Вітер Олександр Сергійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Вітер Олександр Сергійович
2c4c80208f.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 01.05.1945 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1968 р.
Спеціальність автоматика
Галузь наукових інтересів удосконалення число-імпульсних пристроїв для вимірювання та функціонального перетворення частотних і часових параметрів сигналів.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи кафедра комп’ютеризованих систем автоматики, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Вітер Олександр Сергійович — кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютеризованих систем автоматики, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Тема дисертаційного дослідження: Удосконалення число-імпульсних пристроїв для вимірювання і функціонального перетворення частотних і часових параметрів сигналів [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.13.05 / Вітер Олександр Сергійович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1999. — 250 л. — л. 187-202

Педагогічна робота

Читає лекції та веде практичні роботи з наступних дисциплін:

  • «Електроніка та мікросхемотехніка»,
  • «Елементи дискретних пристроїв автоматики»,
  • «Конструювання, технологія виробництва та надійність засобів автоматики»,
  • «Аналогова мікросхемотехніка».

Керує дипломним проектуванням і магістерськими роботами.

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — удосконалення число-імпульсних пристроїв для вимірювання та функціонального перетворення частотних і часових параметрів сигналів.

Вибрані публікації

Має 95 публікацій, з них 26 авторських свідоцтв, 32 наукові праці та 37 навчально-методичних розробок.

Основні наукові праці:

Наукові статті та виступи на міжнародних конференціях в 2014/2019 р.р.

1. Ivan Kovela, Oleksandr Viter, Oleg Ivaniuk, Halyna Vlakh-Vyhrynovska. Comparative System Quality Assessment Based on Discrete PID-Algorithms of Different Structure. The Fourth International Conference on ‘Automatic Control and Information Technology’. – (ICACIT’17) December 14-16, 2017 Cracow, Poland.

2. Ivakhiv O., Nakonechnyi M., Viter O., Behota R. Smart Information Gathering Support of Mechatronic System, p.p.114-117. International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT 2018). – June 1-3, 2018, Cetske Budejovice, Czech Republic.

3. Ivakhiv O., Muhenyk P., Nakonechnyi M., Viter O. Programmable Flexible System, p.p.117-120. – IEEE 13th Scientific and Technical Conference on Computer Sciences Information Technologies (CSIT 2018). – September 11-14 2018, Lviv, Ukraine.

4. Львів: Kovela I.M, Viter O.S., Ivaniuk O.O., Vlakh-Vyhrynovska G.I. Selection of Strategies for PID-Regulation, p.p.164-165. – International Conference for Automatics, 18-19 September, 2018, Lviv, Ukraine. Матеріали XXV Міжнародної конференції з автоматичного управління (Автоматика / Automatics-2018). – Вересень 18-19 2018р., Львів, Україна.

5. Ковела І.М., Іванюк О.О., Вітер О.С., Влах-Вигриновська Г.І. Оптимізація структури дискретних ПІД-алгоритмів. (англ. мовою Optimization of Discrete PID-Algorithms Structure». – Збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства». Випуск №2 (38) / 2017. – С.8-15.

6. Модла Р.М., Павельчак А.Г., Вітер О.С., Бритковський В.М. Автоматизація діагностування електронних систем запалювання бензинових двигунів автомобілів. – Збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства». Випуск №2 (38) / 2017. – С.50-56.

7. Ковела І.М., Вітер О.С., Стахів Р.І., Яцук Ю.В. Автоматизована ідентифікація об’єктів регулювання за їх експериментальними імпульсними характеристиками // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», «Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація», 2014, № 795  С.67-74.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 601,

тел.: +38(032)258-24-64 , +38(032)258-21-97

E-mail: ksa@lp.edu.ua