Гнатів Роман Маріянович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
(Перенаправлено з Гнатів Роман Мар'янович)
Перейти до: навігація, пошук
Гнатів Роман Маріянович

(Hnatiw Roman)

Гнатів.jpg
доктор технічних наук
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів Удосконалення методів прогнозування гідравлічних параметрів неусталених потоків.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерних систем, Кафедра гідротехніки та водної інженерії

Гнатів Роман Маріянович — доктор технічних наук, професорКафедра гідротехніки та водної інженерії Інституту будівництва та інженерних систем, Національного університету «Львівська політехніка».

Перелік навчальних дисциплін

 • Інженерні мережі та споруди
 • Захист території від підтоплення та берегоукріплення
 • Прикладна гідромеханіка
 • Гідравліка та інженерна гідрологія

Сфера наукових інтересів:

 • Удосконалення методів прогнозування гідравлічних параметрів неусталених потоків.

Монографії

Напірні потоки зі змінними характеристиками.jpeg
 1. Напірні потоки зі змінними характеристиками: монографія / B. Чернюк, О. Яхно, В. Чернюк, Р. Гнатів //. — Львів. :Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 408 с.Вибрані публікації

 1. Енергоощадне керування напірними потоками рідин уведенням гідродинамічно активних додатків /В. В. Чернюк, О. Г. Гвоздецький, Р. М. Гнатів // 2011. — Т. 13 й. — 3. 43-49. —Бібліогр.: 27 назв
 2. Чернюк В.В., Орел В.І., Гнатів Р.М. Змінювання гідравлічного опору раптових розширень труб додатками поліакриламіду // Вісн. Укр. держ. ун-ту водн. госп-ва та природокорист. Збірник наук. праць. — 2002. — Вип.5(18), ч.5. Гідротехнічні споруди, гідравліка, гідрологія та гідроенергетика. — С.202-209.Н. р.
 3. Гнатів Р.М., Босак М.П. Врахування сил стисливості при нестаціонарній течії рідини по трубопроводах. Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2013. –№ № 755 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля.Автоматизація. –Бібліогр.: 7 назв.
 4. Гнатів Р.М., Тазалова Н.М. Класифікація неусталених рухів рідини. Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». –2013. –№ № 758 : Теплоенергетика.Інженерія довкілля. Автоматизація. –Бібліогр.: 50 назв.
 5. Гнатів Р.М. Розв’язання задач про неусталений рух рідини прямим методом Канторовича за допомогою дисипативної моделі. Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2012. –№ 737: Теплоенергетика. Інженерія довкілля.Автоматизація. –Бібліогр.: 10 назв.
 6. Спосіб окислення забруднень і дезинфекції води та пристрій для його здійснення/ Номер патенту: 28212 | Автори: Гнатів Роман Мар`янович, Вітенько Тетяна Миколаївна, Швед Геннадій Борисович, Молчанов Анатолій Дмитрович, Карпінська Іна Анатоліївна, Чорномаз Наталія Юріївна | Опубліковано: 16.10.2000 | МПК: C02F 1/72
 7. Równania niestacjonarnego przepływu laminarnego cieczy ściśliwej w rurze cylindrycznej /O.M. Jachno, R.M. Hnatiw, I.R. Hnatiw// Nauka i studia.- 2017.-№ 2 (163).-ISSN 1561-6894.-C. 97-102.
 8. Influence of quarrying on the change of longitudinal profiles in the mainstream of the river Stryi /R.M. Gnativ, O.M. Yakhno, I.R. Gnativ// Condact of modern science – 2016, November 30-december 7, 2016.- Volume 16. Technical science, Mechanics.-P. 8-10.
 9. Візуалізація примежового шару за прискореної течії в’язкої рідини в циліндричній трубі/ О.М. Яхно, Р.М. Гнатів, І.Р. Гнатів//“Промислова гідравліка і пневматика”.-2017.- № 1 (55).- С. 41-44 (в межах робочого часу викладача)
 10. Hodnotenie efektu kvality rezného nastroja na tvorbu prachu v procese spracovania dreva / O. Yakhno, O. Machuga, R. Gnativ, I. Gnativ// Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/0826/15 “Výskum rezných mechanizmov v procese spracovania drevnej hmoty”.- 2016.- P. 160-164.
 11. Hodnotenie efektu kvality rezného nastroja na tvorbu prachu v procese spracovania dreva / O. Yakhno, O. Machuga, R. Gnativ, I. Gnativ// Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/0826/15 “Výskum rezných mechanizmov v procese spracovania drevnej hmoty”.- 2016.
 12. Influence of quarrying on the change of longitudinal profiles in the mainstream of the river Stryi /R.M. Gnativ, O.M. Yakhno, I.R. Gnativ// Condact of modern science – 2016, November 30-december 7, 2016.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 103

Тел.: +38 (032) 258-25-14

T-mail:gnativ.roman.m@gmail.com[[Категорія:Кафедра гідротехніки та водної інженерії]