Данилків Христина Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Данилків Христина Петрівна
Danylkiv.jpg
Alma mater Львівський національний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 2011 р.
Спеціальність "Фінанси і кредит"
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 26.02.2015 р.
Поточне місце роботи асистент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2015 - дотепер - асистент кафедри фінансів


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Казначейська справа 2. Ринок фінансових послуг 3. Фінансовий ринок 4. Фінанси підприємств 5. Фінанси

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • "Фінансово-кредитні інструменти інноваційного розвитку малого підприємництва в Україні", 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (2014 р.)


Основні публікації

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

Упродовж останніх 5 років опубліковано 3 монографії, 35 статей у фахових виданнях, 17 тез наукових конференцій. Зокрема у 2015 р. опубліковано такі статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях:

 1. Danylkiv K.P. Evaluation of regional development of small business in Ukraine // Economics, Management, Law: current state and perspectives of development: Collection of scientific articles. – Thorpe Bowker. Melbourne. Australia. 2015. P. 183-189.
 2. Danylkiv K.P. A role of bank crediting in innovative development of small enterprise of Ukraine // Prospects of economic development in the global crisis: Collection of scientific articles. – Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2015. – Р.231-234.
 3. Данылкив К. П. Динамика инновационно активных малых предприятий Львовской области / К. П. Данылкив // Научное обозрение. – Москва, 2015. – №19.
 4. Данылкив К.П. Теоретические основы исследования финансово-кредитного регулирования инновационного развития в современной рыночной экономике // Современные технологии управления, 2015. – №4(52). – ISSN 2226-9339. - Режим доступа к журн.: http://sovman.ru
 5. Данылкив К. П. Пути адаптации зарубежного опыта использования финансово-кредитных инструментов инновационного развития малых предприятий в условиях национальной экономики / К. П. Данылкив // Финансовая аналітика: проблеми ы решения. – Москва, 2015. – №16(250). – С. 16-26.
 6. Данилків Х. П. Еволюційний розвиток поглядів вчених на поняття «інновація» / Х. П. Данилків // Молодий вчений. – 2015. – №2(17). – С. 1028-1031.
 7. Данилків Х. П. Державна фінансово-кредитна підтримка інноваційного розвитку малого підприємництва в умовах євроінтеграційних процесів / Х. П. Данилків // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 3. – С. 278-283.
 8. Данилків Х. П. Вплив фінансово-кредитних інструментів на інноваційний розвиток малого підприємництва в Україні / Х. П. Данилків // Wirtschaft und management: probleme der wissenschaft und praxis: sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – P. 40-45.
 9. Данилків Х. Економічна сутність та роль малого підприємництва в умовах розвитку ринкової економіки. / Х. Данилків // Формування ринкової економіки в Україні. – 2013. – Вип. 29. Ч. 1. – С. 126-133.
 10. Данылкив К. П. Франчайзинг как альтернатива для развития малого бизнеса в Украине / К. П. Данылкив // Финансовая аналитика : Научно-практический и информационно-аналитический сборник. – Москва, 2013. – № 44(182). – С. 52-57.
 11. Krystina P. Danylkiv. Theoretical and Methodological Aspects of the Essence of Innovation in the Context of Modern Approaches / K. P. Danylkiv // International Association of Organizational Innovation: THE INTERNATIONAL JOURNAL of ORGANIZATIONAL INNOVATION. – USA, 2013. – V. 6. – № 2. – Р. 26-33.
 12. Данилків Х. П. Стратегічні орієнтири трансформації державної інноваційної політики в Україні / Х. П. Данилків // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 9. – С. 103-107.
 13. Данилків Х. Структура та динаміка інноваційної діяльності вітчизняних фірм / Х. Данилків // Формування ринкової економіки в Україні. – 2012. – Вип. 26. Ч. 1. – С. 139-146.
 14. Данилків Х. П. Інноваційна активність промислових підприємств / Х. П. Данилків // Економічний форум. – 2012. – № 3. – С. 281-286.
 15. Данилків Х. П. Інституційно-економічне середовище інноваційної поведінки фірм / / Я. Б. Дропа, Х. Данилків Х. П. Данилків // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 146-151.
 16. Данилків Х. П. Перспективи оптимізації фінансово-кредитного забезпечення інноваційних процесів в Україні / / Я. Б. Дропа, Х. Данилків Х. П. Данилків // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2011. – Вип. 45. – С. 79-88.
 17. Данилків Х. П. Роль, динаміка та програми державної підтримки розвитку малого бізнесу в провідних країнах світу / / Я. Б. Дропа, Х. Данилків Х. П. Данилків // Інноваційна економіка. – 2011. – № 6. – С. 39-44.
 18. Данилків Х. П. Основні джерела фінансово-кредитного розвитку малого підприємництва / Я. Б. Дропа, Х. П. Данилків // Економічний простір. – 2011. – № 52/2 – С. 161-173.
 19. Данилків Х. П. Макроекономічний аналіз пільгового кредитування малого бізнесу в Україні / Х. П. Данилків // Вісник науковця : Науково-популярний журнал. – 2011. – № 4. – С. 93-96.
 20. Данилків Х. Державна політика фінансової підтримки малого бізнесу в Україні / Я. Б. Дропа, Х. Данилків // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23. Ч. 1. – С. 188-193.
 21. Х. П. Данилків. Оцінка фінансового забезпечення відтворення основних засобів у Львівській області / Я. Б. Дропа, Х. Данилків // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2010. – Вип. 43. – С. 722-729.

Додаткові відомості

 • Відповідальна за методичну роботу кафедри


Кафедра фінансів (ІППТ) Інститут підприємництва та перспективних технологій