Гарасимчук Олег Ігорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гарасимчук Олег Ігорович
RTEmagicC Garasimchuk Oleg Igorovich.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 30 червня 1979 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2001р.
Спеціальність «Системи управління і автоматики».
Галузь наукових інтересів обчислювальна техніка, системи захисту інформації, генератори псевдовипадкових чисел, генератори імпульсних послідовностей з пуассонівським законом розподілу.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Максимович Володимир Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2008р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010р.
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Гарасимчук Олег Ігорович — кандидат технічних наук, доцент кафедри захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 10 червня 1979 р .

У 2001 р. закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Системи управління і автоматики».

Кандидатську дисертацію захистив у 2007 році (спеціальність05.13.05 — «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування»).

Тема дисертації: Генератори імпульсних послідовностей з пуассонівським законом розподілу [Текст] : дис...канд. техн. наук: 05.13.05 / Гарасимчук Олег Ігорович; Національний ун-т Львівська політехніка. — Л., 2007. — 157 арк. — арк. 123-131

Науковий керівник — кандидат технічних наук, доцент Максимович Володимир Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Лекційні курси

  • елементи і пристрої фізичної та електронної охорони об’єктів,
  • комплексні системи санкціонованого доступу,
  • Бази даних та знань.

Наукова діяльність

Наукові інтереси: обчислювальна техніка, системи захисту інформації, генератори псевдовипадкових чисел, генератори імпульсних послідовностей з пуассонівським законом розподілу.

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій: більше 10 наукових праць.

Основні публікації:

  1. Гарасимчук О.І., Максимович В.М., Алгоритм формування пуассонівського імпульсного потоку // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Автоматика, вимірювання та керування», — № 475, 2003. — с. 21-25.
  2. Гарасимчук О.І., Максимович В.М., Оцінка якості алгоритмів формування пуассонівського імпульсного потоку // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології», — № 496, 2003. — с. 162-167.
  3. Гарасимчук О.І., Дудикевич В.Б., Максимович В.М., Смук Р.Т. Генератори тестових імпульсних послідовностей для дозиметричних пристроїв// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація», — № 506, 2004. — с. 186-192.
  4. Гарасимчук О.І., Максимович В.М., Генератори пуассонівського імпульсного потоку на основі генераторів М-послідовностей //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», — № 521, 2004. — с. 17-23.
  5. Гарасимчук О.І., Дудикевич В.Б., Максимович В.М. Кількісне оцінювання генератора пуассонівської імпульсної послідовності побудованого на основі конгруентного генератора // Вісник Східно-Українського національного університету ім. Даля. № 9 (103). Науковий журнал. Частина І. — Луганськ, 2006. — с.53-56
  6. Комплексні системи санкціонованого доступу [Текст] :навч. посіб. / О. І. Гарасимчук, В. Б. Дудикевич, В. А. Ромака ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 212 с.: рис. —Бібліогр.: с. 209-210. — ISBN 978-966-553-986-5

Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79013, Львів; 19-й корпус, кімната 204

тел.: +38(032)235-77-49; +38(032) 235-74-77]