Гриценко Олександр Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гриценко Олександр Миколайович
Гриценко.png
д.т.н., доцент
Дата народження 21 лютого 1975 року.
Місце народження с.Згорани, Любомльський р-н, Волинська обл.
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 р.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2018 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімічної технології переробки пластмас, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка» .

Гриценко Олександр Миколайович — доктор технічних наук, доцент кафедри хімічної технології переробки пластмас, Інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Професійний досвід:

З 1998 р. займається науковою, з 2001 також педагогічною роботою.

Освіта:

 • 1992-1998 р. - навчання у Державному університеті «Львівська політехніка»;
 • 1998-2001р. - навчання в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2013-2016р. - навчання в докторантурі Національного університету «Львівська політехніка».

Професійна діяльність:

 • 2001 - 2003 р. - асистент кафедри хімічної технології переробки пластмас;
 • 2003 - 2005 р.- старший викладач кафедри ХТПП;
 • з 2005 - доцент кафедри ХТПП.

Наукова робота

 • У 2002р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів, тема дисертації: ”Технологічні закономірності синтезу кополімерів на основі полівінілпіролідон-олігомерних композицій в присутності йонів металів змінної валентності». Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор Суберляк Олег Володимирович.
 • У 2018р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів, тема дисертації: ”Наукові основи одержання композиційних металонаповнених кополімерів полівінілпіролідону та їх гідрогелів”. Науковий консультант: доктор хімічних наук, професор Суберляк Олег Володимирович.
 • Наукову роботу здійснює в рамках наукового напрямку кафедри ХТПП «Теоретичні і прикладні аспекти одержання, модифікації, суміщення, переробки функціоналізованих кополімерів і полімерних композитів та вироби (мембрани, оптичні, литтєві, конструкційні, плівкові, клейові, ізоляційні, адгезиви і технологічні рідини) зі спеціальними властивостями».
 • Як виконавець та керівник бере участь у наукових роботах за держбюджетною тематикою кафедри. Активно працює зі студентами, магістрами та аспірантами.

Основні наукові інтереси

 • дослідження закономірностей матричної полімеризації з перенесенням заряду полівінілпіролідон-(мет)акрилатних композицій в присутності йонів металів та на металічній поверхні;
 • синтез та дослідження композиційних металонаповнених кополімерів полівінілпіролідону з (мет)акрилатами та їх гідрогелів;
 • технологічні закономірності одержання плівкових гідрогелевих виробів відцентровим формуванням;

Нагороди, стипендії, гранти

 • Почесна грамота Львівської ОДА (2002р);
 • Дипломи НУ „Львівська політехніка” (2004р., 2010р.);
 • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2005-2006рр.);
 • Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (2006р.);
 • Нагрудний знак НУ «Львівська політехніка» (2019р.);
 • Національна стипендія Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки (2019р.);
 • Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень (2019р.).

Наукові публікації

У науковому доробку Гриценка О.М. понад 140 наукових праць та 11 патентів на винаходи та корисні моделі.

Серед них:

Публікації у наукових виданнях, які цитуються у Scopus та Web of Science:

 1. Grytsenko О. Using the Scheffe’s method in the study of mathematical model of optimization the polymeric hydrogels composite structures / О.Grytsenko, P.Pukach, O.Suberlyak [and others] // Mathematical Modeling and Computing. – 2019. – №6(2). – Р. 258-267.
 2. Bashtyk Y., Electrical elements of the optical systems based on hydrogel - electrochromic polymer composites / Y.Bashtyk , A.Fechan, O.Grytsenko [and others] // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2019. – Vol. 672, iss. 1– P. 150–158.
 3. Grytsenko O. Novel Ni/pHEMA-gr-PVP composites obtained by polymerization with simultaneous metal deposition: structure and properties / O.Grytsenko, I.Gajdos, E.Spišák , V.Krasinskyi , O.Suberlyak // Materials. – 2019. – Vol. 12, iss. 12.
 4. Grytsenko O. Technological features in obtaining highly effective hydrogel dressings for medical purposes / O.Grytsenko, A.Pokhmurska , S.Suberliak [and others] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – № 6/6 (96). – Р. 6–13.
 5. Suberlyak O. Influence of the metal surface of powder filler om the structure and properties of composite materials based on the co-polymers of methacrylates with polyvinylpyrrolidone / O. Suberlyak, O. Grytsenko, Kh. Hischak // Materials Science – 2016. - № 52(2). – Р.155-164.

Колективні монографії:

 1. Moravskyi V. Technology of metallization of powder-like polymers raw materials / V. Moravskyi, I. Dziaman, A. Masyuk, A. Kucherenko, O. Grytsenko, L. Dulebova // Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Monography. Volume II: Kosice, Slovakia: Technical University of Košice, Slovakia, 2018. – P. 175–193.
 2. Grytsenko О. Improved method of centrifugal formation of metal-filled hydrogel films with increased strength / O. Grytsenko, O. Suberlyak, Moravskii V., Pohmurska А., Kh. Bedlovska // Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Monography. Volume V: Lviv: Rastr-7, 2017. – P. 213–230.
 3. Grytsenko О. Development of equipment for the production of hydrogel films by centrifugal molding / O. Grytsenko, T. Jachowicz, O. Suberlyak, V. Krasinskyi // Advanced technologies in designing, engineering and manufacturing research problems. Monography. Lublin, 2015. – Р.29–42.
 4. Grytsenko O. The features of film composite hydrogel materials obtaining technology by centrifugal molding / О. Grytsenko, О. Suberlak, І. Gajdoš, D. Fedasiuk // Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Monography. Volume II: Kosice, 2014. – P. 213–230.

Патенти:

 1. Патент 125201 України на корисну модель; МПК C08L 33/10, C08F 2/04, C08F 4/42, C08F 271/02. Спосіб одержання композиційних металонаповнених гідрофільних кополімерів полівінілпіролідону / О. В. Суберляк, О. М. Гриценко, В. С. Моравський, А. В. Гайдук, Х. М. Бедльовська; заявник і власник НУ «Львівська політехніка». № a 201702859; заявл. 27.03.2017. Опубл. 10.05.2018, Бюл. №9.
 2. Пат. 102991 України на корисну модель; МПК G01L 9/04. Датчик тиску / Суберляк О.В., Гриценко О.М., Олексюк Х.Я., Васильківський І.С. – № u201505656; Заявл. 08.06.2015. Опубл. 25.11.2015, Бюл. № 22.
 3. Патент 109738 України на винахід; МПК C08L 33/10, C08F 2/04, C08F 4/42, C01G 53/00, C08L 39/06. Спосіб одержання композиційних металовмісних гідрофільних кополімерів полівінілпіролідону / Суберляк О.В., Гриценко О.М. Коваль Ю.Б. № а201405437; Заявл. 21.05.2014; Опубл. 25.09.2015, Бюл. № 18.
 4. Патент 106952 України на винахід, МПК С08F271/02, C08L33/10. Установка для відцентрового формування трубчастих виробів з полімерних матеріалів / Суберляк О.В., Гриценко О.М.; заявник і власник НУ «Львівська політехніка». - № а 201314383; заявл. 09.12.2013; опубл. 27.10.2014, Бюл. №20.

Навчально-методична робота

Перелік навчальних дисциплін

 • Теоретичні основи перероблення пластмас;
 • Технологія перероблення термопластів;
 • Технологія перероблення реактопластів і композитів;
 • Технологія формування виробів з пластмас;
 • САПР і конструювання пластмасових виробів та оснащення для їх формування

Одноосібно та у співавторстві з іншими викладачами кафедри опублікував 29 методичних розробок та 2 курси лекцій.

Електронні навчально-методичні комплекси, розміщені у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки:

 1. „Теоретичні основи переробки полімерів” (сертифікат №02083 від 18.12.2017р.);
 2. „Технологія переробки пластмас” (сертифікат №01888 від 12.04.2017р.);
 3. „САПР і конструювання пластмасових виробів та оснащення для їх формування” (сертифікат №02078 від 18.12.2017р.);
 4. „Технологія формування виробів з пластмас” (сертифікат №02082 від 18.12.2017р.);
 5. "Сучасні технологічні процеси перероблення полімерних і композиційних матеріалів. Ч.1";
 6. "Сучасні технологічні процеси перероблення полімерних і композиційних матеріалів. Ч.2"(сертифікат №03092 від 02.01.2020р.)

Відомості про підвищення кваліфікації

 1. НУ «Львівська політехніка», семінар психолого-педагогічних знань, 2003-2004 н.р.
 2. ТзОВ «Ламела» (м.Новояворівськ), 22.09.2008р.-20.10.2008р., за темою: «Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків в межах спеціальності», звіт зі стажування затверджений на засіданні кафедри хімічної технології переробки пластмас».
 3. НУ «Львівська політехніка», підвищення кваліфікації за темою: «Розроблення електронних засобів навчання в середовищі Moodle» 2009р.
 4. НУ «Львівська політехніка», семінар психолого-педагогічних знань, 2010-2011 н.р.
 5. Технічний університет Кошице (Словацька Республіка), 02.10.2018р.-16.10.2018, стажування за міжнародною програмою академічної мобільності «ERASMUS+».
 6. ТзОВ «Ламела» (м.Новояворівськ), 30.10.2018р.-31.12.2018р., за темою: «Ознайомлення з сучасним обладнанням та оснащенням переробки термопластів литтям під тиском» звіт зі стажування затверджений на засіданні кафедри хімічної технології переробки пластмас».
 7. Технічний університет Кошице (Словацька Республіка), 02.09.2019р.-06.09.2019, дослідницьке стажування.

Контакти

пл. св. Юра, 9, Львів-13, 79013; 8-й корпус, кімн. 027

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-97

E-mail: oleksandr.m.grytsenko@lpnu.ua