Гудз Густав Стефанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гудз Густав Стефанович
Гудз.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 20.11.1938 р.
Місце народження м. Львів
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1960 р.
Спеціальність Експлуатація автомобільного транспорту
Галузь наукових інтересів Дослідження надійності фрикційних вузлів автотранспортних засобів
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1999 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

Гудз Густав Стефанович — український науковець, інженер-механік, доктор технічних наук, професор кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 20 листопада 1938 року у м. Львові.

Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Експлуатація автомобільного транспорту» (1960 р.).

Захистив кандидатську дисертаційну роботу в ЛПІ (1971 р.), докторську дисертаційну роботу у спеціалізованій Вченій раді Харківського державного технічного автомобільно-дорожнього університету за спеціальністю «Автомобілі та трактори» (1998 р.).

З 1960 р. до 1964 р. — інженер підприємств автомобільного транспорту, військової частини.

З 1965 р. до 1968 р. — аспірант кафедри автомобілів ЛПІ,

з 1968 р. — асистент, старший викладач,

з 1976 р. — доцент,

з 1999 р. — професор кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки .

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Новітні автомобільні системи та прогнозування розвитку галузі
 • Технологія виробничих процесів на авторемонтних підприємствах

Наукові інтереси

 • Дослідження надійності та темпе­ратур­них режимів фрикційних вузлів АТЗ методами фізичного та математичного моделювання

Вибрані публікації

Автор понад 170 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких — 3 монографії.

Монографії та навчальні посібники

 1. Генбом Б. Б., Гудз Г. С., Демьянюк В. А., Кизман А. М., Кобылянский В.Н. Вопросы динамики торможения и теории рабочих процессов тормозных систем автомобилей: Монография. — Львов: ИО Вища школа, 1974. — 234с.
 2. Гудз Г.С.Температурные режимы фрикционных узлов автотранспортных средств: Монография. — Харьков: РИО ХГАДТУ, 1997. — 139 с.ISBN5-7763-0108-4
 3. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коляса О. Л., Яворський Я. П. Г93 Тепловий розрахунок автомобільних дискових гальм на типових режимах випробувань: Монографія. — Львів: Ліга-Прес, 2007. — 128 с.ISВN978-966-397-052-9

Статті у журналах і збірниках праць

Тези доповідей

 1. Гудз Г.С., Глобчак М. В., Клипко О. Р. Концептуальні засади моделювання температурних режимів автомобільних гальмових механізмів з вентильовами дисками // Тези доп.7-го Міжнар. симп. українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІЛТД, 2005. — С.188.
 2. Гудз Г.С., Глобчак М. В., Клипко О. Р. Системний підхід до оцінки температурних режимів вентильованих дискових гальм автобусів при випробуваннях ІІ // Тезидоп. 8-го Міжнар. симп. українських інженерів-механіків у Львові. — Львів:КІНПАТРІ ЛТД, 2007. — С. 148.
 3. Гудз Г.С., Височан І. М., Яворський Я. П. Визначення ефективності вентиляційних каналів у дискових гальмах при їх повторно-короткочасних режимах роботи // Тезидоп. 63-ї науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників,аспірантів, студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету. — К., 2007. — С. 390.
 4. Гудз Г.С., Клипко О. Р., Захара Я. І. Вимірювальний комплекс для гальмівих властивостей автобусів // Тези доп. 64-ї науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету. — К., 2008. — С. 427.
 5. Гудз Г.С., Глобчак М. В., Осташук М. М. Зворотна задача теплопровідності у дослідженнях гальмових механізмів // Тези доп. 64-ї науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету. — К., 2008. —С. 428.
 6. Гудз Г.С., Захара Я. І., Клипко О. Р. Особливості зовнішньої параметричної ідентифікації вентильованих дискових гальм автобусів на випробуваннях І та ІІ// Дев’ятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові:Праці. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2009. — С. 257 — 258.
 7. Гудз Г.С., Глобчак М. В., Захара І. Я. Особливості моделювання температурних режимів вентильованих дискових гальм при послідовних гальмуваннях // Тези доп. 65-їнауково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів,студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету.— К., 2009. — С. 389.
 8. Гудз Г.С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й. Принципи побудови теплової моделі гільзи циліндра автомобільного двигуна // Дев’ятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Праці. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2009. — С. 256-257.

Навчально-методичні публікації

Контакти

вул. С. Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 106 (1-ий поверх)
Номер телефону: +38 (032) 258 21-71
E-mail: bkindr@polynet.lviv.ua, ggudz@polynet.lviv.ua