Габрель Микола Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Габрель Микола Михайлович
Gabrel.jpg
д.т.н., зав. кафедри
Дата народження 21 липня 1953 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів «Просторове планування територій»
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання професор
Поточне місце роботи кафедра архітектурного проектування, Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Габрель Микола Михайлович — доктор технічних наук, завідувач кафедри архітектурного проектування Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Народився 21 липня 1953 року .

Професор Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького

Голова правління Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів України

Тема дисертації: Методологічні основи просторової організації містобудівних систем (на прикладі Карпатського регіону України) [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.23.20 / Габрель Микола Михайлович ; Державний НДІ теорії та історії архітектури і містобудування. — К., 2002. — 492 арк. — арк. 273-296. -


Навчальна робота

Викладає курси:

 • Групове архітектурне проектування,частина
 • Спецпредмет на вибір студента

Наукова робота

Наукові інтереси:

«Просторове планування територій»

Вибрані публікації

 1. Габрель М. М. Системоутворюючі фактори та структурна модель регіонального простору // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. — К.: КНУБА, 2001. — Вип. 10. — С. 14–24.
 2. Габрель М. М. Методи експертної оцінки просторової організації містобудівних систем // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. — К.: КНУБА, 2002. — Вип. 11. — С. 14–23.
 3. Габрель М. М. Просторовий фактор в організації та розвитку регіональних систем // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. — К.: КНУБА, 2002. — Вип. 12. — С. 19 — 26.
 4. Габрель М. М. До розробки стратегії «Львів—2010»: Питання методології та практики // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Льв., 2000. — № 410. Архітектура. — С. 335–355.
 5. Русанова І. В., Шульга Г. М., Габрель М. М., Головач Й. Й., Шилич М. Б. Концептуальні основи територіального планування // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Льв., 2001. — № 429. Архітектура. — С. 108–111.
 6. Габрель М. М. Містобудівна діяльність в умовах реформ землекористування та власності в Україні // Вісник Львівського державного аграрного університету: Землевпорядкування і земельний кадастр. — Льв., 2001. — № 4. — С. 42–54.
 7. Gabrel M. Development of Modern Transport Infrastrukture as the Faktor and Condition for Ukraine’s Integration into European Communiti // The Herald of Ternopil Academy of National Economy. — Ternopil, 1997. — Special issue № 2. — P. 88–90.
 8. Gabrel M. Strategia organizacji przestrzennej I Krajobrazowej Nadsanskiego Regionalnego Parku Krajobrazowego // Roczniki Biesczadzkie. — Krakow, 1998. — Vol. 7. — S. 177–184.
 9. Габрель М. М., Нагірний П. Ю. Методологічні засади багатокритеріальної оцінки функціональних об’єктів // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. — К., 2001. — № 11. — С. 73–76.
 10. Просторова організація містобудівних систем [Текст] / М. М. Габрель ; НАН України, Інститут регіональних досліджень. — К. : Видавничий дім А.С.С., 2004. — 400 с.: рис. — Бібліогр.: с. 377-393. — ISBN 966-8613-00-7
 11. Вдосконалення просторового планування на внутріобласному рівні / М.М. Габрель, В.В. Демченко // Буд-во України. — 2008. — № 10. — С. 13-15.
 12. Організаційні форми та методи просторового планування на внутріобласному рівні в Україні/ М.М. Габрель // Організаційні форми та методи просторового планування адміністративних районів України з врахуванням досвіду Німеччини : матеріали міжнар.наук.-метод. семінару (23 листоп. 2007 р.). — Л., 2008. — С. 60-63.
 13. Створення міжрайонних планувальних спілок / М.М. Габрель // Організаційні форми та методи просторового планування адміністративних районів України з врахуванням досвіду Німеччини : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару (23 листоп.2007 р.). — Л., 2008. — С. 64-69.
 14. Характеристики краєвидів як критерій рекультивації та просторової організації деградованих територій (на прикладі залишених територій видобутку сірки в Новому Роздолі Львівської області)/М. Габрель // Містобудування та терит. планув.:наук.-техн. зб ./Київ. нац. ун-тбуд-ва іархіт., Держ. наук.-дослід. ін-т теоріїтаіст. архіт. і містобудування, Спілка урбаністів України.-К.:КНУБА, 2008. — Вип.29.-С.54-60.-Бібліогр.: 5 назв..

Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 334

тел. +38 (032) 258-25-22

E-mail: kafedra.ap@gmail.com