Воскресенська Тетяна Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Воскресенська Тетяна Ігорівна
1983-08-06IMG 0125.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 6 серпня 1983 року
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність фінанси і кредит
Галузь наукових інтересів — дослідження та удосконалення економічного інструментарію оцінювання, контролю та управління витратами суб’єктів господарювання;

— сучасні інформаційні системи обліку та аналізу; — адаптація звітності до сучасних умов функціонування суб’єктів господарювання; — соціальні та екологічні аспекти діяльності підприємств.

Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Яремко Ігор Йосафатович ,Національний університет «Львівська політехніка»,професор кафедри обліку та аналізу
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Воскресенська Тетяна Ігорівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 6 серпня 1983 року

Вищу освіту здобула в 2005 році, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка» з відзнакою.

Загальний стаж роботи понад 11 років.

У 2004 та 2005 р. брала участь у Всеукраїнських олімпіадах з бухгалтерського обліку.

Володар почесної подяки на конкурсі дипломних робіт «Економічним реформам — знання та енергію молодого покоління» (2006 р.).

Нагороджена дипломом за конкурс наукових робіт зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (КНЕУ, 2006р.),

У 2008р. отримала сертифікат CAP.

Впродовж 2007-2010 рр. навчалася в аспірантурі Львівської політехніки за спеціальністю 8.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

В 2011 році після навчання в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Формування систем діагностування витрат машинобудівних підприємств».

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Яремко Ігор Йосафатович ,Національний університет «Львівська політехніка»,професор кафедри обліку та аналізу

У 2012 р. пройшла курси підвищення кваліфікації з використанням системи електронного документообігу «M.E.Doc».

Викладацька діяльність

Педагогічний стаж становить понад 8 років.

Веде лекційні та практичні заняття з дисциплін:

 • «Управлінський облік»;
 • «Економічний аналіз»;
 • «Бухгалтерський облік».

Наукова діяльність

Сфери наукових інтересів:

 • дослідження й удосконалення економічного інструментарію управління витратами суб'єктів господарювання;
 • адаптація звітності до сучасних реалій функціонування підприємств;
 • фінансово-економічні, соціальні та екологічні аспекти діяльності суб’єктів господарювання.

Вибрані публікації

Опублікувала (одноосібно чи у співавторстві) понад 60 праць, зокрема 41 наукового (25 статтей, 16 тез доповідей) та понад 20 навчально-методичного характеру, підручник та навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також практикум. Є співавтором розміщених у Віртуальному навчальному середовищі комплексів з чотирьох дисциплін.

 1. Витрати машинобудівного підприємства як фактор впливу на його вартісну оцінку /1. Й. Яремко, Т. І. Свідрик // Наук. вісн. Полтав. ун-ту. Сер. «Економічні науки» / Полтав. ун-т спожив. кооп. України. — 2009. — № 2 (33). — С. 133-137. — Бібліогр.: 7 назв.
 2. Впровадження системи діагностики на підприємстві: вибір організаційної форми / Т. І. Свідрик // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 202-207. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 647). -Бібліогр.: 6 назв.
 3. К вопросу формирования системы диагностики расходов предприятия / Т. И. Свидрык // Europejska nauka XXI powieka — 2009 : materialy V Miedzynar. nauk.-prakt. konf., 07-15 maja 2009 r. — Przemysl : Nauka i studia, 2009. — Vol. 4 : Ekonomiczne nauki. — S. 62-64.
 4. Передумови змін методик аналізу витрат в умовах кризової економіки / Т. І. Свідрик // Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України : тези доп. наук. конф. аспірантів, пошукувачів та магістрів, Львів, 26 лют. 2009 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 61-63. — Бібліогр.: 2 назви.
 5. Удосконалення методики розрахунку загального рівня беззбитковості машинобудівних підприємств/Т.І. Воскресенська /Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». — 2012. —Випуск 2(36). — С. 153-157.
 6. Критерії формування інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття управлінських рішень підприємства /Т.І. Воскресенська / Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції — Львів: Видавництво «Львівської політехніки». — 2014. — С.38-39.
 7. Інтегрування малого підприємства у господарські структури як один зі шляхів виходу з кризи та етапи прийняття управлінських рішень щодо інтеграційного процесу /М. В. Ольшанська Т.І. Воскресенська/ Економічний простір: Збірник наукових праць. — № 107. — Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. — С. 137-150.
 8. Фінансово-економічні перспективи територіального об’єднання громад / / Бізнес- Інформ. — 2016. — № 10. — C. 308–313.
 9. Екологічні витрати промислових підприємств: особливості обліково-аналітичного відображення/ Т.І. Воскресенська /Вісник національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» Видавництво НУ «Львівська політехніка». — 2017 . — № 862.- с. 49-54.
 10. Соціальне підприємництво: аналіз доцільності створення та перспектив розвитку в Україні/Т.І. Воскресенська /Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» — Львів: Видавництво «Львівської політехніки». — 2017. — С. 57-5

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: tetiana.i.voskresenska@lpnu.ua