Гладишев Дмитро Геннадійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гладишев Дмитро Геннадійович
RTEmagicC ak Gladyshev 01.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 10 червня 1976 року .
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів»
Галузь наукових інтересів конструкції будівель та споруд, дослідження експлуатаційної надійності споруд баштового типу.впливу агресивного середовища.
Кваліфікаційний рівень магістр
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Кінаш Роман Іванович, завідувач кафедри архітектурних конструкцій Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», дійсний член Академії будівництва України.
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи кафедра архітектурних конструкцій, Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Гладишев Дмитро Геннадійович, — кандидат технічних наук, доцент кафедри архітектурних конструкцій Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Народився 10 червня 1976 року .

На кафедрі з 2005 року

Закінчив інженерно-будівельний факультет Державного університету «Львівська політехніка» (тепер Національний університет «Львівська політехніка») за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів» та отримав кваліфікацію магістра.

Тема дисертації: Напружено-деформований стан залізобетонних балок з пружним горизонтальним переміщенням опор в рамних системах [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Гладишев Дмитро Геннадійович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2004. — 275 арк.: рис. — арк. 192-202

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Кінаш Роман Іванович, завідувач кафедри архітектурних конструкцій Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», дійсний член Академії будівництва України.

Заступник завідувача кафедри.

Навчальна робота

Викладає курси:

 • Будівельно-технологічні рішення нових і відновлюваних будівель
 • Архітектура будівель і споруд

проводить лабораторні заняття з цих дисциплін для студентів базового напрямку «Архітектура», «Дизайн» та дисциплін «Архітектура будівель і споруд» для студентів базового напрямку «Будівництво», «Будівельно-технологічні рішення нових і відновлювальних будівель» для студентів спеціальності «Міське будівництво та господарство».

Наукова робота

вивчення впливу корозії на напружено-деформований стан залізо­бетонних конструкцій;

Наукові інтереси:

 • конструкції будівель та споруд, дослідження експлуатаційної надійності споруд баштового типу.
 • дослідження напружено-деформованого стану залізобетонних конструкцій, підсилених під навантаженням після впливу агресивного середовища.

Вибрані публікації

Автор 50 наукових та науково-методичних праць, 1 навчального посібника «Архітектурні конструкції малоповерхових будівель» та 1 монографії «Дослідження технічного стану будівель, споруд та їхніх елементів».

 1. Хомут для консолей залізобетонних колон/ Номер патенту: 93547 | Автор: Гладишев Дмитро Геннадійович | Опубліковано: 10.10.2014 | МПК: E04G 23/02
 2. Дослідження технічного стану будівель, споруд та їхніх елементів : монографія / Дмитро Геннадійович Гладишев, Геннадій Миколайович Гладишев, Нац. ун-т «Львівська політехніка».— Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012.— 301 с. 300 пр.— Бібліогр.: с. 296-301 . — ISBN 978-617-607-201-0
 3. Архітектурні конструкції малоповерхових будівель : навч. посіб. для студ. архіт., будів. та інж. спец. вищ. навч. закл., коледжів / Ірина Зіновіївна Рутковська, Дмитро Геннадійович Гладишев, Юрій Іванович Соха.— Львів : Растр-7, 2011.— 144 с. : іл. — Бібліогр.: с. 143-144 . — ISBN 978-966-2004-61-8
 4. Рекомендації до розрахунку залізобетонних згинаних елементів з урахуванням утворення розпірних зусиль в межах рамної системи [Текст] / уклад. Р. І. Кінаш, Д. Г. Гладишев ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : [б.в.], 2004. — 50 с. — Бібліогр.: с. 48
 5. Аналіз напружено-деформованого стану залізобетонної градирні № 1 ТЕЦ-6 у м. Києві / Г. Гладишев, І. Бутринський, Д. Гладишев // Вісн. Львів. терит. від-ня / Акад.буд-ва України. — 2008. — № 4. — С. 30-35. — Бібліогр.: 8 назв.
 6. Аналіз явища усадки бетону на прикладі колон нахиленої колонади градирні / Г.М. Гладишев, Д.Г. Гладишев // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2008. — № 627 : Теорія і практика будівництва.-С. 44-49. — Бібліогр.: 6 назв.
 7. Варіант реконструкції днищ силосів під великі зосереджені навантаження / Г.М. Гладишев, Д.Г. Гладишев // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр./Акад. буд-ва України [та ін.]. — Рівне : Вид-во Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. — Вип.16,ч.1 :Ресурсоекономні матеріали, властивості та технології виготовлення. Будівлі і споруди. Основи і фундаменти. Реконструкція і підсилення будівель і споруд.-С. 317-323. — Бібліогр.: 3 назви.
 8. Визначення фактичної міцності бетону за результатами обстеження стовбура залізобетонної димової труби Н=120 м котлів ПТВМ № 1,2, 3 на Київській ст. 2/ Г. Гладишев,І. Бутринський, Д. Гладишев // Вісн. Львів. терит. від-ня / Акад. буд-ва України.-Л., 2008. -№ 4. — С.35-41.-Бібліогр.: 5 назв.
 9. Експериментальне визначення іонізуючих випромінювань та поверхневого забруднення бета-радіонуклідами виробів і матеріалів для архітектурної практики : метод. вказівки до лаборатор. роботи М-14 з курсу «Архітектур. матеріалознавство» для студ. баз. напряму 1201 "Архітектура«/Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: Р.І. Кінаш, М.О. Бродський, Д.Г. Гладишев]. — Л.:Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. — 12 с. : іл.-Бібліогр.: с.10(4назви).
 10. Експлуатаційно-технічні властивості матеріалів. Експериментальне визначення міцності непрямими методами : метод. вказівки до лаборатор. роботи М-2 зкурсу «Архітектур. матеріалознавство» для студ. баз. напряму 1201 "Архітектура«/Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: Р.І. Кінаш, М.О. Бродський, Д.Г. Гладишев]. — Л.:Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. — 16 с.-Бібліогр.: с.15(3назви).
 11. Кінаш Р.І., Гладишев Д.Г. Визначення висоти проникнення вертикальних тріщин ультразвуковим імпульсним методом в залізобетонних ригелях поперечних рам // Ре-сурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, збірник наукових праць. Випуск 10. — Рівне, РДТУ, 2003. — С. 104–112.
 12. Кінаш Р.І., Гладишев Д.Г. Натурні дослідження ригелів багатоповерхових багатопролітних залізобетонних рам для виявлення розпірних зусиль на опорах ригелів // Науково-практичні проблеми сучасного залізобетону, збірник наукових праць. — Київ, НДІБК, 2003. — С. 124–130.

Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 316

тел. +38 (032) 258-25-42,

E-mail: gladushev@polynety.lviv.ua