Гик Василь Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гик Василь Володимирович
Гик В.В..jpg
к.е.н., доцент
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2009 р.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2015 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Гик Василь Володимирович — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 26 червня 1987 року

Вищу освіту здобув у 2009 році, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка».

Впродовж 2012-2015 рр. навчався в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

28.12.2015р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Облік і контроль в системі управління витратами на інновації».

Професійна діяльність

Викладацька діяльність

Педагогічний стаж – понад 7 років.

Викладає курси:

Веде лекційні та практичні заняття з дисциплін :

 • «Бухгалтерський облік»;
 • «Внутрішньогосподарський контроль».

Наукова діяльність

Основними напрямами наукових досліджень є бухгалтерський облік і контроль інноваційної діяльності, бухгалтерський облік в управлінні кластером.

Вибрані публікації

 1. Гик В.В. Відображення інформації про витрати на інновації у П(С)БО та МСФЗ / В.О. Озеран, В.В. Гик // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [Текст]: Вип. 28: У трьох частинах. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. Частина I. – С. 14-18
 2. Гик В.В. Актуальні проблеми обліку витрати на інновації / В.О. Озеран, В.В. Гик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 12. – C. 21-29
 3. Гык В.В. Отечественная практика и международный опыт признания расходов на инновации / В.В. Гык // Paradigm of accounting and auditing: national realities, regional and international trends. – Chişinău, 2016. – С. 182-187.
 4. Гик В. В. Формування системи обліку і контролю витрат на інновації // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 862. – C. 68–74.
 5. Гик В. В. Правове регулювання обліку спільної діяльності: вітчизняна практика і міжнародний досвід / В. В. Гик // Облік і фінанси. – 2018. – № 2. – C. 5–10.
 6. Гик В. В. Передумови формування обліково-інформаційного забезпечення управління кластером / В. В. Гик // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2018. – № 2 (40). – C. 7–11.
 7. Методологічні засади формування інтегрованої звітності в кластері в умовах інституційних перетворень / В. В. Гик // Облік і фінанси. – 2019. – № 2(84). – C. 13–18.
 8. Гик В. В. Особливості кластеру як організаційно-системного інституту та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку / В. В. Гик // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – № 3 (44). – C. 27–33.
 9. Hyk V.V. Formation of accounting information in strategic cluster management / Vysochan O.S., Hyk V. V.// Espancios. – 2020. – Vol. 41 (Issue 01).

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн. 317 А

E-mail: vasyl.v.hyk@lpnu.ua