Гелеш Андрій Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гелеш Андрій Богданович
Гелеш.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 24.04.1975 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність хімічна технологія
Галузь наукових інтересів технологія сірки та її сполук; утилізація промислових газових, рідких викидів та рекуперація енергії
Кваліфікаційний рівень магістр хімік-технолог
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник заслужений діяч науки і техніки України,доктор технічних наук, професор Яворський Віктор Теофілович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2017р..
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2006р.
Поточне місце роботи Кафедра хімії і технології неорганічних речовин, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Гелеш Андрій Богданович — доктор технічних наук, професор, заступник завідувача кафедри хімії і технології неорганічних речовин, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

Освіта

 • магістратура, ДУ «Львівська політехнііка», 1997-1998рр.;
 • аспірантура, ДУ «Львівська політехнііка», 1998-2001 рр.;
 • кандидатська дисертація «Отримання стабілізованої полімерної сірки з розчинів натрію тіосульфату [Текст] : дис... канд. техн.наук: 05.17.01 / Гелеш Андрій Богданович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2003. — 166 арк. — арк. 155-166», 2003 р.

Науковий керівник - заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Яворський Віктор Теофілович, Національний університет «Львівська політехніка»

 • докторантура, НУ «Львівська політехнііка», 2013-2016 рр.;
 • докторська дисертація «Наукові засади та технології комплексної утилізації газоподібних і рідких відходів та енергії у виробництві титану(IV) оксиду [Текст] : дис... докт. техн. наук:: 05.17.01 / Гелеш Андрій Богданович ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпро, 2016. - 345 с.

Науковий консультант - заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Яворський Віктор Теофілович, Національний університет «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Лекційні курси:

 • «Загальна хімічна технологія»;
 • «Основи наукових досліджень»;
 • «Хіміко-технологічні процеси кондиціювання стічних вод»;
 • «Технічна електрохімія».

Наукова робота

Наукові інтереси:

 • технологія сірки та її сполук;
 • утилізація промислових газових, рідких викидів та рекуперація енергії.

Основні публікації:

 1. Yavors'kyi V. T. Determination of the Parameters of Evaporation of the Solutions of Sulfuric Acid with low Corrosion Activity of the Phases» [Text] / V. T. Yavors'kyi, A. B. Helesh // Materials Science – 2016. – V.51. – № 5. – Р. 691–701.
 2. Helesh A. Mathematical modeling of the sulfuric acid drops evaporation [Text] / A. Helesh, V. Yavorskyi // EUREKA: Physical Sciences and Engineering. – 2016. – №1.– Р.67–73.
 3. Yavorskyi V. Waste gases cleaning at the production of ferrum oxide pigment using the horizontal apparatus with bucket-like dispersers [Text] / V. Yavorskyi, A. Helesh // Chemistry & chemical technology. – 2016. – V.10. – № 2. – Р. 471–478.
 4. Яворський В. Т. Теоретичний аналіз хемосорбції сульфуру(IV) оксиду. Обґрунтування вибору ефективного масообмінного апарата / В. Т. Яворський, А. Б. Гелеш, І. Є. Яворський, Я. А. Калимон // Восточно-Европейский журнала передовых технологий. – 2016.– Т. 1, № 6(79).– С. 32-40.
 5. Гелеш А. Б. Хемосорбція сульфуру(IV) оксиду в горизонтальному апараті з ковшоподібними диспергаторами [Текст] / А. Б. Гелеш, В. Т. Яворський, І. Є. Яворський // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – Т.2. – № 6(80).– С. 46–52.
 6. Гелеш А. Б. Моніторинг газових викидів печей прожарювання пасти метатитанової кислоти / А. Б. Гелеш, В. Т. Яворський // Технологічний аудит та резерви виробництва – 2016.– Т.2, № 4(28).– С. 74-80.
 7. Гелеш А. Б. Інтенсифікація процесів тепло-масообмінів у системі “крапля сульфатної кислоти – нагрітий газ”. Вибір ефективного апарата для випарювання низькоконцентрованих розчинів H2SO4 / А. Б. Гелеш // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2016. – №5-6. – С. 45–53.
 8. Yavorskyi V. Тheoretical analysis of efficiency of horizontal apparatus with bucket-like dispersers in the dust trapping system/ V. Yavorskyi, А. Неlesh // Chemistry & chemical technology. – 2015.– V.9, №4.– Р.471-478
 9. Пат. на винахід 108174 Україна, МПК (2006.01) В 05 В 3/12 Пристрій для механічного диспергування рідини / Яворський В. Т., Гелеш А. Б., Калимон Я. А., Знак З. О. − № а 2014 01212; заявл. 07.02.2014; опубл. 25.03.2015, Бюл. №6.
 10. Пат. на винахід 109946 Україна, МПК (2006.01) В 01 D 47/06, (2006.01) В 01 D 47/18 Масообмінний апарат / Яворський В. Т., Гелеш А. Б., Калимон Я. А., Знак З. О. − № а 2014 00032; заявл. 08.01.2014; опубл. 26.10.2015, Бюл. №20.

Контакти

79013, м. Львів , НУ «Львівська політехніка», пл. Святого Юра, 9, IX корпус, кімната 306, тел +38(032) 258-22-82

Е-mail: andrii.b.helesh@lpnu.ua; gelesh75@gmail.com