Голомовзий Віктор Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Голомовзий Віктор Миколайович
Дата народження 10 березня 1948 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів методи економічної оцінки ефективності міжнародних перевезень
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Голомовзий Віктор Миколайович — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 10 березня 1948 року

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Економіка і управління підприємством
  • Основи економіки транспорту

Науково-дослідна робота

Коло наукових інтересів: методи економічної оцінки ефективності міжнародних перевезень

Вибрані публікації

  1. Аналіз механізму впливу витрат і ефекту на забезпечення ефективності між­народних перевезень / В. М. Голомовзий, Н. Л. Калиновська // LXV! Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету, 12-14 травня 2010 р. : тези доп. / Нац. транспорт. ун-т. - К., 2010. - С. 414.
  2. Залучення консультантів при здійсненні митного контролю та митного оформлення автотранспортних засобів / А. О. Босак, В. М. Голомовзий, М. Г. Книш // Проектув., вир-во та експлуатація автотранспорт. засобів і поїздів. - 2010. - № 18. - С. 6-12. - Бібліогр.: 7 назв.
  3. Консалтингові рекомендації в управлінні транспортними підприємствами / В. М. Го­ломовзий, О. Ю. Григор'єв, М. Г. Книш // LXV! Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету, 12-14 травня 2010 р. : тези доп. / Нац. транспорт. ун-т. - К., 2010. - С. 413.
  4. Розробка методів економічної оцінки ефективності міжнародних перевезень /B. М. Голомовзий, Н. Л. Калиновська // LXV! Наукова конференція професорсько-ви­кладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету, 12-14 травня 2010 р. : тези доп. / Нац. транспорт. ун-т. - К.,2010. - С. 412.
  5. Розробка організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності між­народних перевезень / В. М. Голомовзий, Н. Л. Калиновська // LXV! Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету, 12-14 травня 2010 р. : тези доп. / Нац. транспорт. ун-т. - К., 2010. - С. 414.
  6. Митне регулювання : Навчальний посібник / Віктор Миколайович Голомовзий, Людмила Архипівна Панкова, Олександр Юрійович Григор'єв, Андрій Остапович Босак . – Львів : Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2004 . – 240 с. : іл. - Бібліогр.: с.199-201 (40 назв.) . – На укр. яз. - ISBN 966-553-344-4 .
  7. Система планування державної митної служби України: проблеми та перспективи в ринкових умовах / А. С. Завербний, В. М. Голомовзий, Н. В. Завербна // Проектув., вир-во та експлуатація автотранспорт. засобів і поїздів. - 2010. - № 18. - С. 99-105. - Бібліогр.: 21 назва.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua