Вчена рада інституту права та психології

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Голова Вченої ради

Ортинський Володимир Львович ( Ortynskyy Volodymyr ) - директор ІНПП, НУ "Львівська політехніка", доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Номер телефону: +38 (032) 258-21-16 Службовий e-mail: INPP@lp.edu.ua

Вчений секретар

Хомишин Ірина Юріївна ( Homyshyn Iryna ) - асистент кафедри адміністративного та інформаційного права ІНПП, кандидат юридичних наук

Склад вченої ради інституту

 1. Бортник Надія Петрівна (Bortnyk Nadiya), заступник директора з наукової роботи, декан повної вищої освіти, завідувач кафедри адміністративного права та інформаційного права, доктор юридичних наук, доцент.
 2. Гумін Олексій Михайлович (Humin Oleksiy), завідувач кафедри кримінального права і процесу, доктор юридичних наук, доцент.
 3. Кизименко Леонід Дмитрович (Kizymenko Leonid), завідувач кафедри психології, педагогіки і соціального управління, доктор біологічних наук, професор, кандидат технічних наук.
 4. Ковальчук Олена Богданівна (Kovlchuk Olena), доцент кафедри кримінального права і процесу, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України.
 5. Колодій Ігор Степанович (Kolodiy Igor), професор кафедри психології, педагогіки і соціального управління, кандидат педагогічних наук.
 6. Кузнєцова Олена Дмитрівна (Kyznetsova Olena), завідувач кафедри ЖЗМК, д.філ.н., проф.
 7. Макарчук Володимир Степанович (Makarchyk Volodymyr), завідувач кафедри історії держави і права, доктор юридичних наук, професор.
 8. Несімко Олег Дем’янович (Nesimko Oleg), доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук.
 9. Остапенко Олексій Іванович (Ostapenko Oleksiy), заступник директора, декан базової вищої освіти, доктор юридичних наук, професор.
 10. Паньонко Ігор Михайлович (Panonko Ihor), завідувач кафедри ЦПП, кандидат юридичних наук, доцент.
 11. Парпан Уляна Михайлівна (Parpan Yliana), доцент кафедри адміністративного та інформаційного права, кандидат юридичних наук.
 12. Поліковський Микола Федорович (Polikovsky Mykola), доцент кафедри історії держави і права, кандидат юридичних наук.
 13. Романець Зоя Олексіївна (Romanets Zoya), доцент кафедри психології педагогіки і соціального управління, кандидат психологічних наук.
 14. Сірант Мирослава Миколаївна (Sirant Myroslava), доцент кафедри теорії та філософії права, кандидат юридичних наук.
 15. Сливка Степан Степанович (Slyvka Stepan), завідувач кафедри теорії та філософії права, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.
 16. Ярмол Лілія Володимирівна (Jarmol Lilia), доцент кафедри теорії та філософії права, кандидат юридичних наук, доцент.
 17. Перун Тарас (Perun Taras), студент, голова студентського профбюро.
 18. Широка Анастасія Олександрівна, (Shyroka Anastasiyj.),асистент кафедри психології, педагогіки і соціального управління, голова ради молодих науковців інституту
 19. М.Радчук (Radchuk M/), студентка.