Гаранюк Ігор Павлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гаранюк Ігор Павлович
IMG 0481 3.jpg
к.т.н.,доцент
Дата народження 02.10.1946 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1971 р.
Спеціальність автоматика
Галузь наукових інтересів методи та засоби вимірювання постійного струму з застосуванням квантових магнітометричних перетворювачів.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Самотий Володимир Васильович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи кафедра комп’ютеризованих систем автоматики, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Гаранюк Ігор Павлович — кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютеризованих систем автоматики, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Квантові магнітометричні вимірювальні перетворювачі постійного струму [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.11.05 / Гаранюк Ігор Павлович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2001. — 163 арк.:іл. — арк. 127-136

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Самотий Володимир Васильович, Національний університет «Львівська політехніка».

Педагогічна робота

Читає лекції та веде практичні роботи з наступних дисциплін:

 • «Теорія автоматичного керування»,
 • «Оптимальні та адаптивні системи керування»,
 • «Методи та засоби моделювання систем керування».

Керує дипломним проектуванням та підготовкою магістрів.

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — методи та засоби вимірювання постійного струму з застосуванням квантових магнітометричних перетворювачів.

Вибрані публікації

Має понад 60 публікацій, з них 42 наукових, 2 навчальні посібники та 20 публікацій навчально-методичного характеру.

Основні наукові праці:

 1. Гаранюк І.П. Вплив магнітного поля Землі на диференційний квантовий перетворювач постійного струму в частоту. Автоматика, вимірювання та керування: Вісник ДУ «Львівська політехніка». — 1998 . № 348. — С. 36-44.
 2. Гаранюк І.П. Аналіз факторів впливу на динамічний діапазон зміни вхідного струму в диференційному перетворювачі на основі квантових магнітометричних давачів. Автоматика, вимірювання та керування:Вісник ДУ «Львівська політехніка». — 1998. № 356. — С.47-53
 3. Гаранюк І.П. Динамічна модель квантового стабілізатора струму. Комп’ютерні технології друкарства: Збірник наукових праць, — 1998. — С.205-209.
 4. Гаранюк І.П. Функціональні схеми квантових магнітометричних давачів на основі оптичної орієнтації атомів та їх аналіз.Комп’ютерні технології друкарства: Збірник наукових праць. — 1999. — № 3. — С.294-302.
 5. Гаранюк І.П. Вимірювальні перетворювачі постійного струму в частоту на основі квантових магнітометричних давачів. Праці міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика-2000». — Частина 1. — Львів. 2000. — С. 99-102.
 6. Стан та перспективи підвищення точності засобів вимірювання сили постійного струму. «Комп’ютерні технології друкарства». Збірник наукових праць № 9. — Львів: видавництво Української академії друкарства, 2002.
 7. Компенсаційний квантовий вимірювальний перетворювач постійного струму в частоту. — Збірник наукових праць Української Академії друкарства «Комп’ютерні технології друкарства» № 12, 2005р.
 8. Гаранюк І.П. Відтворення одиниці сили постійного струму з використанням квантового магнітометричного перетворювача. Збірник наукових праць Української Академії друкарства «Комп’ютерні технології друкарства» — № 13, 2005.
 9. Засоби автоматики і телемеханіки : навчальний посібник /Ігор Павлович Гаранюк, Ігор Теодорович Стрепко. — Львів: Укр. академія друкарства, 2006. — 120 с. — ISBN 966-322-037-6
 10. Рівняння динаміки елементів систем керування :навчальний посібник / Ігор Павлович Гаранюк, Володимир Васильович Самотий, Ігор Теодорович Стрепко. — Львів: Укр. академія друкарства, 2006. — 72 с. — ISBN 966-322-036-8
 11. Roman Stakhiv, Igor Garanyuk. Direct current comparator based on quantum magnetic converter // The Second Polish – Hungarian Joint Conference on Computational Intelligence 2013 – PHJCCI’13, The Second International Conference on Automatic Control and Information Technology 2013 – ICACIT’13, Cracow, Poland, 7-8 December 2013. - Cracow, 2013. – 2013. – P. 57–59. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою).
 12. О. Гарасим, Ю. Гарасим, П. Гаранюк, І. Гаранюк. Застосування теорії хаосу в ризик менеджменті інформаційної безпеки // Вісник Української Академії Друкарства “Комп’ютерні технології друкарства”. – 2013. – № 29. – C. 99–111. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) (Гарасим О. І., Гарасим Ю. Р.).
 13. І.Гаранюк, П. Гаранюк***. Вплив складових зовнішнього магнітного поля на диференційний магнітометричний вимірювальний перетворювач постійного струму// Збірник тез доповідей І Міжнародної конференції з автоматичного управління та інформаційних технологій «ІСАСІТ-2011». – Львів, 2011.– С.40.

Конспекти лекцій:

 1. Давачі автомобільних систем. Конспект лекцій з дисципліни “Давачі автомобільних систем“ для студентів спеціальностей 7.05020101 та 8.05020101 “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика”/ Укладач Гаранюк І.П. Номер реєстрації 6645 від 27. 11. 2015 р.


Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 603

тел.: +38(032)258-24-64, +38(032)258-21-97

E-mail: ksa@lp.edu.ua