Григорчак Іван Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Григорчак Іван Іванович
GrygorchakII.jpg
Дата народження 1953 р.
Місце народження м. Заболотів, Івано-Франківської області, Україна
Громадянство Українець
Alma mater Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича
Дата закінчення 1976 р.
Галузь наукових інтересів технології пристроїв молекулярної енергетики та квантової когерентної спінтроніки
Науковий ступінь д.т.н.
Вчене звання професор
Поточне місце роботи професор, завідувач кафедри ПФН


Освіта

У 1976 році закінчив фізичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича.

Професійна діяльність

У 1976 скеровується до Чернівецької філії Інституту проблем матеріалознавства НАН України. Працює в цьому інституті провідним науковим співробітником, завідувачем відділу. В період з 1991 по 1995 роки виїжджав у низку відряджень для проведення наукових досліджень в США, Канаді, Німеччині.

Від 2003 року працює у Національному університеті «Львівська політехніка» на посадах провідного наукового співробітника й професора кафедри інженерного матеріалознавства та прикладної фізики. Керівник лабораторії нанофізики і молекулярної енергетики. З 2010 р. – завідувач кафедри інженерного матеріалознавства та прикладної фізики.

Викладацька діяльність

Викладає навчальні дисципліни: "Фізика", “Імпедансна спектроскопія”, “Фізика і технологія наноструктур”, "Пристрої молекулярної енергетики нового покоління", "Сучасні методи фізичних досліджень".

Наукові інтереси

Наукові інтереси пов’язані з розвиненням наукових основ іоніки бертолідних та супрамолекулярних нанооб’єктів, фізики ієрархічних мультишарових 3D-наноструктур, технології пристроїв молекулярної енергетики та квантової когерентної спінтроніки. Опублікував більше 275 наукових праць, має 38 авторських свідоцтв та патентів України, Російської Федерації, країн Євросоюзу та США. Є автором монографії, двох навчальних посібників, трьох збірників інструкцій до лабораторних робіт. Нагороджений відзнакою Міністерства освіти та науки України «За наукові досягнення».

Наукові ступені та вчені звання

У 1983 році захищає кандидатську дисертацію на тему: "Отримання, фізичні властивості та застосування інтеркальованих напівпровідників групи AIIIBVI”.

У 2004 році – докторську дисертацію на тему: “Розробка фізико-технологічних основ інтеркаляції для модифікування низькорозмірних матеріалів та створення наноструктур молекулярної електроніки”.

Контакти

grygorchak@lp.edu.ua