Грибок Микола Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Грибок Микола Іванович
RTEmagicC ivt Grybok 01.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 25.02.1947 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Алгоритмічні методи вимірювання параметрів скалярних та векторних величин в колах з багатомірною функцією перетворення.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1984 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1989 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».
Державні нагороди медаль ВДНГ СРСР

Грибок Микола Іванович — кандидат технічних наук,доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження 25 лютого 1947 року.

Кандидат технічних наук з 1984 року за спеціальністю 05.11.05 — прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин.

Доцент кафедри Інформаційно-вимірювальні технології з 1989 р.

Основні лекційні курси

 • «Вимірювання електричних і магнітних величин»
 • «Інтелектуальні вимірювальні перетворювачі, прилади та системи»
 • «Метрологія та вимірювання»
 • «Основи метрології та електричних вимірювань»

Нагороди та відзнаки

Bronze VDNH.png медаль ВДНГ СРСР 1984 р.

Напрямки наукової роботи:

Напрям наукових досліджень: Алгоритмічні методи вимірювання параметрів скалярних та векторних величин в колах з багатомірною функцією перетворення.

Практична цінність — результати наукових досліджень впроваджені в експериментальних зразках вимірювачів температури, потужності в звуковому діапазоні частот, а також в серійних приладах А-565, А-566, П779-6,В7-21А, ЦР 7003, ЦК7000.

Вибрані публікації

Наукові публікації: статті та тези наукових конференції — більше 100, авторські свідоцтва — 128.

 1. Грибок М. «Алгоритмічні методи вимірювання параметрів скалярних величин» — Вимірювальна техніка та метрологія, 2001, — № 58.
 2. Грибок М. «Інтелектуальні методи вимірювання параметрів векторних величин» —— Вісник НУ «Львівська політехніка», 2001, — № 415.
 3. Адитивні методи вимірювань в приладах широкого промислового використання / М. Грибок // 8-а Міжнар. конф. «Температура 2003» : Тези доп., 17-19 верес. 2003 р., Львів. — Л.: Ліга-Прес, 2003. — С. 147.
 4. Інтелектуальні методи вимірювання складових потужності зміщенням системи координат : Інстр.до. лаборатор. роботи № 6 з курсу «Інтелект. вимірюв. перетворювачі, прилади та системи» для студ. спец. «Інформ.-вимірюв. техніка» / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; Уклад. М.І. Грибок. — Л. : Вид-воНац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 20 с. — Бібліогр.: — с. 18-19 (25 назв).
 5. Методи вимірювання активної потужності зміщенням системи координат / М.І. Грибок // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2003. — № 475: Автоматика, вимірювання та керування. — С. 142-150. — Бібліогр.: 8 назв.
 6. Mykoła HRYBOK «Measurement of complex resistance parametersby the method of coordinate system displacement on current» —— PAK, 2006, — № 12
 7. Імітаційне моделювання похибок вимірювання параметрів високоомних трикомпонентних комплексних опорів методом зміщення системи координат за струмом / М. І. Грибок, М. Гула // Автоматика, вимірювання та керування : [зб. наук. пр.] / відп. ред.B. Б. Дудикевич. — Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 224-234. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 639). — Бібліогр.: 10 назв.
 8. Імітаційне моделювання похибок вимірювання параметрів високоомних трикомпонентних комплексних опорів методом зміщення системи координат за напругою / М. Грибок, М. Прач // Вимірюв. техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; відп. ред. Б. І.Стадник. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — Вип. 70. — С.31-41. — Бібліогр.: 9 назв.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 708

Тел.: +38 (032) 258-76-14

+38 (032) 258-24-80]