Голембо Вадим Адольфович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Голембо Вадим Адольфович
Golembo.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 2 листопада 1934 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1957 р.
Спеціальність «Автоматичні телемеханічні та електровимірювальні прилади та пристрої»
Галузь наукових інтересів Дослідження децентралізованих колективів автономних агентів-дослідників навколо зон збурень, які викликані природними, техногенними та криміногенними небезпеками, у просторі, часі та за параметрами, що вимірюються.
Кваліфікаційний рівень інженер-радіотехнік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1983 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1989 р
Поточне місце роботи кафедра електронних обчислювальних машин, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».
Сторінка на lp.edu.ua [Персональна сторінка]

Голембо Вадим Адольфович — кандидат технічних наук,доцент кафедри електронних обчислювальних машин, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 2 листопада 1934 року.

Освіта

 • Львівський політехнічний інститут, радіотехнічний факультет, інженер за спеціальністю «Автоматичні телемеханічні та електровимірювальні прилади та пристрої» ,1957;
 • кандидатська дисертація «Аналого-цифрові канали відбору, перетворення і обробки електричних сигналів від п’єзокварцевих та феримагнітних термочутливих елементів», Фізико-механічний інститут ім. Г.М.Карпенко АН УРСР, Львів, 1983.

Професійна діяльність:

 • 1957-1961 — інженер-дослідник КБ «Термоприлад», Львів;
 • 1961-1963 — асистент кафедри «Автоматика і телемеханіка», Львівський політехнічний інститут;
 • 1963-1989 — старший викладач кафедри ЕОМ;
 • з 1989 по даний час — доцент кафедри ЕОМ.

16 років був заступником завідувача кафедри ЕОМ

1988-2006 — відповідальний виконавець ( 1993-1996 рр. — науковий керівник) 8-ми держбюджетних науково-дослідних робіт, які входять в фундаментальну базову наукову тематику університету;

Керує магістерськими та дисертаційними роботами.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «Прикладна теорія цифрових автоматів»,
 • «Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах»,
 • «Комп’ютерні системи»,
 • «Збір, обробка та пересилання інформації в системах моніторингу та взаємодії з реальними об’єктами»

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota LP.JPG.JPG Почесна грамота Львівської політехніки (1994р.)

Почесна грамота Посольства Польської Народної Республіки (1990 р.)

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

 • Дослідження децентралізованих колективів автономних агентів-дослідників навколо зон збурень, які викликані природними, техногенними та криміногенними небезпеками, у просторі, часі та за параметрами, що вимірюються.
 • Геоінформаційні моніторингові системи на основі колективів інтелектуальних агентів-дослідників.
 • Вимірювально-обчислювальні системи та прилади різного призначення, зокрема розробка автономних буйкових станцій для дослідження Світового океану, цифрових п’єзокварцевих термометра з роздільною здатністю 0,0001 С та інших.

Результати наукових досліджень доповідались на багатьох міжнародних конференціях та симпозіумах, зокрема:

 • 6th IMEKO Intern. Symposium, 1993, Belgium;
 • Intern. Conferences «Black Sea 92, 94, 97», Bulgaria;
 • XIII IMEKO World Congress, 1994, Italy;
 • XIV IMEKO WORLD Congress, 1997, Finland;
 • Oceanology International’98 ″ The Global Ocean«, 1998, UK;
 • EUROSENSORS XII, 1998, UK;
 • Intern. Wissenschaftiliches Kolloquium, 1995, 1996, 1998,1999 (Germany),
 • Intern. Conference «MIXDES 98,99» (Польща),
 • XV ІMEKO World Congress, 1999, Japan;
 • Advanced Computer Systems and Networks: ACSN-2003, 2005,2007, Ukraine;
 • NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems(AHS-2007), UK.

Вибрані публікації

Автор більше 220 наукових праць, в т .ч. 1 монографія та 25 авторських свідоцтв та патентів України, зокрема:

 1. Голембо В.А., Котляров В.Л., Швецкий Б.И. Пьезокварцевые аналого-цифровые преобразователи температуры. — Львов: Вища школа, 1977. — 177 с.
 2. Vishenchuk I., Golembo V., Kotlarov V. The ways to improvetechnical performances of the systems for local acquisition ofhydrometeorological and ecological data. — Proc. XIII IMEKO World Congress «Frommeasurement to innovatoin», Vol.3. — Torino, Italy, 1994, — P.2077-2081.
 3. Голембо В.А., Котляров В.Л. Особенности построения измерительно-вычислительных систем для исследования бассейна Черного моря.Proc. International Conference with a Workshop on Regional Co-operation Projectfor Intergrated Research and Monitoring of the Black Sea «Black Sea 94», Varna,Bulgaria. 1994 — p. 3-4
 4. Golembo V., Bochkariov A., Zimmermann K., New Approaches inTemperature Piezoquartz Transducers Improvement: Metrological and Operation Aspects// Proc. On CD-ROM ( ISBN 951-96042-9-4) of XIV IMEKO World Congress «New measurements — challenges and vision», Tampere, Finland, 1-6 June. 1997, — P.1-6.
 5. Golembo V., Kotlarov V., Botchkaryov A. Alternativetechnologies of the marine device engineering //Proc. of Oceanology International 98 «The Global Ocean», Vol 1, Brighton, UK — 1998. — P.287-295.
 6. Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Мотренко А.В., Харитонов С.Ю. Новий підхід до отримання попередньої інформації про концентрацію завислих частинок //Український міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні», — випуск 33, Видавництво «Львівська політехніка», 1998р. — С.117-120.
 7. V.A. Golembo, A.U.Botchkaryov. Approaches to design themultifunctional sensor system for determination of water environmentparameters. Sensors and Actuators A: Physical vol.76. 1999. — P. 305-309.
 8. Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Система розподілених контактних вимірювань на основі автономних мобільних інтелектуальних агентів // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі», 2001, № 437. — С.14-20
 9. Мельник А.О., Голембо В.А.,Бочкарьов О.Ю. Нові принципи побудови вимірювально-обчислювальних мереж на основі інтелектуальних агентів// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2003. — № 492. — с.100-106
 10. Бочкарьов О.Ю. Голембо В.А., Грицуляк Т.О. Параметрична самоорганізація колективу автономних вимірювальних агентів: задача оточення зони збурень// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2004. — № 523. — с.6-15
 11. Бочкарев А.Ю., Голембо В.А. Самоорганизация коллектива мобильных измерительных агентов в задаче распределенных контактных измерений//Искусственный интелект, Институт проблем искусственного интелекта, — Донецк, 2005. — № 3. — с.723-231.
 12. Melnyk A., Golembo V., Bochkaryov A., Multiagent approach tothe distributed autonomous explorations // Proceedings of NASA/ESA Conferenceon Adaptive Hardware and Systems (AHS-2007), Edinburgh, UK, 2007, — p. 606-610.
 13. Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Кусьпісь О.П. Проблема організації переміщення мобільного вимірювального агента у складі розподіленої системи автономних досліджень // Вимірювальна техніка та метрологія, 2007, — №67. — с.78-82
 14. Способи організації переміщення мобільних вимірювальних агентів: підходи до побудови концептуальних моделей / О. Ю. Бочкарьов, В. А. Голембо // Комп’ютерні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. А. О.Мельник. — Л. : Вид-во «Львів. політехніка», 2009. — С.15-20. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 658). — Бібліогр.: 14назв.


Контакти

вул. С.Бандери, 28a, Львів-13, 79013, V навчальний корпус, кім. 503.

Tел.: (032) 258-21-96

E-mail: vgolembo@polynet.lviv.ua

Персональна сторінка

Кафедра електронних обчислювальних машин