Вчена рада ІЕПТ

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Голова Вченої ради

Мороз Олександр Іванович - доктор технічних наук, професор, директор ІЕПТ

Moroz Olexandr

Номер телефону: +38(032) 237-80-72

Службовий e-mail: olekxmoroz@gmail.com

Вчений секретар

Чорненька Надія Василівна - к.геогр.н., доцент кафедри туризму

Chornenka Nadiya

Номер телефону: +38(032) 237-80-73

Службовий e-mail: nvchornenka@gmail.com

Склад вченої ради інституту

 1. Мороз Олександр Іванович (Olexandr Moroz) – д.т.н.,професор, директор ІЕПТ
 2. Петрушка Ігор Михайлович (Ihor Petrushka) – д.т.н., доцент, заступник директора ІЕПТ, декан повної вищої освіти
 3. Стасевич Сергій Павлович (Serhiy Stasevych) – к.т.н., доцент, заступник директора ІЕПТ, декан базової вищої освіти
 4. Казимира Ірина Ярославівна (Iryna Kazymyra) – к.т.н., доцент, заступник директора ІЕПТ з виховної та організаційної роботи
 5. Білецький Михайло Володимирович (Mykhaylo Biletskyy) – заступник директора ІЕПТ з адміністративно-господарської роботи
 6. Князь Святослав Володимирович (Sviatoslav Kniaz) — д.е.н., доцент,в.о.зав. кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності
 7. Берко Андрій Юліанович (Andriy Berko) – д.т.н., доцент, зав. кафедри загальної екології та екоінформаційних систем
 8. Мальований Мирослав Степанович (Myroslav Malovanyy) – д.т.н., професор, зав. кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування
 9. Попович Олена Романівна (Olena Popovych) — к.т.н., доцент, доцент кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування
 10. Теребух Андрій Андрійович (Andriy Terebukh) – к.е.н., доцент, зав. кафедри туризму
 11. Бець Мар’яна Тиберіївна (Maryana Bets) – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки довкілля і природних ресурсів
 12. Політило Роман Володимирович (Roman Politylo) – к.т.н., асистент кафедри екологічної безпеки та аудиту
 13. Чорненька Надія Василівна (Nadiya Chornenka) – к.геогр.н., доцент, доцент кафедри туризму
 14. Баландюх Юрій Андрійович (Balandjuh Yuri) — голова колегії та профбюро інституту студент гр. ЕКОм — 11
 15. Боровик Оксана Несторівна (Balandjuh Yuri) — голова Ради молодих вчених інституту