Гірна Ольга Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гірна Ольга Богданівна
Girna 01.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 22 листопада 1979 року
Громадянство Україна
Alma mater Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Дата закінчення 2002 р.
Галузь наукових інтересів Бенчмаркінг у ланцюгу поставок.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри маркетингу і логістики
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Гірна Ольга Богданівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 22 листопада 1979 року

Закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (2002).

Тема дисертації: Формування ланцюга поставок на товарному ринку підприємств нафтохімічної промисловості [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Гірна Ольга Богданівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2005. — 186 арк.: рис., табл.+ 18арк. дод. — арк. 173-186

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри маркетингу і логістики

Досвід роботи: з 2006 р. до тепер працює у Національному університеті «Львівська політехніка». Працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • «Логістика»,
  • «Економіко-математичне моделювання»,
  • «Фінанси підприємства»,
  • «Основи теорії систем та системний аналіз»

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів — Бенчмаркінг у ланцюгу поставок.

Вибрані публікації

Автор понад 40 наукових праць (монографії, наукові статті, тези доповідей) з логістики, маркетингу.

  1. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики [Текст] : монографія / Н. І. Чухрай, О. Б. Гірна. — Л. : Інтелект-Захід, 2007. — 232 с. — Бібліогр.: с. 224-231. — ISBN 966-7597-64-4
  2. Кадри в маркетингу та логістиці [Текст] / Наталія Чухрай, Ядвіга Гаврись, Ольга Гірна ; за наук. ред. проф. Н. Чухрай ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Громад. вища шк. підприємництва та упр. в м. Лодзі, Польща = Kadry w marketingu i logistyce / Natalia Chuchraj, Jadwiga Gawryś, Olga Girna : моногр. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 223 с. : рис., табл. — Парал. тит. арк. пол. мовою. — Бібліогр.: с. 197-206. — 300 экз. — ISBN 978-966-553-881-3
  3. Бенчмаркінг у ланцюгу поставок / О. Б. Гірна, Л. І. Третьякова, О. М. Антоненко // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 30-35. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). — Бібліогр.: 8 назв.
  4. Основи теорії систем і системний аналіз : конспект лекцій для студ. напряму підготов. 6.030601 «Менеджмент» (за проф. спрямуванням «Логістика») / О. Б. Гірна, О. Я. Кобилюх, С. В. Леонова ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 92 с. — Бібліогр.: с. 89-90 (33 назви).
  5. Оптимізація діяльності підприємств на основі упровадження концепцій логістики / О. Б. Гірна, Б. В. Шевців, Л. В. Іванська // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 25-33. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 669). — Бібліогр.: 12 назв.
  6. Пріоритетні напрями розвитку логістики із використанням японського досвіду / О. Б. Гірна, Б. В. Шевців // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIN Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. -С. 83-85. — Бібліогр.: 6 назв.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: ywkryk@lp.edu.ua