Гіщак Христина Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гіщак Христина Ярославівна
RTEmagicC hischak.jpg.jpg
к.х.н., асистент
Дата народження 23.05.1983 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005 р.
Галузь наукових інтересів Техногенно-екологічна безпека регіону
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Науковий керівник доктор хімічних наук,професор Суберляк Олег Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри хімічної технології переробки пластмас
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи Кафедра безпеки життєдіяльності, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Гіщак Христина Ярославівна — кандидат хімічних наук, асистент Кафедри безпеки життєдіяльності, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

Науково-педагогічна діяльність

Тема кандидатської дисертації — «Сорбційно здатні металовмісні гідрогелі на основі кополімерів полівінілпіролідону [Текст] : дис. канд. хім. наук : 02.00.06 / Гіщак Христина Ярославівна; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л., 2010. — 183 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 161-179.»

Науковий керівник: доктор хімічних наук,професор Суберляк Олег Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри хімічної технології переробки пластмас

Професійний досвід — з 2005 року займається науковою, з 2009 року також педагогічною роботою.

Наукові інтереси

Техногенно-екологічна безпека регіону

Педагогічна діяльність

Лекційні курси

  • Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
  • Безпека життєдіяльності

Вибрані публікації

Автор 18 наукових праць та патентів.

Серед них:

  1. Безпека життєдіяльності : конспект лекцій: для студ. усіхспец. і форм навч. / Марія Петрівна Петрук, Христина Ярославівна Гіщак, Наталя Миронівна Карп’як, Орест Миронович Вахула, Сильвестр Михайлович Мохняк, Нац.ун-т «Львівська політехніка»; За ред. Сильвестр Михайлович Мохняк; Відп. за вип. Христина Ярославівна Гіщак. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. — 223 с. — Бібліогр.: с. 19. — ISBN978-617-607-150-1
  2. Дослідження адсорбції для ПВП-метакрилатних композицій на поверхні металів / Х. Я. Гіщак, О. М. Гриценко, Х. І. Фещур, О. В. Суберляк //Хімія, технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й.Й. Ятчишин. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 431-434. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 667). — Бібліогр.: 6 назв.
  3. Дослідження взаємодії в системі полівінілпіролідон-метакрилат за участю ме­талевої поверхні / О. В. Суберляк, О. М. Гриценко, Х. Я. Гіщак, Х. І. Фещур // XII Українськаконференція з високомолекулярних сполук, 18-21 жовтня 2010, Київ : тези доп. /Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2010. — С. 170.
  4. Дослідження фізико-математичних властивостей металовмісних полівінілпіролідон-(мет)акрилатнихк ополімерів / Х. Я. Гіщак, О. М. Гриценко, Х. І. Фещур // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, 17-18 листопада 2010 р. : тези доп. / Нац.ун-т «Львів. політехніка», Ін-т приклад. математики та фундам. наук. — Л. :Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 106.
  5. Сорбційні характеристики металовмісних гідрогелів на основі полівінілпіролідону /0. М.Гриценко, Х. Я. Гіщак, Н. М. Гнатчук // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, 17-18 листопада 2010 р.: тези доп. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т приклад. математики та фундам. наук. — Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 108.
  6. Спосіб одержання електропровідних графітонаповнених полімерів/ Номер патенту: 85656 | Автори:Суберляк Олег Володимирович, Гриценко Олександр Миколайович, Гіщак ХристинаЯрославівна, Скорохода Володимир Йосипович | Мітки: одержання, електропровідних,спосіб, полімерів, графітонаповнених | Опубліковано: 10.02.2009 | МПК: C08L33/00, C08F 271/00, C01B 31/04...
  7. Спосіб одержання гідрофільних кополімерів/ Номер патенту: 87567 | Автори: Суберляк Олег Володимирович, Гнатчук Наталя Михайлівна, Гриценко Олександр Миколайович, Гіщак Христина Ярославівна | Мітки: кополімерів, одержання, спосіб, гідрофільних |Опубліковано: 10.02.2014 | МПК: C08F 2/00, C08L 33/10

Контакти

пл.Св. Юра, 1, м. Львів, 79013; 3 -й корпус, кімн. 133,

тел.: +38(032)258-25-26