Вороняк Тарас Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Вороняк Тарас Іванович
Voronyak.jpg
д.т.н, с.н.с., професор
Дата народження 27 березня 1960 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський державний університет ім. І.Я.Франка
Дата закінчення 1982
Спеціальність Оптичні прилади та спектроскопія
Галузь наукових інтересів оптика
Кваліфікаційний рівень фізик-оптик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2015
Вчене звання с.н.с.
Дата присвоєння в.з. 2014
Поточне місце роботи Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України,
НУ «Львівська політехніка»

Вороняк Тарас Івановичдоктор технічних наук, в.о. завідувача відділу теорії хвильових процесів та оптичних систем діагностики Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України, за сумісництвом професор кафедри фотоніки Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 27 березня 1960 року в м. Львові.

З 1977 року по 1982 рік навчався на фізичному факультеті Львівського державного університету ім.І.Я.Франка за спеціальністю «Оптичні прилади та спектроскопія», отримав кваліфікацію «фізик-оптик».

З листопада 1982 року по 1984 рік працював інженером у Львівському науково-дослідному інституті матеріалів.

У квітні 1984 року перейшов на роботу у Львівську філію Київського науково-дослідного інституту гідроприладів (Державний науково-дослідний інститут прикладної акустики), де працював до 1993 року на посадах інженера, старшого інженера та провідного інженера.

У лютому 1993 року перейшов працювати у Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України, де працює по сьогоднішній день. У цьому інституті працював на посадах провідного інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, а у даний час працює на посаді старшого наукового співробітника.

З 1994 року по 1998 рік навчався в аспірантурі ФМІ НАН України за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальні системи», а з 2010 по 2013 рік – у докторантурі за спеціальністю «Діагностика матеріалів і конструкцій».

Наукові ступені: кандидат технічних наук, доктор технічних наук.

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.16 «Інформаційно-вимірювальні системи» на тему «Розробка оптико-електронних спеціалізованих засобів обробки зображень в інформаційних інтерактивних системах» у Фізико-механічному інституті ім. Г.В.Карпенка НАН України.

У 2015 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.02.10 «Діагностика матеріалів і конструкцій» на тему «Розроблення методології діагностування деформованого стану конструкційних матеріалів із використанням оптико-цифрової інтерферометрії» у Фізико-механічному інституті ім. Г.В.Карпенка НАН України.

З 2002 року працює за сумісництвом на кафедрі фотоніки Національного університету «Львівська політехніка» на посадах ст. викладача, доцента, професора.

Захоплення: наукові дослідження, полювання.

Наукова робота

Наукові інтереси

 • спекл-інтерферометрія та інтерферометрія гладких поверхонь — неруйнівний контроль та діагностика оптичних і конструкційних матеріалів;
 • голографія — захисні оптичні технології;
 • оптико-електронні системи обробки інформації.

Наукові публікації

Опублікував більше 110 наукових праць, з них більше 40 статей у фахових закордонних та вітчизняних виданнях, 8 авторських свідоцтв і патентів, співавтор 2 монографій.

Монографії:

 1. Л.І. Муравський, Т.І. Вороняк, А.Б. Кметь. Лазерна інтерферометрія поверхні для потреб технічної діагностики. – Сполом, 2014. – 272с.
 2. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій. Довід. пос. у 8-ми томах / За заг. ред. З.Т. Назарчука. Том 3: Моніторинг напруженого стану елементів конструкцій з використанням електромагнітних хвиль оптичного діапазону / Л.М. Лобанов, Л.І. Муравський, В.А. Півторак, Т.І. Вороняк. – Львів: Простір-М, 2017. – 328с.

Найвагоміші публікації за останні роки:

 1. Leonid I. Muravsky, Arkady B. Kmet, Ihor V. Stasyshyn, Taras I. Voronyak, Yaroslav V. Bobitski. Three-step interferometric method with blind phase shifts by use of interframe correlation between interferograms // Optics & Lasers in Engineering – 2018. – V. 105, p. 27-34.
 2. Muravsky L.I., Picart P., Kmet' A.B., Voronyak T.I., Ostash O.P., Stasyshyn I.V. Evaluation of fatigue process zone dimensions in notched specimens by two-step phase shifting interferometry technique // Optical Engineering – 2016. – V.55, No 10 – 104108, pp. 1-9.
 3. T. I. Voronyak. Determination of Poisson’s Ratio by the Methods of Two-Step Phase-Shifting Interferometry// Materials Science – 2014 .– Vol. 49, No. 4, pp. 508-515.
 4. А.S. Andrushchak, Т.І. Voronyak, O.V. Yurkevych, N.A. Andrushchak, A.V. Kityk. Interferometric technique for controlling wedge angle and surface flatness of optical slabs // Optics & Lasers in Engineering – 2013. – vol. 51, No.4, pp.342-347.
 5. Leonid Muravsky, Arkady Kmet’,Taras Voronyak. Two approaches to the blind phase shift extraction for two-step electronic speckle pattern interferometry // Optical Engineering – 2013. – V.52, No 10 – P. 101909 – 1-8.
 6. Leonid I. Muravsky, Arkady B. Kmet', Taras I. Voronyak. Retrieval of low roughness surface relief by two-step interferometric method with blind phase shift of a reference wave // Optics & Lasers in Engineering – 2012. – V. 50, p. 1508-1516.
 7. L.I. Muravsky, O.P. Ostash, A.B. Kmet’, T.I. Voronyak, I.M. Andreiko. Two-frame phase-shifting interferometry for retrieval of smooth surface and its displacements // Optics & Lasers in Engineering – 2011. – V. 49, p. 305-312.
 8. O. P. Ostash, L. I. Muravs’kyi, T. I. Voronyak, A. B. Kmet’, I. M. Andreiko and V. V. Vira. Determination of the size of the fatigue prefracture zone by the method of phase-shifting interferometry // Materials Science – 2011. – 46, N 6, pp. 781-788.
 9. T. I. Voronyak, A. B. Kmet’, and L. I. Muravs’kyi. Determination of the 3D fields of displacements by the method of phase-shifting speckle interferometry // Materials Science – 2009. – 45, N 3, pp. 372-377.
 10. Дослідження мікрорельєфу поверхні твердого тіла та її переміщень за методом фазозсувної інтерферометрії. Т.Вороняк, А.Кметь, Л.Муравський. стр. 377-382 // Механіка руйнування матеріалів та міцність конструкцій / Під заг. ред. В.В.Панасюка. – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України, 2009. – 1024с.

Педагогічна робота

На кафедрі фотоніки читає курси лекцій з дисциплін:

 • Метрологія, стандартизація та сертифікація;
 • Оптико-механічні системи автоматики і керування;
 • Мікросенсори та актуатори.

Інформація для контактів

Електронна пошта

voroniak на ipm.lviv.ua
Taras.I.Voroniak на lpnu.ua

Адреса
м. Львів, пл. Св. Юра 1, 79013,
3-й навч. корпус, 2-й поверх, кімната 218.

Телефон
+38 (032) 258-25-81