Горбатий Іван Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Горбатий Іван Володимирович
Horbatyi I.V..jpg
д.т.н., доцент, професор кафедри
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1993 р.
Спеціальність Радіотехніка
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник Климаш Михайло Миколайович, доктор технічних наук, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2015 р
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2009 р
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

Горбатий Іван Володимирович — доктор технічних наук, професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірюваннь Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Основні лекційні курси

 • “Технології та протоколи телекомунікаційних систем та мереж”;
 • “Комплексні системи інформаційної безпеки”
 • “Системи інформаційної безпеки”

керує дипломним проектуванням та науковою роботою студентів.

Наукова робота

Тема кандидатської дисертації: “Розробка методів підвищення пропускної здатності телекомунікаційних каналів передавання даних”.

Тема докторської дисертації: “Методи та засоби формування й оброблення сигналів для підвищення ефективності телекомунікаційних систем та мереж передавання даних”


Напрям наукових досліджень

 • підвищення ефективності телекомунікаційних систем та мереж, радіотехнічних систем, зокрема систем дистанційного зондування Землі. Основна тематика – розроблення методів та засобів формування й оброблення сигналів для підвищення ефективності таких систем та мереж.

Публікації

Є автором 124 наукових та 36 навчально-методичних праць, зокрема 2 монографій, 2 навчальних посібників, 71 статті у наукових фахових виданнях, 8 патентів України на винахід.

Вибрані публікації

 • Навчальні посібники:
 1. Горбатий І.В. Телекомунікаційні системи та мережі. Принципи функціонування, технології та протоколи : навчальний посібник / І.В. Горбатий, А.П. Бондарєв. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 336 с.
 2. Горбатий І.В. Технічна експлуатація сучасних комплексів зв’язку : навчальний посібник / І.В. Горбатий, О.В. Тимченко. – Львів : СПОЛОМ, 2006 – 244 с.
 • Монографії:
 1. Горбатий І.В. Системи дистанційного зондування Землі з космосу : монографія / І.В. Горбатий. – Львів : СПОЛОМ, 2011. – 612 с.
 2. Горбатий І.В. Математичні моделі та методи дослідження телекомунікаційних каналів : монографія / І.В. Горбатий. – Львів : СПОЛОМ, 2006. – 156 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Gorbatyy I.V. Optimization of signal-code constructions using the maximum efficiency criterion / I.V. Gorbatyy // Radioelectronics and communications systems. – New York, 2013. – Vol. 56, No. 12. – P. 560–567.
 2. Gorbatyy I.V. Investigation of the technical efficiency of state-of-the-art telecommunication systems and networks with limited bandwidth and signal power / I.V. Gorbatyy // Automatic Control and Computer Sciences. – New York, 2014. – Vol. 48, No. 1, P. 47–55.
 3. Горбатый И.В. Сигнальная эффективность радиотехнических и телекоммуникационных систем и сетей / И.В. Горбатый // Проблемы управления и информатики. – Киев, 2014. – №2. – С. 102–113.
 4. Klymash M.M. Decreasing of error probability in telecommunication access networks by using amplitude modulation of many components / M.M. Klymash, I.V. Gorbatyy // ECONTECHMOD. – Lublin – Rzeszow, 2014. – Vol. 3, No. 1. –P. 55-60.
 5. Горбатий І.В. Амплітудна модуляція багатьох складових / І.В. Горбатий // Зб. наук. пр. (Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України). – Київ, 2009. – Вип. 50. – С. 186–190.
 6. Горбатий І.В. Метод та пристрій для здійснення амплітудної модуляції багатьох складових / І.В. Горбатий // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2009. – №646 : Електроніка. – С. 185–190.
 7. Горбатий І.В. Дослідження інформаційної ефективності амплітудної модуляції багатьох складових / І.В. Горбатий // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2010. – №681 : Електроніка. – С. 191–196.
 8. Горбатий І.В. Адаптивне передавання даних у волоконно-оптичних системах із використанням амплітудної модуляції багатьох складових / І.В. Горбатий // Зб. наук. пр. (Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України). – Київ, 2011. – Вип. 60. – С. 172–181.
 9. Горбатий І.В. Теоретичні дослідження впливу параметрів каналу зв’язку на його пропускну здатність / І.В. Горбатий // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2007. – №591 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 10–15.
 10. Горбатий І.В. Розробка математичної моделі радіоканалу космічний апарат – приймальна станція та її дослідження на прикладі проекту EgypSat-1 / І.В. Горбатий, В.І. Горбатий // Зб. наук. пр. (Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України). – Київ, 2008.– Вип. 46.–С. 162–170.
 11. Горбатий І.В. Проектування наземних інформаційних комплексів систем дистанційного зондування Землі / І.В. Горбатий // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2009. – №651 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 34–39.
 12. Горбатий І.В. Нові різновиди модуляції сигналу в цифрових радіорелейних системах передавання [Електронний ресурс] / І.В. Горбатий // Проблеми телекомунікацій. – Харків, 2013. – №2 (11). – С. 44–55. – Режим доступу до журн. : http://pt.journal.kh.ua/2013/2/1/132_gorbatyy_modulation.pdf/
 13. Горбатий І.В. Теоретичні дослідження ефективності підканалів безпровідних мереж, побудованих на основі технологій LTE / LTE-Advanced, при використанні різних видів модуляції сигналу / І.В. Горбатий // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2015. – №818 : Радіоелектроніка та телекомунікації. – С. 204–210.
 14. Горбатий І.В. Дослідження точності методів визначення спектрів сигналів при здійсненні багатопозиційної імпульсної модуляції [Електронний ресурс] / І.В. Горбатий // Проблеми телекомунікацій. – Харків, 2015. – №2 (17). – С. 12–25. – Режим доступу до журн. : http://pt.journal.kh.ua/2015/2/1/152_gorbatyy_research.pdf/
 15. Горбатий І.В. Дослідження точності теоретичних методів визначення спектрів сигналів при здійсненні низькочастотної модуляції / І. Горбатий // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2015. – №826 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 87–94.

Патенти:

 1. Пат. № 56080 А Україна МПК7 H03Н15/00, H03M3/02. Цифровий фільтр // Тимченко О.В., Горбатий І.В., Дурняк Б.В., Никифорук Б.В., Стрепко І.Т. – №2002108552; Заявл. 28.10.2002; Опубл. 15.04.2003. Бюл. №4.
 2. Пат. № 56081 А Україна МПК7 H03Н15/00, H03M3/02. Цифровий фільтр // Тимченко О.В., Горбатий І.В., Дурняк Б.В., Никифорук Б.В., Стрепко І.Т., – №2002108553; Заявл. 28.10.2002; Опубл. 15.04.2003. Бюл. №4.
 3. Пат. №62369 А Україна МПК7 G01R19/02. Спосіб вимірювання середньоквадратичного значення напруги змінного струму та пристрій для його здійснення // Горбатий І. В. – №2003032170; Заявл.12.03.2003; Опубл. 15.12.2003. Бюл. № 12.
 4. Пат. №66111 А Україна МПК7 Н04В3/40. Спосіб визначення первинної провідності втрат G0 симетричної лінії зв’язку в діапазоні частот від 0 до 50 МГц // Горбатий І. В. – №2003077094; Заявл.28.07.2003; Опубл. 15.04.2004. Бюл. № 4.
 5. Пат. №66141 А Україна МПК7 Н04В3/40. Спосіб визначення первинної провідності втрат G0 симетричної лінії зв’язку на частоті F у діапазоні частот від 0 до 125 МГц // Горбатий І. В. – №2003087323; Заявл.04.08.2003; Опубл. 15.04.2004. Бюл. № 4.
 6. Пат. №66176 А Україна МПК7 Н04В3/40. Спосіб визначення первинної провідності втрат G0 симетричної лінії зв’язку в діапазоні частот від 0 до 125 МГц // Горбатий І. В. - №2003087516; Заявл.11.08.2003; Опубл. 15.04.2004. Бюл. № 4.
 7. Пат. №91942 Україна, МПК (2009) Н04L27/34, Н04L27/20, Н03D3/00, Н04L5/00. Спосіб передавання даних за допомогою інформаційного сигналу, сформованого на основі амплітудної модуляції багатьох складових / І.В. Горбатий. – №а200905785 ; заявл. 5.06.2009 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. №17. – 4 с.
 8. Пат. №91950 Україна, МПК (2009) Н04L27/34, Н04L27/20, Н03D3/00, Н04L5/00. Пристрій для передавання даних за допомогою інформаційного сигналу, сформованого на основі амплітудної модуляції багатьох складових / І.В. Горбатий. – №а200909567 ; заявл. 18.09.2009 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. №17. – 6 с.

Контакти

ІТРЕ, каф. ТРР, 106а. ХІ н.к., тел. 258-21-56 Е-пошта: giv@polynet.lviv.ua