Горбова Христина Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Горбова Христина Володимирівна
Христина паспорт.jpg
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2010 р.
Спеціальність «Фінанси»
Галузь наукових інтересів Проблеми фінансування інвестиційних та інноваційних проектів в Україні
Кваліфікаційний рівень «магістр з економіки та підприємництва».
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 01.03.2013 р.
Поточне місце роботи доцент кафедра фінансів,обліку і аналізу (ІППТ)

Професійна діяльність

 • 2016 - дотепер - доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу
 • 2014 - 2016 - старший викладач кафедри фінансів
 • 2010 - 2014 - асистент кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Інвестування

 1. Gorbova H. Investice do rozvoje vysokych skol / H. Gorbova, N. Levtchuk, V. Margasova, P. Vibluy // Modern Science – Moderni Veda. – Praha. – Ceska Republika. – 2016. – s. 67-72
 2. Горбова Х.В., Віблий П.І., Федак Б.А. Перспективи інвестиційного співробітництва України з Європейським союзом // Науковий вісник: НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014 – Вип. 24.1– С. 197 202.
 3. Горбова Х.В., Віблий П.І. Перспективи інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в Україні // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка» - Львів. – 2013. - №1 – с.60-68.
 4. Горбова Х.В., Віблий П.І., Федак Б.А.Проблеми та перспективи інвестиційного співробітництва України з Європейським Союзом. Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»..-Львів - 2015 – с. 40-41.

2. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

 1. Khrystyna P. Danylkiv, Nataliia Ye. Hembarska, Khrystyna V. Gorbova. Disclosure of Off-Balance Sheet Accounting Data in the Enterprise’s Financial Statements. Облік і фінанси. – 2020. – №2 (88). – С. 12-17.
 2. Khrystyna P. Danylkiv, Khrystyna V. Gorbova. Application of ABC and XYZ-analysis to optimize receivables (on the example of «Komunpostach» LLC). Інноваційна економіка. – 2020. – №1-2. – С. 59-64
 3. Gorbova Khrystyna. Governing knowledge globally: development of the information society and higher education in the age of globalisation / KhrystynaDanylkiv,Khrystyna Gorbova // Wpływ edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego na rozwój społeczeństwa informacyjnego (Poland,14-15 wrzesnia 2017 r.) – Poland, Wyzsza Szkola Techniczna w Katowicach

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

«Економічна ефективність інвестиційної діяльності нафтогазових підприємств в умовах концесії», спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2012 р.

Участь у держбюджетних темах

 • “Формування та розробка інноваційно-інвестиційних стратегій, програм та проектів розвитку виробничо-господарських структур, галузей та регіону” (номер державної реєстрації 0107U002863), з якої дисертант сформулювала методичні засади економічного оцінювання ефективності концесійного проекту. 2011р.

Участь у кафедральних темах

 • “Проблема балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні та приладобудуванні” (номер державної реєстрації 0108U010402), з якої здобувач запропонувала методичні засади регулювання інвестиційного та інноваційного розвитку підприємств і врахування їхнього впливу на операційну діяльність. 2011 р.

Основні публікації за останні 5 років

Підручники та навчальні посібники

 1. ЕНМК «Інвестування» (статус методичної праці, рівноцінної посібнику відповідно до Положення про електронні навчальні видання Львівської політехніки), сертифікат Е41-223-48/2018 від 21.06.2018р
 2. ЕНМК «Фінансовий ринок» (статус методичної праці, рівноцінної посібнику відповідно до Положення про електронні навчальні видання Львівської політехніки), сертифікат Е41-223-50/2018 від 21.06.2018р
 3. ЕНМК «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» (статус методичної праці, рівноцінної посібнику відповідно до Положення про електронні навчальні видання Львівської політехніки), сертифікат Е41-223-47/2018 від 21.06.2018р
 4. ЕНМК «Інвестування» (статус методичної праці, рівноцінної посібнику відповідно до Положення про електронні навчальні видання Львівської політехніки), сертифікат Е41-226-45/2014 №00987.
 5. ЕНМК «Інформаційні системи і технології у фінансах» (статус методичної праці, рівноцінної посібнику відповідно до Положення про електронні навчальні видання Львівської політехніки), сертифікат Е41-226-44/2014 №00870.
 6. ЕНМК «Центральний банк і грошово-кредитна політика» (статус методичної праці, рівноцінної посібнику відповідно до Положення про електронні навчальні видання Львівської політехніки), сертифікат Е41-226-11/2013 №00391.
 7. ЕНМК «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» (статус методичної праці, рівноцінної посібнику відповідно до Положення про електронні навчальні видання Львівської політехніки), сертифікат Е41-226-22/2013 №00419.
 8. ЕНМК «Основи банківської справи та організації фінансово-кредитних установ» (статус методичної праці, рівноцінної посібнику відповідно до Положення про електронні навчальні видання Львівської політехніки), сертифікат Е41-231-215/2013 №00352.
 9. Конспекти лекцій з дисциплін «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Інвестування».

Монографії

 1. Скворцов І.Б., Горбова Х.В., Віблий П.І. Економічна ефективність інвестиційної діяльності підприємств в умовах концесії Монографія. – Львів-Дрогобич: Посвіт. – 2013. – С 196. ISBN 978-966-2763-73-7.
 2. Віблий П.І., Горбова Х.В. Фінансове регулювання інвестиційної діяльності корпоративних структур Монографія. – Дрогобич: Посвіт. – 2014. – С 188. ISBN 978-617-7235-04-09.
 3. Віблий П.І., Горбова Х.В. Економічна ефективність інвестиційної діяльності корпоративних структур: Монографія. – Львів - Сполом, 2015. – 184 с. ISBN 978-966-919-115-1.
 4. Khrystyna Danylkiv, Khrystyna Gorbova. Comprehensive assessment of financial condition of enterprise on the basis of performance reporting: calculated approach. Іnnovation technologies in economy and society. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 20. Za tekst, odwołania, materiały i ilustracje odpowiadają autorzy Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice, 2018. – 345 p. (P. 25-44)
 5. Khrystyna P. Danylkiv, Nataliia Ye. Hembarska, Khrystyna V. Gorbova. Concept of own pedagogical activity in higher education. Vzdelávanie a spoločnosť V. Prešovskej univerzity v Prešove, Slovensko. 2020. – 452 р. (Р. 186-196)
 6. Khrystyna P. Danylkiv, Nataliia Ye. Hembarska, Khrystyna V. Gorbova. Social responsibility for business as an integrated sustainable development. Theoretical and applied aspects of sustainable development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograph 33. Katowice School of Technology, 2020. – 229 p. (P. 5-11)

Публікації у наукових виданнях

 1. Горбова Х.В., Віблий П.І. Фінансування інвестиційних витрат на реалізацію інноваційної діяльності у корпоративному секторі // Науковий вісник: НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23 – 7 – С. 183 – 188.
 2. Горбова Х.В., Віблий П.І. Регулювання акумуляції інвестиційного ресурсу корпоративного сектора за рахунок внутрішніх фінансових джерел // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. - № 749. – С. 128-134.
 3. Горбова Х.В., Віблий П.І., Гринаш Л.П. Розробка методичного підходу оцінювання макроекономічної ефективності інвестиційної діяльності корпоративного сектора // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “ Менеджмент та підприємництво в Украні: етапи становлення і проблеми розвитку ” Львів – 2013. - № 776.- С.221-228.
 4. Горбова Х.В., Віблий П.І. Інструменти підтримки залучення зовнішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності у корпоративному секторі // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів – 2013. - № 767.- С.185-191.
 5. Горбова Х.В., Віблий П.І., Федак Б.А. Перспективи інвестиційного співробітництва України з Європейським союзом // Науковий вісник: НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014 – Вип. 24.1– С. 197 202.
 6. Горбова Х.В., Віблий П.І., Федак Б.А. Перехід до інфляційного таргетування в Україні // Науковий вісник: НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014 – Вип. 24.3 -. 193 – 198.
 7. Горбова Х.В. Проблеми валютного регулювання в Україні / Х.В. Горбова, П.І. Віблий, Б.А Федак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів – 2015. - № 819.- С368-372
 8. Gorbova H. Investice do rozvoje vysokych skol / H. Gorbova, N. Levtchuk, V. Margasova, P. Vibluy // Modern Science – Moderni Veda. – Praha. – Ceska Republika. – 2016. – s. 67-72
 9. Данилків Х. П., Горбова Х. В., Побурко О. Я. Інноваційний розвиток транспортної системи України. Науковий вісник НЛТУ України. Серія Економічна. 2018, т. 28, № 4. С. 31–35
 10. Trynchuk,V., Horyslavets, P., Gorbova K., Zelenitsa, I. Financial ombudsman and its role in the protection of consumers 'rights in the insurance market in Poland Financial and credit activity: problems of theory and practice, 3(26), - 2018. - 268-280
 11. Х. П. Данилків, Х. В. Горбова. Дослідження якості страхового портфеля АСК «ІНГО Україна». Науковий вісник НЛТУ України. Серія Економічна. 2019, т. 29, № 5. С. 42–46
 12. Khrystyna P. Danylkiv, Nataliia Ye. Hembarska, Khrystyna V. Gorbova. Disclosure of Off-Balance Sheet Accounting Data in the Enterprise’s Financial Statements. Облік і фінанси. – 2020. – №2 (88). – С. 12-17.
 13. Khrystyna P. Danylkiv, Khrystyna V. Gorbova. Application of ABC and XYZ-analysis to optimize receivables (on the example of «Komunpostach» LLC). Інноваційна економіка. – 2020. – №1-2. – С. 59-64

Публікації тез доповідей

 1. Горбова Х.В. Залучення зовнішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності у корпоративному секторі // Збірник тез за матеріалами IX науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». – Львів. – 2013. – с.125-128.
 2. Горбова Х.В., Віблий П.І. Оцінювання макроекономічної ефективності інвестиційної діяльності корпорацій // Тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури».-Львів - 2013 – с. 33-35.
 3. Горбова Х.В., Віблий П.І. Акумуляція інвестиційного ресурсу корпоративного сектору // Міжвузівська науково-практична конференція «Інтегроване стратегічне управління: проблеми адміністрування, економічної безпеки та проектної діяльності», 24-26 квітня 2013 р. – Львів. – С.16-18.
 4. Горбова Х.В. Методи економічного оцінювання ефективності нафтогазового підприємства створеного на засадах концесії // Збірник тез за матеріалами Х науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». – Львів. – 2014. – с.99-102.
 5. Горбова Х.В. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності фінансово-промислових груп // Збірник тез за матеріалами Х науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». – Львів. – 2015. – с.78-81.
 6. Gorbova Khrystyna. Trendy malego biznesu na Ukrainie w okresie nieproporcjonalnosci wzrostu gospodarczego / KhrystynaDanylkiv,Khrystyna Gorbova // Innowacyjna edukacia jako skladowa inteligentnego miasta. Miedzynarodowej konferencij naukowej (Poland,15-16 wrzesnia 2016 r.) – Poland, Wyzsza Szkola Techniczna w Katowicach
 7. Горбова Х.В. Джерела інвестиційного забезпечення інформаційних технологій Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційне суспільство: тенденції регіонального розвитку” ( International Scientific and Practical Conference “ Information Society : Regional Development Trends ”, ISRDT -2016) 20-21 вересня 2016р.
 8. Горбова Х.В. Особливості інвестування інноваційної діяльності в Україні / Горбова Х.В. // Збірник тез за матеріалами ХІІ науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». – Львів. – 2016. – с35-36
 9. Gorbova Khrystyna. Governing knowledge globally: development of the information society and higher education in the age of globalisation / KhrystynaDanylkiv,Khrystyna Gorbova // Wpływ edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego na rozwój społeczeństwa informacyjnego (Poland,14-15 wrzesnia 2017 r.) – Poland, Wyzsza Szkola Techniczna w Katowicach
 10. Analytical Review of The Market Non-Bank Financial Services Ukraine for the Year 2017/ KhrystynaDanylkiv,Khrystyna Gorbova // Międzynarodową konferencję naukową – technologie informacyjne i innowacyjne w XXI wieku. (20-22 września, 2018). Poland, Wyzsza Szkola Techniczna w Katowicach. Poland. – 2018. – С. 25-26
 11. Оцінювання рівня розвитку ринку облігацій в Україні / Данилків Х.П. ,Горбова Х.В.// Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ХIV науково-практичної конференції, 17-20 квітня 2018 року, Львів – 2018. – С. 55-57

Науково-методичні праці

 1. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” спеціальності 7.03050801 „Фінанси і кредит / Укл.: Х.В. Горбова, П.І. Віблий, Х.І. Щерба, О.І. Білик, Г.Р. Турок – Львів: Видавничий відділ Навчально-наукового Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 17с.
 2. Інформаційні системи і технології у фінансах : Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для студентів денної та заочної форми навчання базового напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» / Укладач: к.е.н., доц. Ільчук П.Г., к.е.н. Коць О.О., Віблий П.І., Горбова Х.В. - Львів: Видавничий відділ Навчально-наукового Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 16с.
 3. Інформаційні системи і технології у фінансах: Методичні рекомендації і завдання до лабораторних робіт у середовищі інформаційної системи Project Expert для студентів денної та заочної форми навчання базового напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» / Укладачі: к.е.н., доц. Ільчук П.Г., к.е.н. Коць О.О., Віблий П.І., Горбова Х.В., Білик О.І. - Львів: Видавничий відділ Навчально-наукового Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 48с.
 4. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів очної та заочної форми навчання спеціальності “Фінанси” (8.050104) / Укл.: Віблий П.І., Кльоба Л.Г., Похильченко О.А., Кащишин В.М., Желізняк Р.Й., Горбова Х.В. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2011. – 14 с.
 5. Конспект лекцій з дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” / Укладачі: Щерба Х.І., Білик О.І., Горбова Х.В., Вермінська О.М. -Львів: Видавничий відділ Навчально-наукового Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 71с.
 6. Інвестування: Методичні рекомендації і завдання до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання базового напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» / Укладачі: к.е.н. Горбова Х.В., к.е.н. Віблий П.І., Шкільна В.Л. -Львів: Видавничий відділ Навчально-наукового Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 71с.
 7. Конспект лекцій з дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” спеціальності 7.03050801 „Фінанси і кредит” / Укладачі: Укл.: Х.В. Горбова, М.Я. Рупняк, П.І. Віблий, О.І. Білик – Львів: Видавничий відділ Навчально-наукового Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 60с.
 8. Інвестування: Методичні рекомендації і завдання до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання базового напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» / Укладачі: к.е.н. Горбова Х.В., к.е.н. Віблий П.І., Кобилецька О.І. - Львів: Видавничий відділ Навчально-наукового Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2015. – 42с.
 9. Конспекту лекцій з дисципліни «Інвестування» для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”» / Укладачі: Х.В. Горбова, П.І. Віблий. – Львів: Видавничий відділ Навчально-наукового Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2015. – 76с.
 10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» / Укладачі: І.Б. Хома, Х.В. Горбова, Х.П. Данилків – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – 64 с.(7807)
 11. Фінансовий аналіз: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» / Укладачі: І.Б. Хома, Х.В. Горбова, Х.П. Данилків – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – 16 с. (7806)
 12. Виробнича практика: Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / Укладачі: М.Л. Лапішко, П.А. Гориславець, Л.Г. Кльоба та інші, всього 7 осіб. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – 18 с. (7803)
 13. Державний екзамен: Методичні рекомендації до державного екзамену з нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / Укладачі: П.А. Гориславець, Л.Г. Кльоба, Х.В. Горбовата інші, всього 6 осіб – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – 43 с. (7804)
 14. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Методичні вказівки до контрольної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” денної та заочної форми навчання / Укладачі: к.е.н. Горбова Х.В., к.е.н. Данилків Х.П., Шкільна В.Л. - Львів: Видавничий відділ Навчально-наукового Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 11с. (7154)
 15. Фінанси інноваційного підприємства: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” спеціальності 7.07000200 «Фінанси, банківська справа і страхування» / Укл.: Х.В. Горбова, Н.М. Добош, В.Б. Дзьоба – Львів: Видавничий відділ Навчально-наукового Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – с. 11(7155)

Почесні звання та нагороди

 • Нагороджена дипломом обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (9 серпня 2017 р.)
 • Нагороджена дипломом Національного університету «Львівська політехніка» за ІІІ місце у І етапі Конкурсу монографій, підручників та навчальних посібників. Номінація «Найкраща монографія».

Додаткові відомості

 • Заступник завідувача кафедри фінансів, обліку і аналізу з виховної та профорієнтаційної роботи.