Херсон, 2019. – с. 26-29.
 • Danylkiv K.P. FINANCIAL-CREDIT INSTRUMENTS INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISE STRUCTURES IN UKRAINE. Фінансово-кредитні системи в умовах зміни ділових циклів: тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 травня 2019 року. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2019. – 81-84 с.
 • Danylkiv K.P. DEVELOPMENT OF NON-BANK FINANCIAL INTERMEDIATION IN THE FINANCIAL SERVICES MARKET IN UKRAINE 2nd International Scientific Conference – Informational and Innovation Technologies in the XXI Century. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Poland, 23-24 września, 2019. – с. 40-41.
 • Khrystyna Р. Danylkiv. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF FOXTROT LLC ON THE EXAMPLE OF QUEUING SYSTEM. Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 01 листопада 2019 р. Полтава: РВВ ПДАА, – 2019. – с. 107-110.
 • Горбова Х. В., Данилків Х. П. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ. Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ХIV науково-практичної конференції, 17-20 квітня 2018 року / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – 2018. – 55-57 с.
 • Данилків Х. П. АНАЛІЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИКІВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ. Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ХIV науково-практичної конференції, 17-20 квітня 2018 року / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – 2018. – 57-60 с.
 • Danylkiv Khrystyna, Gorbova Khrystyna. ANALYTICAL REVIEW OF THE MARKET NON-BANK FINANCIAL SERVICES UKRAINE FOR THE YEAR 2017. Międzynarodową konferencję naukową – technologie informacyjne i innowacyjne w XXI wieku, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Poland, 20-22 września, 2018. – с. 25-26.
 • Danylkiv Khrystyna. MAIN TENDENCIES OF THE FOREIGN EXCHANGE MARKET OF UKRAINE. Międzynarodową konferencję naukową – technologie informacyjne i innowacyjne w XXI wieku, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Poland, 20-22 września, 2018. – с. 40-41.
 • Danylkiv Khrystyna, Gorbova Khrystyna. Governing knowledge globally: development of the information society and higher education in the age of globalisation. Międzynarodową konferencję naukową – wpływ edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego na rozwój społeczeństwa informacyjnego, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Poland, 14 - 15 września, 2017. – с. 32-35.
 • Данилків Х. Сучасні тенденції функціонування ринку облігацій в Україні / Х. Данилків // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні. ХІІ Науково-практична конференція, (м. Львів, 27-31 березня 2017 року.) – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» Інститут підприємництва та перспективних технологій – 73-75 с.
 • Danylkiv K.P. Тheoretical approaches to managing financial stability of the enterprise // Problems of development modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. - EDEX, Madrid, España, 2016. – P. 195-199.
 • Danylkiv K.P. Теоретичні підходи економічної сутності оборотних активів підприємства // Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. – Midas S.A., Thessaloniki, Greece, 2016. – P. 136-139
 • Danylkiv K.P. Diagnostics of Financial Enterprises Small Business in Ukraine // Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles. - Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE. 2016. – P. 164-168.
 • Danylkiv K.P. Тhe theoretical basis of research innovation activity in the modern market economy // Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2016. - P. 112-117.
 • Danylkiv K.P. Problems and Prospects of Financing Small and Medium Business in Ukraine // Economics, management, law: realities and perspectives: Collection of scientific articles. – Les Editions L’Originale, Paris, France, 2016. – P. 162-165.
 • Danylkiv K.P. Socio-Economic Effects of Innovation Activity at Industrial Enterprises of Ukraine // «Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development»: Collection of scientific articles. - Edizioni Magi, Roma, Italia. 2016. – P. 282-286.
 • Данылкив К.П. Диагностика инновационной активности предприятий малого бизнеса в Украине // Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. – "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016. – 167-170 рр.
 • Данилків Х. Вплив банківської системи на інноваційний розвиток малого підприємництва в Україні / Х. Данилків // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні. ХІІ Науково-практична конференція, (м. Львів, 4-8 квітня 2016 року.) – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» Інститут підприємництва та перспективних технологій.
 • Danylkiv Khrystyna, Gorbova Khrystyna. Trendy malego biznesu na Ukrainie w okresie nieproporcjonalnosci wzrostu gospodarczego / Khrystyna Danylkiv, Khrystyna Gorbova // Innowacyjna edukacia jako skladowa inteligentnego miasta. Miedzynarodowej konferencij naukowej (Poland, 15-16 wrzesnia 2016 r.) – Poland, Wyzsza Szkola Techniczna w Katowicach.
 • Данилків Х. Державне регулювання інноваційного розвитку малих підприємницьких структур в умовах інформаційного суспільства. Інформаційне суспільство: тенденції регіонального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції ISRDT-2016, 20–21 вересня 2016 року / Національний університет «Львівська політехніка», Інститут підприємництва та перспективних технологій, Інститут гуманітарних та соціальних наук, Жешувський університет, Факультет економіки. – Львів : Видавництво «Редакція «УП», 2016. – с. 23-25.
 • Данилків Х. Інфраструктура підтримки інноваційного розвитку малих підприємницьких структур / Х. Данилків // Розвиток національної економіки: теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Івано-Франківськ, 3-4 квітня 2015 р.). – Івано-Франківськ, 2015. – С. 80-81.
 • Danylkiv K. P. Evaluation of regional development of small business in Ukraine // Economics, Management, Law: current state and perspectives of development: Collection of scientific articles. – Thorpe Bowker. Melbourne. Australia. 2015. P. 183-189.
 • Danylkiv K. P. A role of bank crediting in innovative development of small enterprise of Ukraine // Prospects of economic development in the global crisis: Collection of scientific articles. – Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2015. – Р. 231-234.

Видання навчально-методичної літератури

 • Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.03050801 «Фінанси і кредит» / Укл.: Х.В. Горбова, Х.П. Данилків та В.Л. Шкільна / – Львів : Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 11 с. Реєстраційний номер – 7155 від 29.12.2016р.
 • Виробнича практика: Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / Укл.: М.Л. Лапішко, П.А. Гориславець, Л.Г. Кльоба, Х.В. Горбова, Н.М. Добош, В.Б. Дзьоба, Х. П. Данилків / – Львів : Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 18 с. Реєстраційний номер – 7803 від 02.11.2017р.
 • Державний екзамен: Методичні рекомендації до державного екзамену з нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / Укл.: П.А. Гориславець, Л.Г. Кльоба, Х.В. Горбова, Н.М. Добош, В.Б. Дзьоба, Х. П. Данилків / – Львів : Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 43 с. Реєстраційний номер – 7804 від 02.11.2017р.
 • Казначейська справа: Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи навчальної дисципліни «Казначейська справа» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» / Укл.: Х. П. Данилків / – Львів : Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 45 с. Реєстраційний номер – 7805 від 02.11.2017р.
 • Фінансовий аналіз: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» / Укл:. І.Б. Хома, Х.В. Горбова, Х.П. Данилків – Львів: Видавничий центр кафедри фінансів, обліку і аналізу Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 16 с. Реєстраційний номер – 7806 від 02.11.2017р.
 • Фінансовий аналіз: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» // Укл.: І.Б. Хома, Х.В. Горбова, Х.П. Данилків. – Львів: Видавничий центр кафедри фінансів, обліку і аналізу Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 64 с. Реєстраційний номер – 7807 від 02.11.2017р.
 • Фундаментальний та технічний аналіз фондового ринку: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи навчальної дисципліни «Фундаментальний та технічний аналіз фондового ринку» для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл.: Х. П. Данилків, Н.М. Добош / – Львів : Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – 50 с. Реєстраційний номер – 8480 від 03.12.2018р.
 • Фундаментальний та технічний аналіз фондового ринку: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи навчальної дисципліни «Фундаментальний та технічний аналіз фондового ринку» для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл.: Х.П. Данилків, І.В. Фаринович, Н.Є. Гембарська / – Львів : Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2019. – 19 с. Реєстраційний номер – 8970 від 23.10.2019р.
 • Фінансовий менеджмент: Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл.: Г.О. Партин, П.А. Гориславець, Х. П. Данилків та К.Ф. Телюк / – Львів : Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2019. – 60 с. Реєстраційний номер – 8969 від 23.10.2019р.
 • Податкова система: Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів денної/заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл.: Н. Є. Гембарська, Х. П. Данилків / – Львів : Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2019. – 29 с. Реєстраційний номер – 8968 від 23.10.2019р.
 • Бухгалтерська звітність підприємства: методичні вказівки та завдання до виконання обов’язкових індивідуальних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» (денної форми навчання) / Укл.: Н.Є. Гембарська, І.М.Васькович, Х.П.Данилків / – Львів: Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2020. – 25 с.
 • Бюджетна система: Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи навчальної дисципліни «Бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл.: І.В. Фаринович, Х.П. Данилків, П.А. Гориславець / – Львів : Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2020. – 40 с.

Конспект лекцій

 • Фінанси підприємств: Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл.: І. В. Фаринович та Х. П. Данилків / – Львів : Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – 107 с. Реєстраційний номер – 8477 від 03.12.2018р.


Кафедра фінансів (ІППТ) Інститут підприємництва та перспективних технологій