Гайванович Наталія Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гайванович Наталія Василівна
Gajvanovich.jpg
асистент
Дата народження 30 вересня 1977 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1999 р.
Спеціальність «Маркетинг»
Галузь наукових інтересів Логістика, логістики дистрибуції, логістичне обслуговування, маркетинг, маркетинг послуг, маркетинговий менеджмент.
Кваліфікаційний рівень магістр з маркетингу
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Гайванович Наталія Василівна — асистент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 30 вересня 1977 року

1994-1999 рр. — навчання у Державному університеті «Львівська політехніка» на факультеті економіки та менеджменту.

У 1999 р. з відзнакою закінчила магістратуру на кафедрі маркетингу і логістики факультету економіки і менеджменту ДУ «Львівська політехніка» і отримала ступінь магістра з маркетингу;

1999 — 2000 рр. — Львівська міська рада, бухгалтер-економіст, спеціаліст першої категорії управління контролю та аудиту Львівської міської ради;

2000-2006 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри маркетингу і логістики за спеціальністю «Підприємництво, менеджмент, маркетинг»;

2007 р. — ТзОВ СП «РосанПак», менеджер з маркетингу;

2007—по т.ч. — асистент кафедри маркетингу і логістики НУ «Львівська політехніка»

На даний час проводиться робота над дисертаційним дослідженням на тему «Управління логістичною діяльністю підприємств в системі дистрибуції продовольчих товарів (на прикладі супермаркетів)».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Маркетингові дослідження»,
 • «Інформаційні системи маркетингу»,
 • «Інформаційні системи і технології в логістиці».
 • Маркетинговий менеджмент
 • Маркетинг промислового підприємства
 • Маркетинг
 • Фінансовий менеджмент
 • Процесне управління

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Логістика, логістики дистрибуції, логістичне обслуговування, маркетинг, маркетинг послуг, маркетинговий менеджмент.

Вибрані публікації

Є автором понад 20 робіт (наукових статей, тез доповідей, науково-методичних розробок) у сфері економіки, менеджменту, маркетингу та логістики.

 1. Маркетингові дослідження: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / Укл.: О.Б.Мних, Н.В. Гайванович, Т.М.Теслюк. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012.- 34 с.
 2. Програма державного екзамену з напряму підготовки «Маркетинг» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Є. В. Крикавський, М. М. Мамчин, Л. А. Мороз, Н. С. Косар, О. І. Карий, Р. М. Вороніна, Н. В. Гайванович]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17-20 (40 назв).
 3. Ринок будівництва в Україні та шляхи його фінансування / Н. В. Гайванович, Р. М. Ривак // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 73-74.
 4. Характерні особливості використання транспортної логістики в будівельній галузі / Н. В. Гайванович, Р. М. Ривак // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIN Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. -С. 73-74. — Бібліогр.: 5 назв.
 5. Маркетинг і логістика у формуванні регіональної інфраструктури / Н.В.Гайванович // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 9-11 листоп. 2000 р.). — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. — С.43-45. — Бібліогр.: 1 назва. — Парал. назва англ.
 6. Розробка товарної політики підприємства на логістичних засадах / Н.В.Гайванович // Вісн. Держ. ун-ту «Львів. політехніка». — 2000. — № 390: Логістика. — С.77-81.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: ywkryk@lp.edu.ua