Гоголюк Оксана Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гоголюк Оксана Петрівна
RTEmagicC Gogoljuk cr.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 13 жовтня 1977 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Створення математичних моделей електротехнічних систем в сучасних комп’ютерних середовищах
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Стахів Петро Григорович, завідувач кафедри теоретичної та загальної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра теоретичної та загальної електротехніки

Гоголюк Оксана Петрівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної та загальної електротехніки, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Дата народження: 13 жовтня 1977 року

Тема дисертації: Розвиток методів аналізу перехідних процесів електроенергетичних систем на основі використання удосконалення моделей їх елементів: дис... канд. техн. наук: 05.09.05 / Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2004.

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Стахів Петро Григорович, завідувач кафедри теоретичної та загальної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка»

Основні курси

Наукові інтереси

 • Створення математичних моделей електротехнічних систем в сучасних комп’ютерних середовищах

Вибрані публікації

 1. Дослідження електроенергетичних систем на основі діакоптичного підходу та макромоделювання в сучасних комп’ютерних середовищах / О. Гоголюк, Р. Корецький, B. Пташник // Енергетика та системи керування : матеріали I Міжнар. конф. молодих вчен. EPECS-2009, 14-16 трав. 2009, Україна, Львів. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 12-13. — Бібліогр.: 4 назви.
 2. Математичне моделювання лінії електропересилання в сучасних комп’ютерних середовищах / О. П. Гоголюк // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — C. 291-297. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 654). — Бібліогр.: 10 назв.
 3. Modeling of electric power systems based on diakoptic approach and parallel algorithms in modern computer tools / P. Stakhiv, S. Rendzinyak, O. Hoholyuk // Computational problems of electrical engineering : abstr. of X Intern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. -Warsaw, 2009. — P. 11.
 4. Стахів П. Г., Гоголюк О. П. Математичне моделювання низькочастотних перехідних процесів електричних систем//Вісн. нац. ун—ту «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — Львів, 2001.— № 421.— С. 196 — 201.
 5. Stakhiv P. G., Rosolowski E., Hoholyuk O. P. Features of electrical power systems modeling with components described by discrete macromodels in ATP environment// Технічна електродинаміка, тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехніки», Київ, 2002, Ч. 1.— С. 23–28.
 6. Гоголюк О. Математичне моделювання перехідних процесів трифазного силового трансформатора в середовищі Matlab/Simulink //Вісн. нац. ун—ту «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи». —Львів, 2003.— № 479.— С. 50 —57.
 7. Росоловскі Є., Стахів П., Козак Ю., Гоголюк О. Побудова макромоделі си-лового трансформатора//Вісн. нац. ун—ту «Львівська політехніка» «Електро-енергетичні та електромеханічні системи».—Львів, 2003.—№ 485.—С. 131–138.
 8. Stakhiv P., Hoholyuk O. Mathematical models of three—phase power autotransformer and transformer in Matlab/Simulink environment//Przegl№d elektrotechniczny, Vol. 2003, No. 10.— Р. 746–759.
 9. Hoholyuk O.P. Mathematical modeling of electric system transients using Matlab/Simulink//Доп. українсько—польської школи—семінару «Актуальні проблеми теоретичної електротехніки: наука і дидактика».— Львів/Крим—Алушта.—2001.— С. 36–39.
 10. Hoholyuk O. P. A three—phase core—type power transformer mathematical model for low—frequency electric system transient studies//Proceedings of the International Symposium «Modern Electric Power Systems — MEPS’02», Wroclaw, September 11–13, 2002.— Р. 182–185.
 11. Stakhiv P., Hoholyuk O. Mathematical models of three—phase power autotransformer and transformer in Matlab/Simulink environment//Proceedings of XII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, July 6 — 9, Warsaw, Poland, Vol. 1.— Р. 171 — 174.
 12. Stakhiv P., Hoholyuk O. Mathematical modeling of transmission lines transients in Matlab/Simulink environment//Proceedings of V—th International Workshop «Computational Problems of Electrical Engineering», Jazleevets, Ukraine, 2003.— Р. 92.

Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 110

Tел. +38 (032) 258-21-52

E-mail: oph@polynet.lviv.ua