Глобчак Михайло Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Глобчак Михайло Васильович
Глобчак.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 04.10.1951 р.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1978 р.
Спеціальність Автомобілі та трактори
Галузь наукових інтересів Дослідження теплових процесів у вузлах тертя механізмів транспортних засобів
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1994 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1997 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

Глобчак Михайло Васильович — кандидат технічних наук, доцент кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 4 жовтня 1951 року.

Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автомобілі та трактори» (1978 р.).

Голова профбюро Інституту інженерної механіки та транспорту, член президії профкому Національного університету «Львівська політехніка».

Захистив дисертаційну роботу у спеціалізованій Вченій раді Харківського автомобільно-дорожнього інституту за спеціальністю «Автомобілі та трактори» (1994 р.).

З 1979 р. — асистент, з 1997 р. — доцент кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

Педагогічний стаж — 35 років.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Проектування нестандартного обладнання
 • Технологічне обладнання підприємств автомобільного транспорту
 • Організація експлуатації автомобілів

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — дослідження теплових процесів у вузлах тертя механізмів транспортних засобів

Вибрані публікації

Автор понад 130 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких 3 монографії, 1 посібник та 5 патентів на винахід

Монографії та навчальні посібники

 • Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коляса О. Л., Яворський Я. П. Г93 Тепловий розрахунок автомобільних дискових гальм на типових режимах випробувань: Монографія. — Львів: Ліга-Прес, 2007. — 128 с. ISВN978-966-397-052-9
 • Сучасні системи впорскування пального: навч. посіб. / Корецький І.М., Глобчак М.В., Яворський Я.П. — Львів: «Ліга-Прес», 2008. — 188 с. ISBN 978-966-397-096-7
 • Гудз Г.С. Розподіл теплових потоків в елементах дискових гальм автомобілів: моногр. / Г.С. Гудз, М.В. Глобчак, М.М. Осташук. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2014. — 110 с. ISBN 978-966-7585-14-3
 • Гудз Г.С. Комплексна оцінка теплонавантаженості дискових гальм автобусів на тривалих режимах роботи: моногр. / Г.С. Гудз, М.В. Глобчак, О.Р. Клипко. — Львів: Галицька видавнича спілка, 2017. — 124 с. ISBN 978-617-7363-57-5

Статті у журналах і збірниках праць

Тези доповідей

 1. Нікітін М. М., Гудз Г. С., Глобчак М. В. Температурные режимы систем охлаждения двигателей и фрикционных узлов ГМП автопогрузчиков / Тези доповіді наконференції «Славське—91» «Перспективи і проблеми розвитку автобусів,автонавантажувачів та агрегатів». — ЛПІ—Жешувська політехніка. — Львов: ЛПИ,1991. — С.
 2. Гудз Г. С., Глобчак М. В. Розвиток положень класичної теорії робочих процесів у фрикційних вузлах АТЗ / Тези 4-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. — 1999. — С.
 3. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коляса О. Л., Яворський Я. П. Техніко-економічне обгрунтування застосування теплових моделей дискових гальм у конструкторській практиці / Тез. доп. 5-го Міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові. —Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2001. — С.
 4. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Осташук М. М., Яворський Я. П. Обгрунтування застосування дво- і тривимірних теплових моделей дискових гальм / Тези доп. 6-го Міжнар.симп. українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2003. —С.
 5. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Клипко О. Р. Концептуальні засади моделювання температурних режимів автомобільних гальмових механізмів з вентильовами дисками// Тези доп. 7-го Міжнар. симп. українських інженерів-механіків у Львові. —Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2005. — С.188.
 6. Глобчак М.В., Осташук М.М., Яворський Я.П. Порівняльний аналіз можливостей різновимірних теплових моделей автомобільних дискових гальм / Тези доповідей62-гої науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників,аспірантів, студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету. — К., 2006. — С. 275.
 7. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Клипко О. Р. Системний підхід до оцінки температурних режимів вентильованих дискових гальм автобусів при випробуваннях ІІ // Тезидоп. 8-го Міжнар. симп. українських інженерів-механіків у Львові. — Львів:КІНПАТРІ ЛТД, 2007. — С. 148.
 8. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Осташук М. М. Зворотна задача теплопровідності удослідженнях гальмових механізмів // Тези доп. 64-ї науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету. — К., 2008. —С. 428.
 9. Глобчак М. В., Сороківський О. І., Коцюмбас О. Й., Дацюк О. Р. Вплив тюнінга бензинових автомобільних двигунів на довговічність їх деталей / Тези доп. 64-тої науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів,студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету.— К., 2008. — С. 402.
 10. Глобчак М. В., Яворський Я. П., Коцюмбас О. Й. До питання визначення вплив уконструктивних параметрів елементів циліндро-поршневої групи двигунів внутрішнього згоряння на їх температурний режим / Тези доповідей 64-тоїнауково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів,студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету.— К., 2008. — С. 403-404.
 11. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Захара І. Я. Особливості моделювання температурних режимів вентильованих дискових гальм при послідовних гальмуваннях // Тези доп. 65-їнауково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів,студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету.— К., 2009. — С. 389.
 12. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й. Принципи побудови теплової моделі гільзи циліндра автомобільного двигуна // Дев’ятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Праці. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2009. — С. 256-257.
 13. Глобчак М.В., Коцюмбас О.Й. Передумови до математичного моделювання температурних режимів відремонтованих гільз циліндрів / Тези доповідей 65-тоїнауково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів,студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету.— К., 2009. — С. 388.
 14. Глобчак М.В. Звукоізолюючі параметри шаруватих пластин за наявності додаткових дискретних елементів / М.В. Глобчак, Б.М. Дівеєв, А.Г. Смольський // 3-я Міжнародна науково-технічна конференція «Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій»: Тези доповідей. – Львів, КІНПАТРІ ЛТД.- 2012.– С. 116.
 15. Глобчак М.В. Розроблення вимірювального комплексу для дослідження температурного режиму спряження «гільза циліндрів-охолодник» ДВЗ / М.В. Глобчак, Г.С. Гудз, О.Й. Коцюмбас // LXVIII-а наук. конф.проф.-викл. складу відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету України: Тези доповідей. – Київ, 2012. – С. 503.
 16. Глобчак М.В. Теоретико-експериментальне визначення розсіяння енергії у тришарових композитних балках / М.В. Глобчак, І.Б. Бутитер, Б.М. Дівеєв, І.С. Когут, І.В. Коник // Материалы Двенадцатой Международной Промышленной конференции «Эффективность реализации научного и промышленного потенциала в современных условиях». – Славское, 2012. – С. 96–99.
 17. Глобчак М.В. Бітумно-щебеневий агрегат для ямкового ремонту доріг / М.В. Глобчак, І.А. Вікович, О.М. Дубневич, Б.В. Панкевич // Материалы Двенадцатой Международной Промышленной конференции «Эффективность реализации научного и промышленного потенциала в современных условиях». – Славское, 2012. – С. 103-105.
 18. Глобчак М.В. Принципи перевірки адекватності теплової моделі «гільза-охолодник» ДВЗ / М.В. Глобчак, О.Й. Коцюмбас, В.В. Малащенко // LXIХ-а наук. конф.проф.-викл. складу відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету України: Тези доповідей. – Київ, 2013. – С. 503.
 19. Глобчак М.В. Експериментальна установка для дослідження температурного режиму ДВЗ / М.В. Глобчак, О.Р. Клипко, А.О. Коляса // LXIХ-а наук. конф.проф.-викл. складу відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету України: Тези доповідей. – Київ, 2013. – С. 503.
 20. Глобчак М.В. Вимірювальний комплекс для системного дослідження теплового стану середовища «гільза-охолодник» ДВЗ / М.В. Глобчак, Г.С. Гудз, О.Й. Коцюмбас, О.Р. Клипко // II Міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей»: Тези доповідей. – Луцьк-Світязь, Україна. 29.05-01.06.2014
 21. Глобчак М.В. Обгрунтування раціонального способу відновлення колінчастих валів автомобільних двигунів. / М.В. Глобчак, М.М. Осташук, І.І. Ільків // LXX-а наук. конф.проф.-викл. складу відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету України: Тези доповідей. — Київ, 2014.
 22. Глобчак М.В. Дослідження динаміки колісних машин з енергопоглинаючими пристроями на основі конденсованих моделей / М.В. Глобчак, Б.М. Дівеєв, І.С. Керницький, І. Ільницький // Всеукраїнська науково-практична конференція «Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні», – Львів, – 2015.
 23. Глобчак М.В. Визначення граничних умов теплової моделі середовища «гільза-охолодник» ДВЗ для системо логічного дослідження / М.В. Глобчак, Г.С. Гудз, О.Й. Коцюмбас // Другий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів, КІНПАТРІ ЛТД. – 2015. – С. 140–141.
 24. Глобчак М.В. Передумови створення вдосконаленої теплової моделі автомобільного барабанного гальма / М.В. Глобчак, О.Й. Коцюмбас, О.Р. Дацюк // Друга всеукраїнська науково-практична конференція “Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні»: Тези доповідей. – Львів. – 2016.
 25. Глобчак М.В. Побудова теплової моделі автомобільного барабанного гальмового механізму з врахуванням стикових поверхонь / М.В. Глобчак, Г.Ю. Гарматій, О.Р. Дацюк // LXXII-а наук. конф.проф.-викл. складу відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету України: Тези доповідей. – Київ. – 2016.
 26. Глобчак М.В. Параметрична ідентифікація граничних умов теплової моделі середовища «гільза-охолодник» ДВЗ / М.В. Глобчак, Г.С. Гудз, О.Й. Коцюмбас // IV Міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей»: Тези доповідей. – Луцьк. – 2016.
 27. Дівеєв Б.М. Дослідження динаміки колісних машин з енергопоглинаючими пристроями на основі конденсованих моделей / Б.М. Дівеєв, І.Г. Керницький, М.В. Глобчак, І.І. Ільницький // Всеукраїнська науково-практична конференція: Тези доповідей. – Львів. – 2016.
 28. Глобчак М.В. Визначення термоміцності гільз циліндрів ДВЗ внаслідок їх ремонту / М.В. Глобчак, Г.С. Гудз, О.Й. Коцюмбас // Наукові праці Міжнародної науково-практичної та науково-методичної конференції присвяченої 85-річчю кафедри автомобілів, та 100-річчю з Дня народження професора А. Б. Гредескула. «Новітні технології в автомобіле-будуванні, транспорті і при підготовці фахівців», ХНАДУ. – Харків, 2016. – С. 236–238.
 29. Pelekh Y. Optimization of the Particle Vibration Absorbers as SDOF System / Y. Pelekh, I. Konuk, M. Hlobchak, G. Cherchyk,V. Opalko, B. Diveyev // Матеріали Х111 Міжнародної науково-технічної конференції “Перспективи технології і методи проектування МЕМС”. – Polyana-Svalyava (Zakarpattya), 2017. – P. 157–160.

Авторські свідоцтва і патенти

 1. Демьянюк В. А., Миськив Т. Г., Глобчак М. В. Тормозной механизм // А. с. 859712 (СССР)
 2. Динамічний гасник коливань. Патент на корисну модель № 85505 від 25.11.2013 р. Дівеєв Б. М., Осташук М. М., Керницький І. С. Глобчак М. В., Дорош І. Р., Сава Р. В.
 3. Динамічний гасник коливань роторної машини. Патент на корисну модель № 105412 від 25.03.2016 р. Дівеєв Б. М., Осташук М. М., Керницький І. С. Глобчак М. В., Дорош І. Р., Сава Р. В.
 4. Ударопоглинаючий дах транспортного засобу. Патент на корисну модель № 114977 від 27.03.2017 р. Автори: Дівеєв Б. М., Глобчак М. В., Керницький І. С., Пелех Я. М.
 5. Динамічний гасник коливань. Патент на корисну модель № 114978 від 27.03.2017 р. Автори: Дівеєв Б. М., Глобчак М. В., Керницький І. С., Дорош І. Р., Черчик Г. Т., Кандяк Я. П.

Навчально-методичні публікації

Контакти

вул. С. Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус НУЛП, кімната 110б (1-ий поверх)
Номер телефону: +38 (032) 258 21-71
E-mail: bkindr@polynet.lviv.ua, globchak@polynet.lviv.ua